وزیر علوم: علوم انسانی جدید در دانشگاهها دستکم گرفته میشود – ایرنا

فناوری اطلاعات (به انگلیسی: Information Technology)، همانطور که بهوسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شدهاست، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد». در تعریف دیگری (که به نظر میرسد کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطلاعات به کلیه فناوریهایی اشاره میکند که در شش حوزه جمعآوری، ذخیرهسازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند. بنابراین، از آن جا که تعریف فوق متاثر از ارزش خاصى است که در نظر تعریف کننده مطلوبیت ذاتى و ارزش نهایى دارد، نمىتواند مورد قبول کسانى باشد که چنین ارزشى را باور ندارند و بر ما لازمست همان طور که قبلا اشاره کردیم براى ارائه تعریفى به عنوان مفهومى مشترک حتىالامکان تعریفى از سیاست ارائه دهیم که از نفوذ این گونه عوامل خارج باشد. تا آن جا که به مرزبندى علم سیاست مربوط مىشود تعریف قدرت محور از سیاست در این صورت و با این قید به همان تعاریف دولت محور برمى گردد; یعنى همه کسانى که علم سیاست را به علم دولتبه اصطلاح خاص آن و در معناى مورد نظر خود تعریف کردهاند داراى چنین فکرى هستند. با استفاده از نرمافزار BPMS دیدگاه واحد فناوری اطلاعات میتوانند خدماتی را که به سازمان ارائه میکند بر اساس SLA توافق شده، مورد سنجش قرار دهد و نسبت به ارتقای سطح عملکرد خود در هدفگذاریهای دورهای اقدام کند.

بر اساس نوع و سطح درخواست ارائه شده به واحد فناوری اطلاعات مسئول مربوطه، برای رفع مشکل یا ارائه خدمت مشخص شده اقدام میکند. برای مثال سقراط خودشناسی را مهمترین نوع شناخت میدانست و بیشک چنین شناختی نوعی انسانشناسی و علوم انسانی است. زمینههای پژوهشی بخش فناوری اطلاعات: • مدیریت اطلاعات • داده کاوی • ترکیب اطلاعات • بیوانفورماتیک • پردازش زبان و گفتار • شبکههای اجتماعی • خدمات الکترونیکی (یادگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی) • سامانهها و کاربردهای چندرسانهای • پردازش، ارتباطات و شبکهسازی چندرسانهای • امنیت، اعتماد و محرمانگی • سامانههای توزیع شده • ارتباطات بیسیم • شبکههای کامپیوتری • رایانش ابری • خدمات ارزش افزوده همراه • سامانههای هوشمند • پردازش و تحلیل تصویر امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شدهاست و بسیاری از جنبههای محاسباتی و فناوری را دربر میگیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسانتر شدهاست. این نیاز گاهی از ضعف دانش کاربران و گاهی از اشکالات در زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی ناشی میشود. فناوری اطلاعات از یک سو به عنوان «فناوری آزادی» توانایی های مردم برای دستیابی به داده ها و برقرار کردن ارتباط را گسترش می دهد و از سوی دیگر این امکان را برای دولت ها فراهم می آورد تا صافی هایی در مسیر پایگاه های اینترنتی قرار دهند و تحت پوشش مقابله با مطالب غیر اخلاقی مسیر تعداد قابل ملاحظه ای از پایگاه ها را به منظور مقابله با حرکت ها و دیدگاه های سیاسی و مهار آنها مسدود کنند.

با نگاه کردن به لیست پولدارترین افراد دنیا می توان دریافت که آی تی یا همان فناوری اطلاعات تا چه حد می تواند پول ساز باشد. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. ۲۰. هدایت و نظارت بر واحدها و مراکز ذیربط جهت ارتقاء سطوح کمی و کیفی و ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی و هنری مرتبط مطابق با فنآوریهای روز (رایانهای، الکترونیکی، مخابراتی)، کنترل، نظارت و حفاظت (فنی و محتوایی) از آنها. وی ادامه داد: در نتیجه برخوردهایی که در این زمینه انجام شده است، این طور در ذهن جامعه شکل گرفته است که فعالیتهای سیاسی برای زنان میتواند پرهزینه باشد و خانوادههایشان آسیب ببینند، بنابراین زنان سعی دارند که در این حوزهها با احتیاط بیشتری وارد شوند؛ به همین جهت حضور زنان در احزاب و دیگر فعالیتهای سیاسی، به اندازه حضور مردان پررنگ نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سردار علی جعفرآبادی، فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران شب گذشته (سه شنبه 17 اسفند) در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما درباره موفقیت و اهمیت پرتاب ماهواره نور ۲ با بیان اینکه ۱۰۰ درصد فناوری ماهواره نور ۲، ایرانی است، گفت: جزو معدود کشورهایی هستیم که هم ماهواره میسازیم و هم پرتاب میکنیم. 2- ارتقاء بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. فناوری اطلاعات (Information Technology) که به اختصار آن را IT نیز مینامند، یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین رشته هایی است که در چندین سال اخیر به وجود آمده است. با تکامل صنعت IT از اواسط قرن بیستم، قابلیت محاسبات پیشرفت کرد در حالی که هزینه دستگاه و مصرف انرژی کاهش یافت. فناوری اطلاعات شامل استفاده از کامپیوتر، ذخیره سازی اطلاعات، شبکه سازی بین سایر دستگاه ها، زبر ساخت و فرآینده ها برای ایجاد، پردازش، ذخیره، ایمن و تبادل همه انواع داده های الکترونیکی است.

دیدگاهتان را بنویسید