نظر علماي شيعه در مورد فلسفه

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله حسینی بوشهری چهارشنبه شب در بازدید از مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم گفت: همه ما باید مراقب باشیم که خود را برای روزی که ما را متوقف می کنند و مورد پرسش قرار می گیریم آماده کنیم. هدف همه این رویکردها تصویر یک نهایت و نظم بنیادین و نهفته در حوادث و آشفتگیهای ظاهری وقایع تاریخ است. در طول این دیوار کوتاه، باربرانى با همه آلات عبور مى کنند و بارى که حمل مى نمایند از خط الرأس دیوار بالاتر است و در جزو بار آن ها همه گونه اشکال انسان و حیوان، چه سنگى چه چوبى، وجود دارد و البته در میان باربرانى که عبور مى کنند، برخى گویا و برخى خاموشند.

ارسطو بر خلاف افلاطون، از فضیلت و سعادت خاص عده اى اندک و معدود و محدود پرهیز دارد و درصدد است تا نظامى سیاسى پى ریزى کند که بیش تر شهروندان در تکاپو براى رسیدن خیر و سعادت نهایى در آن باشند. او كه شیعه دوازه ده امامی بود بر فلسفه و عرفان اسلامی به خوبی تسلط داشت و نظرهای جدید فراوانی را به آثار فیلسوفان متقدم افزود. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / لوح تقدیر همایش فلسفه حقوق زن در اسلام.

۳۷٫ شهود و شیدایی: (تأملاتی در باب فلسفهی هنر) ؛ تألیف / مؤسسهی انتشاراتی اطلاعات؛ چاپ اول: ۱۳۷۵ ش/ ۱۹۹۶ م. ۴۲٫ دیوان اشعار امام خمینی (نسخهی اول)؛ سرپرستی تدوین و تهیهی ملحقات/ مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)؛ چاپ اول: خرداد ۱۳۷۲/ چاپ مکرر. اول اینکه فیلسوفان تحلیلی رویکردی انگلیسی- محور و هویتی به این فلسفه پیدا کردند. این موتور باید کار کند، مرتّب و سالم هم کار کند و پیش برود؛ البته از لحاظ اعتباری و مالی هم باید پشتیبانی شود. مرکز فلسفه هم باید حوزهی علمیه باشد. این یکی از افتخارات نظام اسلامی است که حوزهی قم شامل و حاوی مجموعهای از فضلای جوان، پر نشاط و خوشفکر است، که زبدگان و جمعی از بهترینهای آنها شما هستید.

در دورهی اخیر، قم مرکز حوزهی فلسفی ما بوده است؛ آقای طباطبایی هم انسان کاملاً متشرّع، مواظب، دائمالذّکر، متعبّد، اهل تفسیر و اهل حدیث بوده؛ از آن قلندرمآبهای آنطوری نبوده است – البته جلسات خصوصی را کاری نداریم – مراتب علمی و فقه و اصولش هم طوری نبوده که کسی بتواند آنها را انکار کند؛ درعینحال کسی مثل آقای طباطبایی که جرأت کرد و فلسفه را ادامه داد و عقب نزد، اینطور مورد تهاجم قرار گرفت. این گروه که از دیدگاه مسیحیت، انسانهای برتر و برگزیده تلقی میشوند، نیازمند ازدواج نیستند و برای آنها ازدواج تشریع نشده و نخواهد شد تا از علل و فلسفهی آن سخن گفته شود.

سقراط با شعار خودت را بشناس توجه را از جهان و حوادث آن به انسان بازگرداند. در این تفکر اصل بر اینست که اگر جوهر حرکت می کرد، چگونه ما همواره همان ادراکی را از جهان و موجودات آن داریم که قبلاً داشتیم؟ علاوه بر رابطهی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطهی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانهای از مرحلهی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. «پنج برابر وزن خودش را بلند می کرد» در بخش لطایف و معارف آمده است.

