منابع دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام(ایران باستان)

بعد از گذشت زمان زیادی از پشم گوسفندان ابتدایی ترین بافت را انجام دادند و آن هم به صورت نمد بود. البته با آگاهی داشتن از اینکه فرش در طول زمان و بر اثر آب و هوا و دما و گذشت زمان و گرد و خاک فرسوده می شود و از بین می رود. در دروه های اولیه مانند عیلام و ماد و سلوکی و اشکانی Ù در فرش و قالیبافی نمونه اسناد و مدارک و سوابقی در دست نیست. دوک و خامه هایی در خانه های اولیه فلات ایران در حفریات بدست آمد که تاریخ آن به ۵۰۰۰ سال پیش از مسیح است.

بافندگی پارچه های طرح دار به شکل ۲ پودی در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بدستامده است. پیامبران بنی اسرائیل کوروش هخامنشی را مسیح موعود و نجات دهنده ملت ها می دانستند. در ایران باستان ساتراپ یا شهربان که به معنای «حامی قلمرو پادشاهی بود» و به اداره ساتراپی گماشته میشد قدرت زیادی داشت؛ قدرتی که تقریبا مشابه قدرت شاه در مرکز بود گرچه کوروش بر قدرت آنها نظارت میکرد.

توسط کوروش حکومت ماد ها پایان یافت . نلدکه که تحقیقات سودمندی در باره کتاب”خداینامه” انجام داده است، به نتایجی دست یافته که خلاصه آن به شرح زیر است: “خداینامه تاریخ عمومی کشور و مردم ایران از آغاز آفرینش تا پایان دولت ساسانی بوده است. در کنار شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خود گوناگونی اقوام تابعه نیز که علاقه به استفاده از تسلیحات خاص خود داشتهاند و یا دارای شمشیرهای مختلفی بودهاند باعث نوعی فراخی استفاده در شمشیرهای مورد استفاده در این کشور در طول تاریخ بوده ؛ هر چند همیشه نوعی شمشیر به طور قالب و عمومی به عنوان سلاح اصلی و سازمانی در نیروهای نظامی آن استفاده میشده است.

همچنین در این سرزمین وضعیت جغرافیایی خاصی حکم فرما بوده است به شکلی که دارای مناطق کویری و گرم و خشک ، دشتهای باز ، کوهستانهای سر به فلک کشیده ، مناطق ساحلی ، جنگل ها و مراتع و دریاهای فراوان بوده ؛ این موضوع در کنار آب و هوای این سرزمین نیز که دارای مناطق سردسیر و کوهستانی تا کویرهای خشک و سوزان میشده باعث ایجاد نیازهای فراوان و گوناگون ابزاری و تسلیحاتی میشده. پس از مغولها، تیموریان (۱۵۰۶-۱۳۷۰ م) به خاک ایران هجوم آوردند و بار دیگر سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و غارت قرار دادند.

پس از مغولها، تیموریان (۱۵۰۶-۱۳۷۰میلادی) به خاک ایران هجوم آوردند و بار دیگر سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و غارت قرار دادند. در بخش «ایران باستان» نتیجه پژوهشهای علمی درباره آثار به دست آمده از مناطق مسکونیای که انسانها مسکن داشتهاند، نظام اجتماعیای که بر جامعههای آن زمان حکمفرما بوده، پیدایش روابط طبقاتی و نخستین حکومتهایی که در این سرزمین پدید آمدهاند، بررسی شده است. این سرزمین بارها در طول تاریخ وسعتی از خود را از دست داده ، مورد تاخت و تاز قرار گرفته ، در دست فرهنگها و تمدنهای دیگر اسیر شده ، اشغال شده و مجدداً از ویرانه های خود سر برآورده است و هر بار به قدرتی تأثیر گذار و قوی در تاریخ تبدیل شده است.

بر بالای پیشانی (پایین عمامه) فلزی پهن منقوش و برجسته چون نواری موهای جلوی سر را پوشانده و با وضع مطلوبی به عقب سر برده است.در جای دیگر آمده است: «چادر زنان اشکانی به رنگهای شاد و ارغوانی و یا سفید بوده است. انسان های اولیه وقتی از پوست گوسفند و بوریا استفاده کردند و چون دیدند که زود از بین می رود به فکر افتادند تا چیز بهتری از آن بسازند و مورد مصرف قرار دهند. که البته به فراخور نوع ورزش ایرانیها دارای مچها و ساعدان بسیار قوی بودهاند چراکه ورزش باستانی و کشتی در پروردن این اندام های بدن بسیار مؤثر هستند.

این در حالی است که در همان دوران امپراطوری های بزرگی چون روم در مورد داشتن برخی از این نوع نیروهای با مضیقه مواجه بودهاند مثلاً رومیها هیچگاه نیروی مؤثر کوهستانی و جنگلی نداشت اند و همیشه در برابر مهاجمان شمالی خود دچار مشکل بودهاند و یا چینیها که که دارای نیروهای کویری قوی برای رزم در شمال چین نبودهاند و همیشه شاهد دادن تلفات بالایی بوده اند. به طور مثال میتوان گفت که به طور طبیعی شمشیر مورد استفاده در نیروی دریایی متفاوت از شمشیری خواهد بود که نیاز نیروی زمینی است و همین دو نوع در سواره نظام و پیاده نظام نیز باید دارای خواص خود باشند ؛ نیروهای کوهستان و یا کویری نیز دارای نیاز های خود هستند.

