هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

خطیب نمازجمعه قم ضمن تأکید بر روابط دوستانه با ترکیه و احترام به ملت ترکیه گفت: استقبال آقای اردوغان از رئیس رژیم صهیونیستی بسیار زشت بود و حاکمان کشورهای اسلامی و عربی باید بدانند سیاست عادیسازی روابط با دشمن اصلی عالم اسلام یک سیاستی است که امت اسلام نمیپسندد و در حافظه ملت اسلام ثبت خواهد شد. روابط خارجی اقتصادی از سیاست خارجی تفکیک شده است. برای مثال، هنگام دسترسی به حساب Mi خود، میتوانید انتخاب کنید که برای امنیت بیشتر، از برنامه احراز هویت دومرحلهای که ما به شدت آن را به شما توصیه میکنیم استفاده کنید. برای کمک به ما در ارائه محصولات و خدمات مندرج در این سیاست حفظ حریم خصوصی، ممکن است در صورت لزوم اطلاعات شخصی شما را در اختیار خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاری خود قرار دهیم. چنانچه میخواهید حساب Mi خود را لغو کنید، لطفاً توجه داشته باشید که این کار مانع از استفادۀ کامل از مجموعۀ محصولات و خدمات Xiaomi خواهد شد.

Xiaomi و خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاری ما از فناوریهایی نظیر کوکیها، دیدبان تارنماها و برچسب پیکسلها استفاده میکنند (برای اطلاعات بیشتر، بخش «چگونه اطلاعات شخصی شما را مورد اشتراک، انتقال و افشای عمومی قرار میدهیم» در زیر را ببینید). بسته به قوانین و مقررات مربوطه، شما صاحب حق دسترسی، اصلاح و حذف (و برخی حقوق دیگر) هر یک از اطلاعات شخصی خود نزد ما هستید (از این پس با عنوان «درخواست» به این مورد اشاره خواهد شد). Xiaomi پردازش و پشتیبانگیری اطلاعات شخصی را از طریق یک زیرساخت جهانی عملیات و کنترل انجام میدهد. برخورد غیرمنطقی و نادرست این سازمان در جنگ ایران و عراق این بی­اعتمادی را شدت بخشیده بود و لذا جمهوری اسلامی می­کوشید تا تعهدی به تصمیمات سازمان ملل نسپارد. نسبت مجموع بدهیها (TD): این متغیر از نسبت مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت (به استثنای ذخیرة مزایای پایان خدمت کارکنان) به مجموع داراییهای شرکت در سال مدنظر به دست میآید. کما اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، انی ایتالیا، و انپکس ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شده بود (رادیو فردا، 10 مرداد ۱۳۸۶).

دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی از مقالات با محوریت اندیشه های مقام معظم رهبری استقبال می کند. به دلیل تحریم آبراموویچ، به هیچ عنوان نمی تواند باشگاه را بفروشد و اگر چنین اقدامی کند، پول حاصل از فروش هم مصادره می شود. ↑ «کریم مجتهدی: سرنوشت را فرهنگ می سازد نه سیاست». در صورتی که از طریق حساب سومشخص وارد Xiaomi شدهاید، لازم است که درخواست لغو حساب را به سومشخص ارسال کنید. از همین رو ممکن است اطلاعات شما به سایر کشورها و مناطق انتقال یابد. به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، افشا یا سایر خطرات مشابه، همه رویههای فیزیکی، الکترونیک و مدیریتی دارای الزام قانونی را اتخاذ کردهایم تا اطلاعاتی که از شما روی گوشی موبایل و تارنماهای Xiaomi گردآوری میکنیم را حفاظت کنیم. همچنین اگر افشای اطلاعات برای امنیت ملی، اهداف پلیس یا سایر امور حائز اهمیت عمومی ضروری یا مناسب باشد، ممکن است اطلاعات مربوط به شما را افشا کنیم. همکاری شما به ما کمک میکند که محرمانگی اطلاعات شخصی شما را حفظ کنیم. ۱۶. همکاری در جهت ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط بمنظور برآورد کمیت و کیفیت مناسب بودجه و طرحهای عمرانی استان ها در کل کشور. ۱۴. همکاری و مساعی در بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مراکز فرهنگی و هنری موجود و معرفی به مبادی ذیربط.

سازوکارهای اصلی تاثیرگذاری هویت بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می­توان به صورت تاثیر بر ذهن تصمیم گیران در نظر گرفت. ما اطلاعات شما را بر اساس اهمیت و حساسیت طبقهبندی میکنیم و مطمئن میشویم که اطلاعات شخصی از میزان امنیت لازم برخوردار است. باید بتوان در روزمره از آن استفاده کرد و شخصی نیست بلکه جمعی است. این توجه از نظر او امری مطلوب یا مذموم نیست بلکه امری عجیب است. این اطلاعات بدین منظور استفاده میشود تا برنامهها بتوانند روی گوشی شما اجرا شوند و شما بتوانید با این برنامهها کار کنید. برای تبلیغات شخصیسازی شده، ممکن است این موارد، برای نمونه بر اساس فعالیتها، مصرف و کارایی مرتبط شما با برنامهها و خدمات ما ارائه شوند. فىالمثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سیاسى تاثیر و تاثر دارند هم مىتوانند منشاء ضعف و قوت قدرت سیاسى یک ولتشوند و هم خود این قدرتها تحتتاثیر قدرت سیاسى قرار مىگیرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانهاند، هریک آثار ویژه و با هم تفاوت روشن دارند.

دیدگاهتان را بنویسید