هیچ معنا یا روند فوقانسانی در تاریخ وجود ندارد و وقایع و جریانها را صرفا جریانهای علّی واقعی و رفتارهای فردی به وجود میآورند. آیا علم تاریخ یک علم تجربی است؟ کسانی که پیشروان این کار بودند – امثال فروغی و دیگران – ارتباطات سیاسی و خارجی و تلاشهایشان مشخص است. یکی مسألهی امتداد سیاسی – اجتماعی فلسفه است که من مکرّر به دوستان گفتهام و الان هم در تأیید فرمایش بعضی از آقایان عرض میکنم؛ منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی؛ نباید به این معنا مطرح شود. «مبانی و روش تفسیری علامه، گزارشی از همایش ملی مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی» و «نظریه بیداری اسلامی، گزارشی از همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی قدس سره و حضرت آیت الله خامنه ای» را در بخش تازه های اندیشه می خوانید.

در هیچیک ار منابع اسلامی ، فلسفه احکام حجاب و پوشش را، ریاضت و رهبانیت ذکر نشده است. فارابی در باب جوهر و عرض می گوید که جوهر، آن کلی است که در خود یافت می شود نه در موضوعی؛ و عرض آن کلی است که در خود یافت نشود و در موضوعی یافت شود. پس روشن است که در فلسفه ی مشّائی، موجود، جوهریست که با یکی یا چندین عرض از عرضهای نام برده، ترکیب شده باشد. دو سه نکته درخصوص آموزش فلسفه و پژوهش فلسفی عرض میکنم، که خوشبختانه دیدم در ذهن بعضی دوستان هم هست.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / مرکز پژوهشی برتر حوزوی در بیستمین همایش کتاب سال حوزه. در سال ۱۳۴۷ و به تشویق پدر به فراگیری تحصیلات حوزوی پرداخت. فلسفه با تحلیل و اثبات و توضیح پیش فرضهای فلسفی علوم به تعمق بیشتری در جریان ها و حوادث جهان پرداخته و پدیده ها و اشیا را تا بنیادین ترین پایه های آن ریشه یابی می کند . در واقع هیچ فلسفه نظری­ای نداریم که مطلقاً به عمل مربوط نشود بالاخره وقتی انسان بفهمد که واقعیت جهان چگونه است و جایگاهش در جهان چیست این نگاه، حتماً در عمل او اثر می­گذارد.

وی تحصیلات حوزوی فقه و فلسفه اسلامی را زیر نظر استادان برجسته حوزههای علمیه تهران و قم گذرانده و به تحقیق و تدریس در زمینه فلسفه، منطق فهم دین و فقه و اصول اشتغال داشته است. ۷ـ تدریس فلسفههای مضاف (فلسفهی معرفت دینی، فلسفهی فرهنگ، فلسفهی علم دینی،)، به مدت چهار سال. ایشان در طول دوران علمی و عملی خویش بیش از ۳۰ جایزه و نشان علمی را به خود اختصاص داده که در این میان کسب عنوان چهره مسلمان تاثیرگذار در سال ۲۰۲۰ از سوی مجله بین المللی ۵۰۰ مسلمان تاثیرگذار جهان به چشم می خورد.

در یک سخنرانی در سال 1628، رنه دکارت ادعای کیمیاگر چندو را که بیان میکرد احتمالات به اندازه قطعیت در علم خوب است، تکذیب کرد و روش خود را برای دستیابی به قطعیت نشان داد. اسلام تنها به بیان اهداف مثبت و مورد پذیرش ازدواج نمیپردازد، بلکه در کنار بیان اهداف عالی ازدواج، مسلمانان را از ازدواج به منظور رسیدن به برخی اهداف نامناسب و زشت بر حذر میدارد. مدور بودن ذاتی استدلال دکارت توسط آرنولد بیان و مورد نقد قرار گرفت و این نقد به دایره دکارتی معروف شد.

دیدگاهتان را بنویسید