واقعی یا نمایشی بودن کشتی کج

تختی که بیامید به مصاف تازه نفسی هاو جوانان جویای نام رفته بود، متاسفانه با بدترین قرعهی ممکن نیز مواجه شد به طوری که پس از پیروزی پنج بر صفر در مقابل حریفی از مجارستان به مصاف “الکساندر مدوید» و «احمد آئیک» (نفرات اول و دوم این دوره از رقابتها) رفت و با قبول شکست در برابر آنها برای همیشه با صحنهی کشتی خداحافظی کرد. از قول رجب خان، تعریف میکنند که حاج قلی در دکانش بر روی تخت بلندی مینشست و به همین سبب در میان اهالی خانیآباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. با توجه به اینکه ورزش کشتی فرنگی روی تشک اجرا میشود، ورزشکاران باید از کفشهای ویژهای استفاده کنند.

تیم ملی ایران اگرچه نتوانست مقام قهرمانی خود را در این مسابقات حفظ کند ولی کسب مقام سوم جهان نیز با توجه به کارشکنیها و ناداوریهایی که در حق تختی و سایر کشتیگیران ایران روا شد نتیجهی قابل قبولی تلقی میشود. زندگي همچنين به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آن جا که در حد توانايي من است، به آنان کمک کنم، حال اين کمک از چه طريقي و از چه راهي باشد، مهم نيست. تختی در مسابقات انتخابی مسابقات جهانی ۱۹۶۶ از نظر نتایج فنی و پیروزی با ضربهی فنی، بهترین چهره شناخته شده و به عنوان بهترین کشتی گیر وزن هفتم ایران راهی آمریکا شده بود با این حال کارشکنیها و برخوردهای سویی که از سوی برخی افراد و مقامات نسبت به او روا میشد روحیهی او را تضعیف کرده بود.

وقتی که بازیهای المپیک مدرن برای نخستین بار در سال ۱۸۹۶ برگزار شدند، کشتی فرنگی یکی از مهمترین قسمتهای برنامه مسابقات بود و از آن زمان تا کنون (به استثنای وقفه سال ۱۹۰۰) این ورزش به اشکال گوناگونی ظاهر شده است. بسياري معتقد هستند که کشتی فرنگی کهن ترین ورزش جهان است، زیرا باستان شناسان نقاشی هایی از انجام این ورزش را در غار ها پیدا نموده اند ، که بیانگر برگزاری مسابقه های کشتی در 3000 سال قبل از میلاد مسیح هستند.

تختی در دومین دورهی مسابقات جهانی که در خرداد ماه ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) در توکیو برگزار شد، در وزن هفتم (۸۷ کیلوگرم) به رقابت پرداخت که با وجود پیروزیهای درخشان و شایستگی فراوانی که از خود بروز داد با قبول یک شکست غیر منتظره در برابر “وایکینگ پالم”سوئدی از راهیابی به فینال بازماند و در نهایت عنوان چهارمی این وزن را به دست آورد. اما تنها در بازیهای المپیک ۱۹۶۴ توکیو شرکت کرد که در این دیدار با بداقبالی از کسب چهارمین نشان المپیک خود بازماند و به عنوان چهارمی جهان اکتفا کرد.

تختی سالها بعد در آخرین مصاحبهی خود با یادآوری این ماجرای تلخ میگوید:“ یک روز طلبکاران به خانهی ما آمدند و اثاثیهی خانه و ساکنینش را به کوچه ریختند، ما مجبور شدیم که دو شب را توی کوچه بخوابیم. خودش را به تبلیغات نفروخت و حتی تبلیغ تیغ ناست را در ازای دریافت یک مبلغ هنگفت نپذیرفت. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از حضور در ۸ دوره مسابقات المپیک و جام جهانی در رقابتهای جهانی ۱۹۵۹ ژاپن، پرافتخارترین حضور خود در تاریخ کشتی را رقم زد و با دریافت پنج نشان طلا، یک نشان نقره، یک نشان برنز و یک عنوان پنجمی به مقام قهرمانی کشتی آزاد جهان دست یافت.

گفتنی است در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان که از لحاظ تاریخی میدان معتبر و تعیین کنندهای برای کشتی ایران و جهان بود، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب کامل و در هر هشت وزن آن زمان حضور پیدا کرد و با کسب دو نشان نقره (محمود ملاقاسمی و غلامرضا تختی) و دو نشان برنز (عبدالله مجتبوی و مهدی یعقوبی) در نتیجهیی درخشان و غیر قابل تصور پس از تیمهای ملی ترکیه و سوئد عنوان سوم جهان را به دست آورد. جالب است بدانید عبدالرشید سعدالله اف با وجود این همه افتخار در ورزش برخی اوقات به کشاورزی می پردازد و این احتمال وجود دارد که سعدالله اف پس از دوران قهرمانی اش به کشاورزی در روسیه بپردازد.

