وظایف و سیاست ها

اینکه ما راجع به مسایل خارجی و سیاست خارجی و استکبار و نمیدانم از این حرفها هی مکرر میگوییم، تکرار میکنیم در حرفهای عمومی، در حرفهای خصوصی، این بخاطر این است. این سالها مسألهی اقتصاد برای ما مسألهی اول است. همه کاربران باید قبل از اینکه یک LiveStory بسازند شرایطی از جمله قولی مبنی بر عدم استفاده از آن برای افراد زنده را بپذیرند. این فناوریها در تحلیل روندها، اداره سایت، رهگیری حرکات کاربران در تارنما و نیز برای گردآوری اطلاعات جمعیتشناختی درباره کاربران به طور کلی استفاده میشوند. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد. ۲۹. ایجاد و اداره سامانه مدیریت داده به منظور تمرکز ، گردآوری، نگه­داری، طبقه بندی و فراهم آوردن دسترسی­های مجاز به اسناد، اطلاعات، بسته­های نرم­افزاری، محتوای نوشتاری، دیداری، شنیداری و سایر دادهایی که واحد های حوزه مرکزی وزارت متبوع در حین انجام وظایف خود تولید، دریافت، مبادله، منتشر یا خریداری می­نمایند. محصولاتی که بازارهای بسیار کوچکی دارند، در این گروه قرار میگیرند؛ چرا که برای به دست آوردن محرکهایی که در اختیار ندارند، به تأمینکنندگان منابع وابسته هستند.

در این دوره تلاش گردیده است تا حوزه کاربردی فناوری اطلاعات در عرصه تجارت را مد نظر قرار دهد و با همکاری اعضای هیأتعلمی دانشکده فنی و نیز تعدادی از اعضای هیأتعلمی دانشگاه حدود130 دانشجو را در این رشته فارغ التحصیل کرده است. ۱۰. تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه محاسبه و برآورد در آمدها و هزینه های بودجه و ارائه دستورالعمل ها و روشهای بودجه بندی به حوزه های وزارت برای تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه. ما در مقابل انگیزهی او چه توانی داریم، اینها باید محاسبه بشود، بدون محاسبه که نمیشود. اثباتش همین است که ما یاد بگیریم که به سمت تولید داخلی رو بیاوریم. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی، در زمینهی تغذیه و در زمینهی دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفههای اساسی در این سیاستهایی است که ابلاغ شده. در زمینهی بازرگانی نمونههای مهمش هست، در زمینههای صنعتی و فنّی همینجور، در زمینهی آموزش دانشگاهها همینجور. فرض کنید نمایندهی مجلس در مجلس، مسئول فلان نهاد در آن نهاد، مسئولان گوناگون در بخشهای مختلف، بخشهای آموزشی، بخشهای علمی و غیره. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این تحریمها اقداماتی مکمل و در حمایت از تحریمهای سازمان ملل خواهند بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل عوامل خارجی به وقفه در گفتوگوهای وین نیاز است. این امر باعث شد که مذاکرات تروئیکای اروپا با تهران عملاً به مذاکرات همزمان “اروپا وامریکا”با طرف ایرانی تعبیر شود. سؤال دوّم این بود که آیا این برنامهی اقتصادی که شما میگویید اقتصاد مقاومتی، یک امر خیالی و توهّمی است و آرزو دارید که انجام بگیرد؛ یا نه، عملاً ممکن است؟ به مجرّد اینکه احساس کردند شما محتاج هستید، یک ملتی محتاج است، فشار میآورند، فشار را زیاد میکنند، لگد میزنند، تحقیر میکنند. اگر این نشد، یعنی اگرچنانچه ما به این توان داخلی و درونی خودمان تکیه نکردیم و آن گنجینه را استخراج نکردیم، این معدن را، که یک معدن عظیمی است، اگر این معدن را استخراج نکردیم یا آنچه که استخراج شده را گذاشتیم خراب بشود و فرو بریزد، آن وقت محتاج بیرون خواهیم بود. نه اینکه ما با ارتباط با فلان کشور -حالا کشور اروپایی، کشور آسیایی، آفریقایی- مخالفیم، نه، آنهایی که با بنده کار کردند میدانند. اینجور نیست که شما مثلاً به فلان دولت مستکبر بگویید خیلی خب، ما دیگر با شما کاری نداریم، شما هم با ما کار نداشته باش.

الان هم مسئولین دولتی را دایماً تشویق میکنم به افزایش ارتباطات. بنده هیچ مخالفت که ندارم بلکه از اول مشوّق اینجور ارتباطات بودم، الان هم هستم. احتیاج به بیرون هم چیز خیلی خطرناکی است. شناسایی این نبایدها خیلی مهم است. بعد جرأت اقدام این نبایدها خیلی مهم است. این باید تحقق پیدا کند. بخواهید شما اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، بدون این نمیشود، بدون این نمیشود. سیاست حفظ حریم خصوصی با در نظر گرفتن نیازهای شما در نظر گرفته شده است و این مهم است که شما درک جامعی از رویههای ما برای گردآوری و استفادۀ اطلاعات شخصی داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که در نهایت شما کنترل اطلاعات شخصی ارائه شده به Xiaomi را در دست دارید. ما به شما کار نداریم، این حرف در مسائل جهانی و بینالمللی و معارضهی قدرتها و صفآرایی جبهههای قدرت اصلا معنی ندارد. متأسفانه به علت ضعف علوم انسانی در مراکز آموزشی، پیوند دانشجویان ما با نیاکان خود و میهنشان ضعیف است. معادن باارزشی ما داریم. همچنین مادرها و پدرهایی که درآمد محدود دارند نیز توانایی خرید لپتاپ یا آیپد را برای کودکانشان ندارند. اگر کالایی کمیاب باشد ولی کسی تمایلی برای خرید آن نداشته باشد، واضح است که آن کالا نمیتواند قیمتی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید