123-144; Ingram, 2022, Chapters 2-7, Pp

سفیر افغانستان در تهران با بیان اینکه پنج کمیته در حوزههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، آب و محیط زیست و ساماندهی امور پناهندگان در جریان این سفر برای تقویت روابط تعیین شدند، گفت: مقرر شد تا این کمیتهها بررسیهای خود را انجام داده و پس از توافق و تفاهم در قالب سند همکاریهای جامع راهبردی، نتایج تدوین شده به امضای روسای جمهور دو کشور برسد. همزمان اما نمیتوان نیاز به دیپلماسی را علی رغم گسترش ناتو نادیده گرفت، بنابراین، ایران بر ضرورت دیپلماسی و گفتگو نیز تاکید کرده است و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران در این باره اعلام کرد: نگرانی در مورد گسترش ناتو قابل درک است، اما دیپلماسی ضروری است. بنابر این گزارش، نبود موافقتنامههای دوجانبه یا منطقهای در این زمینه، تهدیدی جدی را متوجه توسعه پایدار و امنیت در منطقه کرده است. محسن رضایی در این مورد چنین مینویسد: «ما که نمیدانستیم به چه هدفی حمله میشود. در این سناریوی جنگی اینگونه بیان شده است که رژیم صهیونیستی در روزهای 15 و 16 اکتبر سال 2012 به تأسیسات هستهای ایران حمله کرده و آنها را نابود میسازد. اما در آن زمان کودتای افغانستان اتفاق افتاد با این حال مقامات کابل معتقدند با وجودی که این کودتا، مانع تصویب قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان شد، اما ایران از سهم ٢٦مترمکعب در ثانیه خود از هیرمند استفاده کرده است.

در این میان از منازعات مربوط به ٢رود هریرود و هیرمند بیش از بقیه توجه کارشناسان بینالمللی را به خود جلب کرده است. این دیپلمات افغانستانی با تاکید بر این که روابط میان ایران و افغانستان در طول بیش از یک و نیم دهه اخیر رو به گسترش بوده و در دوره مسئولیت اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز ادامه داشته است، گفت: رئیس جمهور افغانستان از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفته سه بار به ایران سفر کرده و در محافل و مناسبتهای بینالمللی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دیدار داشته است. در سال ۱۹۶۸ با اعلام خروج انگلیس از خلیج فارس این سوال به جد مطرح شد که نظم امنیتی جدید چه صورتی میتواند داشته باشد. اتفاقاً خودداری نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز از درگیری با نیروهای دریایی ایران و سپاه پاسداران آن هم در حالی که نیروهای گشتی ایران در این آبها دائماً آستانه تحمل آمریکاییها را میسنجند، نشان از ابای آمریکاییها از تقابل نظامی با ایران دارد. از نظر مسئولان امر، حامیان منطقه ای و بین المللی عراق در مرحله اول بیشتر بر آتش بس تأکید داشتند تا توقف جنگ ، و در خصوص تعیین متجاوز نیز اهتمامی نداشتند؛ زیرا این به معنای اعلام پیروزی سیاسی ایران قلمداد می شد.

طبیعی است وقتی ما فیلم میسازیم اثرات این جنگ در آن نمایان است، به خصوص در فیلم «من یوسفم مادر» که اولین ساخته بلند داستانی من محسوب میشود. از سوی دیگر قراردادهای استعماری، خشکی آبوهوا و تنشهای سیاسی در داخل افغانستان و همچنین میان کشور ما و ایران به بروز اختلافاتی درباره آب منجر شده است. نصیر احمد نور همچنین با تاکید بر این که مشکل امنیتی در افغانستان منشاء داخلی ندارد بلکه منشا آن بیرونی است به ارائه توضیحاتی در مورد روند مذاکرات صلح، آتش بس با طالبان، مقابله با گروه داعش و … وی همچنین با اشاره به سفر سال گذشته ظریف وزیر امور خارجه ایران به افغانستان اظهار کرد: سفری که در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شد، بسیار خوب و مهم بود و دیدارهای دو جانبهای با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و وزیر امور خارجه افغانستان انجام و بر تقویت روابط و همکاریهای دو کشور در ابعاد مختلف تاکید شد.

در همان حال بر عده مستخدمین ایرانی شرکت افزوده گشت. در عین حال، آنچه در این اوضاع روی داد، بروز تنش در مناسبات امریکا و عراق بود که منشأ آن نگرانی از افزایش توان نظامی عراق و تهدیدهای عراق و اسرائیل بر ضد یکدیگر بود. مهمترین هدف عراق از بمباران شهرها تضعیف روحیه مردم ایران، کاهش اراده نیروهای حاضر در جبهههای جنگ، خنثی نمودن عملیات نظامی ایران و جبران شکست ارتش عراق بود تا ضمن بالابردن هزینههای جنگ، دولت ایران را به مذاکره و پایان دادن به جنگ وا دارد (جمشیدی، ص 55 ـ59). پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عربها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده است و بر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید و هاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو و دوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که درآن حدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد.

دیدگاهتان را بنویسید