کشتی گیر عبدالرشید سعدالله اف در مسابقات المپیک 2016 در دور اول ایستوان ورب از کشور مجارستان را مغلوب کرد، در دور دوم پترو سبالوس از کشور ونزوئلا را مغلوب کرد و در دیدار نیمه نهایی شریف شریف اف از کشور آذربایجان را مغلوب خود کرد و به فینال مسابقات راه پیدا کرد. تختی شش ماه بعد در یک دیدار دوستانه در سوئد،« پالم» را با ضربهی فنی شکست داد و باخت غافلگیرانهی توکیو را به خوبی جبران کرد. این برای نخستین بار بود که دو قهرمان از آمریکا و شوروی در یک سکوی معتبر جهانی پایین تر از حریف ایرانی قرار میگرفتند.

جهان پهلوان تختی که دراین مسابقات در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف حریفان رفته بود با حضوری مقتدرانه آخرین مدال طلای خود را به گردن آویخت. وزن 97 کیلوگرم با نظر شورای فنی تیم ملی سیدمصطفی صالحیزاده دارنده مدال طلای آسیا از حضور در مرحله نخست انتخابی معاف شده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران که در رقابتهای تهران با اکتفا به دو مدال طلای غلامرضا تختی و امامعلی حبیبی با وجود برخوردی از امتیاز میزبانی در حفظ عنوان سومی سالهای قبل نیز ناموفق بود در هفدمین دورهی بازیهای المپیک (ایتالیا، ۱۹۶۰) تا مکان پنجم رده بندی سقوط کرد.

وی در این مسابقهها توانست حیدر ظفر ترک را که سال پیش با غلبه بر تختی قهرمان جهان شده بود را شکست دهد. قیمت خانهای که در بلوار آیتالله کاشانی تهران خریدم 300هزار تومان بود و یک سال بعد که قهرمان آسیا شدم مابقی پول خانهام را دادند. نخستین تذکر بصورت هشدار است و به رقیب اجازه انتخاب ميدهد که کشتی را در خاک ادامه دهد یا در سرپا. شادروان تختي در مصاحبه اي با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجواني اش مي گويد” با آن که علاقه فراواني به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوي کاري برآيم.

شادروان تختی در مصاحبهای با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجوانیاش میگوید:“ با آن که علاقهی فراوانی به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوی کاری برآیم. هدف از تقسیم بندی رزمها این است که در هر بخش به اندازه ممکن امتیاز جمع آوری شود، و به این صورت (اگر ضربه فنی حاصل نشود) بهترین شانس ممکن برای جمع آوری امتیازات لازم برای پیروزی در اختیار کشتی گیر قرار داده میشود. شادروان غلامرضا تختی در سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۲) در نخستین حضور خود در رقابتهای المپیک با کسب شش پیروزی و قبول یک شکست در برابر “دیوید جیما کوریدزه”از شوروی صاحب نشان نقره شد.

مسابقات سال ۱۹۵۱ هلسینکی (فنلاند) برای تختی آغاز راهی بود که طی ۱۵ سال آینده با کسب دهها پیروزی و فتح سکوهای متعدد قهرمانی در بزرگترین میادین بینالمللی کشتی ادامه یافت. البته جانشينان تختي در مسابقات جهاني صوفيه(1963) و منچستر(1965) از دريافت حتي يک امتياز در وزن هفتم ناموفق بودند، اين امر در کنار عشق وافري که ملت ايران به جهان پهلوان داشتند، موجي از درخواست هاي مردمي و مطبوعاتي براي حضور مجدد تختي در رقابت هاي جهاني را برانگيخته بود. شادروان غلامرضا تختي در سال 1331 (1952) در نخستين حضور خود در رقابت هاي المپيک با کسب شش پيروزي و قبول يک شکست در برابر ” ديويد جيما کوريدزه” از شوروي صاحب نشان نقره شد.

وي در نخستين دوره مسابقه هاي کشتي آزاد قهرمانان جهان( هلسينکي، 1951) با وجود آن که هنوز 21 سال داشت، نايب قهرمان جهان شد. پهلوان ایران با وجود حذف شدن دراستانبول آبرومندانه کشتی گرفت و نتایجی که به دست آورد با توجه به آن که با وزن ۹۲ کیلوگرم به مصاف کشتی گیران فوق سنگین رفته بود، در مجموع غیر قابل قبول نبود. رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا که منجر به کشیدگی تاندون ها ميشود هم در کشتی گیران دیده ميشود .

دیدگاهتان را بنویسید