پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی

بنابراین، چون اروس، عشق به زیبایی است؛ پس اروس نمیتواند زیبا باشد و دوکسا یا گمان آگاثون باطل میشود. همچنین از آنجا که امور خوب، زیبا نیز هستند؛ متعلّق عشق نمیتواند بدی باشد، بلکه عشق، «اشتیاق به داشتن همیشگی خوبی» است. زیرا حقیقتاً لزومی ندارد آنچه نیک نیست بد باشد یا آنچه زیبا نیست زشت باشد! ابن سینا در رساله فی ماهیه العشق میگوید : “عشق در حقیقت خود ، چیزی جز نیکو شمردن امر حسن ( نیک و زیبا ) و جدا ملایم نیست . بر این اساس وی معتقد است که هر یک موجودات چیزی را که ملایم و سازگار خود می یابد تحسین می کند و اگر خود فاقد آن است به سوی آن کشیده می شود . خیر خاص هر موجودی رسیدن به آن چه در حقیقت ملایم اوست یا آن چه گمان می رود که ملایم اوست ، دانسته می شود .ابن سینا در کتاب قانون خود تعریفی از عشق آورده است ، اما منظور عشق او در آن ، نوعی وابستگی و جذبه ی مالیخولیایی یک انسان به انسان دیگر است . بنابراین ابن سینا در این کتاب ، عشق را نوعی بیماری می داند و به راه های درمانش نیز اشاره می کند . تعریف او در این باره چنین است : ” عشق نوعی بیماری مشابه مالیخولیاست که انسان خودش را بدان مبتلا می سازد، بدین طریق که نیکویی و شایستگی برخی صورت ها و شمایل بر اندیشه و فکر مسلط و غالب می شود .

15.ملاصدرا، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه اربعه، ج1، شرکت دارالعارف بی تا. با سیل بی امان ترجمه آثار و افکار مکاتب دیگر دفاع منطقی از مبانی اخلاق اسلامی اقتضا می­ کند که به طور منظم، منطقی و همه جانبه به مباحث این حوزه معرفتی پرداخته شود. علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه ازجهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تاثیر داشته است.در حجاب اسلامی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده، نبوده است.عللی که ذکر کردیم کم و بیش مورد استفاد?

اینها نمونه سوالاتی هستند که پرسیده می شود و ما در این پست به این سوالات پاسخ می دهیم و اول از هر چیز فلسفه حجاب را از دیدگاه شهید مطهری بررسی می کنیم و سپس به مفهوم حجاب می پردازیم و فواید و آثار حجاب را در ابعاد مختلف بیان می کنیم پس تقاضا داریم 5 دقیقه وقت بگذارید و تمام مقاله را مطالعه کنید. ديـگـر آنکه ازدواج موقت از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى در بر دارد از جمله مخارج زن بر مرد در ايـن ازدواج لازم نيست مگر در ضمن عقد با يکديگر قرارداد کنند و نيز زن و مرد بدون قرارداد در متن عقد، از يکديگر ارث نمى برند و همچنين فرزندى که در اين ازدواج بوجود مى آيد با فرزند ازدواج دائمـى يکسان است و هيچگونه تفاوتى با هم ندارند.در ساير آثار حقوقى اين دو نوع ازدواج نيز يکسان مى باشند مثلا در هر دو مهريه وجود دارد و نيز در هر دو ازدواج انسان نمى تواند با مادر و دخـتـر همسر خويش ازدواج کند و آنها با او محرمند و همان طور که در ازدواج دائم زن بايد پس از طلاق عده نگهدارد در اين ازدواج نيز پس از پايان مدت بايد عده نگهدارد با اين تفاوت که عده زن دائم سـه نـوبـت عـادت ماهانه يا سه ماه (در پاره اى از موارد) مى باشد و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روزاست .

به عقیده نویسنده، انسانها برای احساس خوشبختی و شادی در زندگی باید فلسفهای برای زندگی خود داشته باشند و از آن تبعیت کنند. کتاب فلسفهای برای زندگی مناسب برای گروه سنی بزرگسال است. زندگي هرروزی زندگی معطوف به نیازهای جزئی است. زندگي مانند بندبازی است که انسان روی بند حرکت ميکند، چه دلیلی دارد که آن پایین را نگاه کنیم؟ 4. تناسب و عدم تناسب اجزا یا تناسب وعدم تناسب با کمال مطلوب: بهطور مثال «عدل حسن است»، یعنی متناسب الاجزا یا متناسب با کمال مطلوب انسان است. بر این مبنا یکی از دلمشغولیهای او رابطه میان ادبیات و فلسفه است و تلاش میکند چهره ایدهآل فلسفه را در مواجهه با ادبیات ترسیم کند.