نیروهای نظامی ایرانی هرگاه احساس نیاز به نوع و رده ای از شمشیر می کرده اند از آن استفاده می کرده اند و یا در صورت نیاز به تغییر برای بالا بردن کارایی ، آن را دستخوش تغییرات می کرده اند. در صده های معاصر هم بیشتر تحت تأثیر شمشیرهای ترکیبی از عربی و اروپایی قرار گرفته و از انواع شبیه شمشیرهای فرانسوی استفاده میکرده اند که هنوز هم در نیروهای نظامی و جهت مراسمات مرسوم است. اما مورد مهم بعدی این موضوع است که به علت ارتباط ایران با کشورهای همسایه و یا بهتر گفته شود قاره های همسایه و تبادلات فرهنگی و سیاسی و نظامی نیز در کنار عوامل فوق الذکر باعث ورود انواعی از رده های دیگر سلاح به کشور نیز میشده.

این عبارات و اقوال اندیشمندان بزرگ را اگر در کنار سنّت وقایع نگاری (نه تاریخ نگاری) ایرانیان قرار بدهیم، شاید به این نتیجه برسیم که ایرانیان به تاریخ به معنای دانشی که حال آدمی را برای آیندگان بجا میگذارد، توجه و عنایت ویژه ای داشتند.به همین جهت است که سعی و تلاش زیادی به خرج دادند تا از حوادث مهم روزگار و زمانه خود به شیوه و اشکال مختلف و در قالب وقایع نگاری، آثار و نشانه هایی را بجا بگذارند.

در این دوران وقایعی نظیر انقلاب سفید به وقوع پیوست و ایران حوادث گوناگونی را تجربه کرد. این دولت در دوره اى از تاریخ ایران از بزرگترین نیروهاى این منطقه شد. ایران تاریخ بسیار قدیمی دارد و امپراطوران و پادشاهان زیادی بر آن حکومت کرده اند. در همین زمینه، جمله ای از نیچه هم وجود دارد که شباهت زیادی به جمله هرودوت دارد و گویا اتفاق نظر زیادی بین این دو در باره فهم تاریخی ایرانیان وجود داشته است. روشنائی دانا و تاریکی نادان، به عبارت دیگر نیکی با عقل و بدی جاهل، این دو نیرو با هم در نبردند و چون روشنائی داناست سرانجام پیروز خواهد شد.

اما دو دوران تاریخی شاخص در تاریخ این کشور وجود دارد : یکی زمان قبل از ورود اسلام و به نوعی دوران باستان ایران که در آن شمشیرها رده های خاص خود را داشتهاند و بیشتر از شمشیرهایی که طراحی ایرانی و ترکیبی از انواع دیگر شمشیرهای دیگر داشتهاند استفاده میکرده اند و مرحله بعد از زمان ورود اسلام و اعراب به ایران که به طور کل شمشیرهای ایرانی تحت تأثیر شمشیرهای عربی قرار میگیرند ؛ دور ذهن نیست که برادری خاصی بین شمشیرهای مغولی و عربی وجود دارد به همین دلیل بعد از ورود مغول ها به ایران این روند تثبیت شد و دیگر ایران هیچگاه به دوران تولید شمشیر های عصر باستان خود بر نگشت.

همه این دست بافته های خلق شده بیانگر مطلبی ارزشمند و والا می باشد و راه و رسم کهن و دیرینه را بیان می دارد. این فرشته، نگهبان فلزهای ارزشمند و جواهرها نیز هست و پادشاهان دادگر و مظلومان را حمایت میکند. اساس و پایه همه جشنهای سالانه گاهنبار نیز بر پایه نیکی و درستی قرار داشت و آیین تشکیل دهنده این جشنها شامل کمک به زرتشتیان نیازمند و نیکی به همنوعان میشد. در این مطلب قصد داریم تمامی پادشاهان ایرانی را بر حسب زمان حکومت شان و نقشه جغرافیایی قلمرو سلسله پادشاهی، معرفی کنیم.

وقتی به درون مایه این دست بافته ها می پردازیم مشاهده می کنیم که بیانگر تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی میباشد. که نه تنها یک هنر است بلکه سرمایه عظیم کشورمان نیز محسوب می شود. در پایین نیز زمین به اندازه کافی کنده میشد تا درختان بزرگتر بتوانند ریشه بدوانند؛ و زمین… دوران باستانی که سلسه ها ، امپراطوری های عیلام ، هخامنش و ماد آغاز گر آن بوده اند و به امپراطوری ها سلسله های، بزرگ و کوچک بعد از اسلام تا به امروز ختم شده است .

ایران سرزمینی پهناور و بزرگ است که در طول دوران پر فراز و نشیب خود دستخوش تطور و تلاطم فراوان بوده ؛ کشوری که در چهار راه بزرگ دنیا قرار گرفته و دروازه آسیا و اروپا و آفریقا بوده است. غزنویان (۱۱۸۶-۹۷۷ میلادی) خود را در تاریخ ایران به عنوان غازیان یا جنگجویان مسلمان مطرح ساختند و سرزمینهایی همچون هندوستان را مورد تهاجم خویش قرار دادند. مردم ایران که از اختلاف و تبعیض طبقاتی رضایت نداشتند ، با پذیرفتن اسلام در اشاعه و ترویج آن تلاش کردند .اما با این وجود در طول تاریخ ایران ، هرگز مخالفت خویش را با سلطه امویان و عباسیان بر خاک ایران پنهان نکردند و جنبش های استقلال طلبانه ای را به پا ساختند که منجر به تشکیل حکومت هایی چون طاهریان (881-826 م) و صفاریان (903-866 م) شد.

دیدگاهتان را بنویسید