نگاهى به مفهوم سیاست

اتخاذ سیاست جمعیت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در سال 1393 در خصوص ارتقاء نرخ باروری کل و حفظ جمعیت جوان، مسیر راهبردی روشنی را برای تصمیم گیران در حوزه قانونگذاری، اجرا و مدیریت آن فراهم نموده است. در نظم گفتاری انقلابیون و سوژه های گفتمان سیاست خارجی درک از آمریکا – غرب به عنوان “ابژه­ی سلطه” به روشنی نمایان است.همچنین این آگاهی سلطه گونه از آمریکا به کرات در نظم گفتاری و زبان آیت الله خمینی بازنمایی شده است.این آگاهی سلطه گونه به گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جهتی مشخص داده و آن مقابله با این غرب سلطه گر بوده است. 3. جوانان بخش قابل توجهی از هرم جمعیتی کشورهای منطقه را تشکیل میدهند، در این چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تعمیق روابط خود با این بخش از جمعیت کشورها بایستی از ظرفیت دیپلماتهای جوان و خلاق آشنا با حوزههای فرهنگی، اموزشی و هنری بهره برداری کند چرا که این قشر بر خلاف دیپلماتهای کهنه کار اما بیگانه با تحولات روز، فهم به هنگام و دقیقتری از تحولات و ارزشهای حاکم بر کشورهای پذیرنده دارند. بدون شک در پرتو این تغییر و تحول، فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی نیز با نیازمندیها و اولویتهای روز انقلاب اسلامی منطبق خواهد شد.

به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پیوسته آمادگی کار اقتصادی به همه کشورها حتی قدرت های بزرگ را نیز داشته ولی در عرصه سیاسی، این آمادگی نبوده است. رئیسی با طرح این پرسش که آیا امکان تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی وجود دارد، یا نه؟ شناسه حساب Mi، GAID، توکن FCM، شناسه Android و شناسه Space (فقط در دستگاههای Xiaomi دارای ویژگی فضای دوم) برای ارائه خدمات فوری Xiaomi و خدمات اعلان Mi با هدف ارزیابی عملکرد تبلیغاتی و ارسال اعلانهایی از MIUI درباره بهروزرسانی نرمافزارها یا اطلاعیههای محصولات جدید شامل اطلاعات مرتبط با حراجها و تخفیفها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. گفت: بر اساس سند بودجه ۱۴۰۱ اگر هزینهها کنترل، درآمدها افزایش و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست. با این حال ژاوی رفته رفته اوضاع را تغییر داد بهطوریکه حالا بسیاری از هواداران بارسلونا به آینده تیمشان با او بسیار امیدوار هستند. او تفسیر صلح­آمیزی از اسلام ارائه کرد. برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که در طول چهار دهه گذشته تعریف و مفهوم «قدرت» و جایگاه و نقش آن در سیاست خارجی کشورها دچار تحول بنیادین شده و برای اصلاح ساختار دستگاه سیاست خارجی کشورمان و ایجاد تحول در آن باید به این تحول جهانی توجه داشت.

1. خلق تحول بنیادین در دستگاه سیاست خارجی نیازمند ایجاد تحول در قانون تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه است چرا که قانون پنجاه سال قبل هیچ قرابتی با واقعیتها و نیازمندیهای امروز ندارد، لذا دولت با همراهی مجلس باید در گام دوم انقلاب این قانون را منطبق با واقعیتها و نیازمندی های هزاره جدید باز طراحی و تصویب کند. اوباما، در 23 ژانویه 2012 (3 بهمن ماه 1390)، در بیانیهای اعلام کرد امریکا به اعمال تحریمهای جدید به منظور افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. رئیسی با ارائه برخی آمارها از جمله کاهش رشد پایه پولی از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد، کاهش ۱۲ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیر نفتی و وصول درآمدهای آن، گفت: همه این کارها در شرایطی است که همچنان تحریمها و تهدیدهایی که برخیها میگفتند مانع فروش نفت و صادرات غیر نفتی است، وجود دارد. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است، ازدواج سالم و اهتمام به حفظ زندگی خانوادگی نشان از اهمیت ویژه نهاد خانواده دارد.پس از تشکیل خانواده های جدید ، باروری، تزاید نسل، جایگزینی و جوان ماندن ترکیب جمعیت، اولویتی ملی است که از زیر ساخت های مهم توسعه بوده ومورد توجه همه جوامع انسانی در طول تاریخ بشر بوده است، چرا که بقا و دوام هر جامعه به این موضوع مهم بستگی دارد.

رئیس جمهور با بیان این که تعداد طرحهای نیمه کاره کشور به قدری زیاد است که اگر تا سالها طرح جدید کلید نزنیم، باز هم طرح برای تکمیل وجود دارد، گفت: بودجه مصوبات همه سفرهایی که انجام شده، تصویب و فعالیتها با سرعت خوبی در حال انجام است. در همین جا به طور ضمنى خوب است توجه دهیم که با کمى دقتبه سادگى مىتوان دریافت که تعریف سیاست «به علم فرمان روایى دولتها»- با مشخصه هایى که در بالا براى آن ذکر کردیم و توضیحاتى که درباره دولت از دید تعریف کننده آن دادیم متاثر از جنبههاى ارزشى و مکتبى است; یعنى تعریفکننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در این تعریف ملحوظ داشته است; چراکه، دولت از دیدگاه تعریف کنندگان متاثر از بینش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسیونالیستى – به عنوان اصلىترین ارزشهاى جهت دهنده – در آن ملحوظ شده است; در حالى که هستند مکتبهایى که ارزش ناسیونالیستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمىکنند; بلکه ارزشهاى والاتر را باوردارند که ارزش ناسیونالیستى تحت قید و بند آنها قرار مىگیرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى که مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، دیگر نمىتواند مطلوب ذاتى، هدفنهایى و ارزش مطلق باشد.

دیدگاهتان را بنویسید