به این ترتیب، یکی از ابعاد عشق که فلسفه هگل بسیار بر آن تاکید می شود، جنبه وحدت بخشی آن است؛ به خصوص در تحلیلی که او از تشکیل خانواده به دست می دهد، این مهم نقش اساسی ایفا می کند. شدت اهتمام اسلام به رعایت این دستورات وتوصیهها نشانهی آن است که اسلام هرگز به از دست دادن این اهداف رضایت نمیدهد و نمیپسندد که ازدواجی انجام پذیرد، ولی اهدافش تأمین نشود.

در ابتدای این نشست، وی با اشاره به چگونگی معنای زندگی گفت: در ابتدا باید ببینیم معنای زندگی چیست؟ پس عشق امری فراگیر و در ضمن دارای مراتب است .ابن سینا عشق را در مراتب گوناگون هستی از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین مرتبه آن، یعنی واجب الوجود جاری دانسته است؛ عشق در هریک از این مراتب از درجات گوناگونی برخوردار است.به نظر وی راز بقا و تكامل در عشق است.

نوبت به اروکسیماخوس پزشک رسید و وی مدعی شد میخواهد سخن پاوسانیاس را تمام کند و آن را کامل نماید! فلسفه به ما کمک ميکند با تحلیل زندگی هرروزی و با نقد زندگی هرروزی، قبل از اینکه تمام زندگی خودمان را در زندگی هرروزی قربانی بکنیم، از این زندگی فراتر برویم. وقتی همه ذاتیات مشترک و تمام ذاتی مختص شیئی را بشناسیم مدعی هستیم که حقیقت شیء را شناخته ایم، در واقع این روش، مدل کردن توسعه ادراکات از اشیاء است. نوشته های سینگر در باب عشق، نشانگر آموخته های او به عنوان فیلسوفی معاصر است که اطلاعاتی جامع از سایر اندیشمندان و نویسندگان فعال در این عرصه دارد.

تقریبا هیچ» ترجمهای است از کتاب «Very Little… عناوین گفتارهای کتاب به ترتیب عبارتند از «ایلیا»، «واکاوی رمانتیسم»، «خوشبختی را بشناس – درباره بکت» و «اهمیت فلسفی یک شعر – درباره والاس استیونس». چاپ نخست نشر نی از این کتاب سال ۹۷ با شمارگان ۷۰۰ نسخه و بهای ۳۵ هزار تومان روانه بازار اندیشه شده بود. این معنا از اخلاق، در زبان انگلیسی هم رایج است و غالبا تعبیر «اخلاقی» (ethical) معادل با «درست» یا «خوب» و مقابل آن، یعنی «غیراخلاقی» (unethical)، به معنای «نادرست» و «بد» است(1). کمتر کسی است که زمانی خود را با این سؤال مهم که معنا و هدف از زندگی چیست روبهرو ندیده باشد.

او تحت تاثیر شوپنهاور، هدف از عشق را استمرار نوع انسان می داند و تولد ابرمرد برای ایجاد اخلاق با یک ارزش گذاری جدید. با توجه به اهمیت این موضوع در اینجا به بررسی موضوعاتی پیرامون هدف و فلسفه ازدواج میپردازیم. از این رو بخوبی توانسته مرز میان پوچ گرایی، پوچ انگاری و پوچ نمایی را مشخص کند. ملکیان با بیان اینکه در کتابهای فلسفه مسئله معنای زندگی، سه معنا دارد توضیح داد: لفظ معنا در ترکیب مضاف و مضاف الیهی معنای زندگی، خودش سه معنا دارد؛ بنابراین کسانی که از معنای زندگی سخن میگویند باید مشخص کنند که مقصودشان از معنای زندگی چیست؟

مانند اينکه جمعي مشغول جابجا کردن باري باشند، اگر اين پرسش مطرح شود که چرا بايد اين بارها را از اينجا به آنجا و از آنجا به اينجا بياوريم، همه ميايستند و بهدنبال پاسخ ميگردند، ديگر نميتوانند کار کنند. آری اگر کسی ازدواج کند در واقع نصف دینش را حفظ کرده، پس باید راجع به نصف دیگرش تقوا پیشه کند؛ چون نصف دیگر گناهان هم منشا دیگری دارد مثل ربا خواری ، رشوه ، ظلم و تعدی ، حب ریاست که منشا آنها حب و علاقه به دنیا است. پس در حقیقت، مسئولیت اخلاقی در قبال دیگری یک تکلیف مستمر و یک وضعیت بیخوابی است.

