وظایف و سیاست ها

در سی ام اردیبهشت ماه سال 1393 و براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی «جمعیّت» را به روسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. همچنین حمایت خانواده که در این امر موثر است، ممکن است برای برخی زنان وجود نداشته باشد. رئیس جمهور با بیان این که تعداد طرحهای نیمه کاره کشور به قدری زیاد است که اگر تا سالها طرح جدید کلید نزنیم، باز هم طرح برای تکمیل وجود دارد، گفت: بودجه مصوبات همه سفرهایی که انجام شده، تصویب و فعالیتها با سرعت خوبی در حال انجام است. جمعیت جوان با مسایلی روبرو است که متأثر از عوامل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است.تغییرات در سبک زندگی هم زمان با تاخیر در ازدواج جوانان وتاخیر در به دنیا امدن فرزند اول، فاصله گذاری زیاد بین تولد فرزندان اول و دوم ، باعث افزایش خانوارهای تک فرزند شده و مرگ های جوانان ناشی از حوادث ترافیکی،مرگ های میانسالی وافزایش طلاق به گسترش روز افزون تعداد خانوارهای تک والدی می انجامد. 2. لازمه توسعه و عمق بخشی همکاری های اقتصادی ایران با کشوریهای منطقه، تعمیق روابط فرهنگی و اجتماعی با ملتهای آنهاست، این مهم جز با اتخاذ دیپلماسی عمومی و فرهنگی پویا در عرصه سیاست خارجی ممکن نیست، لذا بهبود و تقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد که این مهم را می توان از طریق تجمیع و متمرکز سازی راهبردی نهادهای متولی دیپلماسی عمومی و فرهنگی تا حدود زیادی تامین کرد تا علاوه بر هم افزایی و ارتقاء کارایی آنها از هدر رفت پراکنده و بعضا بی نتیجه منابع ارزی کشور نیز جلوگیری شود.

از طرف دیگر تاثیرهویت بر سیاست خارجی به دو صورت خود را نشان داد: یکی از طریق تاثیر بر الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران و دیگری تاثیر مؤلفه های هویت انترناسیونالیسم اسلامی بر سیاست خارجی. عنایت به ازدواج، تحکیم خانواده، امنیت اجتماعی ، اقتصادی وخانوادگی از جمله مولفه های کلانی هستند که در سطح خرد بر تصمیمات باروری خانواده ها تاثیر می گذارد. ترویج فرهنگ سنتی حمایت خانواده ها از همدیگر، شرایط مطلوب تری برای داشتن فرزندان بیشتر فراهم می نماید. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است، ازدواج سالم و اهتمام به حفظ زندگی خانوادگی نشان از اهمیت ویژه نهاد خانواده دارد.پس از تشکیل خانواده های جدید ، باروری، تزاید نسل، جایگزینی و جوان ماندن ترکیب جمعیت، اولویتی ملی است که از زیر ساخت های مهم توسعه بوده ومورد توجه همه جوامع انسانی در طول تاریخ بشر بوده است، چرا که بقا و دوام هر جامعه به این موضوع مهم بستگی دارد. برای حفظ ترکیب جمعیتی جوان، نرخ باروری کلی باید به حداقل 2,1 حد جایگزینی افزایش یابد.ازدواج،تولد،فوت و مهاجرت از متغیرهای تعیین کننده ترکیب و تعداد جمعیت هر منطقه هستند. ۲۶. فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز و اعمال تدابیر و حمایت­های لازم برای توسعه فرهنگ عمومی و ارتقای دانش، مهارت و مشارکت عمومی در زمینه کاربری و بهره گیری مناسب از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مبتنی برآن و رسانه ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی و هنری دیجیتال.

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکتها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر هزینة سرمایه، تأثیر منفی معنادار و ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکتها تأثیر مثبت معناداری دارد. بنابراین، انتظار میرود شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، رتبۀ اعتباری پایینتری نسبت به سایر شرکتها داشته باشند. این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: باید حاکمیت وسعت نظر بیشتری نسبت به حضور زنان در عرصههای سیاسی پیدا کند و خواهان این باشد که تمامی شهروندان فارغ از جنسیت، وارد عرصههای سیاسی و اجتماعی شوند. ۱۰. بررسی و اظهار نظر پیرامون قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانه و اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات جاری و انطباق آنها با موازین حقوقی. ما نظارت بر استفاده کودک از محصولات یا خدمات خود را به عهده ولی یا سرپرست او در نظر میگیریم. Xiaomi میتواند برای بهبود و ارائه محصولات و خدمات هیجانانگیز (سختافزاری و نرمافزاری) توسط شرکتهای زیستبوم به شما، اطلاعات شخصیتان را در اختیار این شرکتها قرار دهد. ۱. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه مراکز فرهنگی هنری چند منظوره ( فرهنگی ، هنری و رسانه ای ) با لحاظ نمودن رشد جمعیت و پراکندگی فرهنگی در قالب برنامه­های توسعه.

با تحریم شدن آبراموویچ چند مسئله مهم مطرح می شود. مصوبه 3 بهمن 1390 شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپایی در بروکسل در خصوص تحریم خرید نفت از ایران از اول ژوئیه 2012 و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیانگر راهبرد هماهنگ و هدفدار اروپا و امریکا در برابر فعالیت های هسته ای ایران است. «متأسفانه سیاست و سیاستمداری در طول تاریخ و حتی دوران مدرن، ماهیت و روند مطلوبی نداشته و ندارد. البته در طول چهار دهه گذشته و خصوصا یک دهه اخیر انقلاب اسلامی به طور عملی و مشهود با تلفیق قدرت سخت و نرم خود توانست در قالب دیپلماسی هوشمند، انقلابی نو در سطح منطقه ایجاد کند که یکی از دستاوردهای آن پایان دو دهه اشغالگری آشکار آمریکا در غرب آسیاست. در گذشته قدرت ملتها و کشورها با توجه به قدرت نظامی آنها تعریف و تعیین میشد اما پس از پایان جنگ سرد، به تدریج در کنار قدرت نظامی مولفههای قدرت جدیدی همچون قدرت فرهنگی، قدرت دیپلماسی و قدرت اقتصادی نیز تعریف شدند که به مجموع آنها مولفههای قدرت نرم گفته میشود. با فروکش کردن جنگ سرد در نیمه دهه 1340، ایران روابط خود را با کشورهای اروپای شرقی نیز گسترش داد؛گرچه این روابط در مقایسه با با کشورهای اروپای غربی در عرصه فرهنگی محدود ماند.

دیدگاهتان را بنویسید