اگر شما میخواهید در زمرهی ائمه هدی و حضرات معصومین(ع) باشید، پس همانند آنها عمل کنید و به آنها تأسی نمایید. هر انسانی، فقط یکبار برای رسیدن به یکنفر که دوستش دارد، دیر میکند و پس از آن، برای رسیدن به دیگران هیچ عجلهای نمیکند. افزون بر این، هر یک از بخشهای فوق، خود از قلمرویی وسیع برخوردارند. از جنبه فردی، یک مسئله، مربوط به مردان است و یک مسئله مربوط به زنان، از زاویه تأثیر بر مردان باید گفت حفظ حجاب به لحاظ فردی موجب ایجاد آرامش روحی و کم شدن هیجانات و التهابات کاذب در مردان میشود؛ و ازمنظر زنان، حجاب موجب بالا رفتن ارزش ذاتی و مقام انسانی زنان میگردد.

چرا حجاب فقط مختص زنان است؟ تحصیل را تا دوره دکتری در دانشگاه هاروارد طی میکند و در این مقطع است که تصمیم به نوشتن میگیرد. زندگی فلسفی آن گونهای از زندگی است که جرأت مواجهه شدن با این چرایی را پیدا میکند. از آنجا که آموزه های اسلامی و احکام آن؛ مبتنی بر علت ها و مصالح حقیقی و واقعی است،از این رو پی بردن به این حقایق و دلیل ها، اولا برای محکم تر شدن انگیزه های مسلمانان در رعایت حجاب مفید است و در ثانی برای مقابله با شبهات و ردّ دلیل هایی در مورد حجاب بیان می کنند؛ می تواند کاربرد داشته باشد.

لذا کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم. من نماز مي خوانم و روزه مي گيرم و با همسرانم نيز مباشرت دارم . نویسنده در بخش آخر مکتب کهن رواقی را با زندگی مدرن ترکیب میکند و راهکارهایی برای یافتن آرامش در دنیای امروز ارائه میدهد. مواردی که شهید مطهری به عنوان فلسفه حجاب ذکر میکند همه این حوزهها را در بر میگیرد. آغاز و پیدایش حجاب و پوشش مربوط میشود به دوران زندگانی حضرت آدم و حوا علیهم السلام.

از جنبه خانوادگی، حجاب موجب استحکام خانواده و پیوند زناشویی میشود چرا که مرد یا زنی که به لحاظ بصری و لمسی از فردی غیر از همسر خود بهره نگرفته است نسبت به همسر خود علاقه بیشتری احساس میکند و همین علاقه و لذت بیشتری که به تبعِ آن میّبرد، به پایبندی بیشتر او به خانواده منجر میشود و همین بر روحیه زن و دلگرمی او به تلاش در محیط خانواده نیز اثر مستقیم میگذارد. چیزی که از عقلانیت فلسفی میگریزد و کریچلی تلاش میکند تا آن را با انگاره «ایلیا»ی امانوئل لویناس روشن کند. 1. تبیین عام (عقلانیت پایه) در حوزه علوم مختلف تعین خاص پیدا کرده و در واقع اینگونه کارآمد می شود.

یا برای تبیین نظام اقتصادی اسلام و اثبات برتری آن بر سایر نظامها و سیستمهای رایج اقتصادی، باید به مباحث علمی و عقلی روی آورد. همین مزیت های مرکز مشاوره روانشناسی مجیب است که در کنار کادر متخصص آن، این مرکز را از سایر مراکز متمایز می کند. بر شما است که اصول اخلاقی را عمل نمائید زیرا پروردگار من مرا بر اساس این اصول گرانقدر مبعوث گردانید. در همین جاست که مولوی در اشعارش میگوید من و مردم مثل آب و روغن هستیم. زيستن زیباترین سرمایهي ماست، اما با مدلهای مختلف زیست روبهرو هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید