معنی دیدن خورشید در خواب

در آیه نخست این سوره، خداوند به خورشید و پرتو آن سوگند یاد کرده است. زمین در جمع هشت سیاره ای که بر گرد خورشید می گردند از سیارات کوچک به شمار می رود از حیث قطر و جرم ، پنجمین سیاره و از لحاظ فاصله از خورشید سیاره سوم است . خورشید در مقایسه با میلیاردها ستاره ی کهکشان ما ، ستاره ای متوسط به شمار می رود. زمان نامگذاری ماهها، این دو ماه در فصل سرما و زمستان و یخ بندان بودند به همین خاطر آنها را جمادی اول و جمادی دوم نامیدند. هنگامی که خورشید شروع به مرگ میکند آنقدر بزرگ و متورم میشود که عطارد، زهره و حتی شاید زمین را در بر میگیرد. مطلب اینگونه است که در آیات سورههای فصلت و نازعات که به ظاهر با هم ناسازگارند، دو مطلب مورد بحث است نه یک مطلب و این ناسازگاری به خاطر آن است که دو مطلب را یک مسأله دیدهاند؛ توضیح اینکه یک بار سخن از بنای آسمان است و بار دیگر سخن از تبدیل آن یک آسمان به 7 آسمان. در سورۀ نازعات اول بنای این یک آسمان که تودهای گاز بود را ذکر میکند و میفرماید زمین را پس از بنای این یک آسمان گسترش داد ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا﴾؛ و در سورۀ فصلت ادامه بحث را میفرماید که پس از دحو الارض و قرار دادن کوهها و ایجاد برکت و امکانات رزق و روزی در زمین به آن تودۀ گاز ـ که پیشتر آفریده شده بود ـ پرداخت.

بنای آسمان بر اساس آیات سورۀ نازعات قبل از پردازش زمین بوده است، زیرا آسمان به صورت تودهای گاز آفریده شده؛ چنانکه در سوره فصلت میفرماید: پس از پردازش، زمین بر آسمان مستوی گردید درحالی که آسمان تودهای گاز بود. به فرموده امام صادق (ع):«خداوند به این امت سه ماه ارزشمند بخشیده است که به امت های پیشین عطا نکرده بود و آن ماه ها، رجب، شعبان و ماه رمضان است و سه شب نیز به این امت عنایت کرد که به امت های قبل نبخشیده بود و آن شب های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه است و همچنین سه سوره (بافضیلت و پرمحتوا) به این امت عطا کرد که به امّت های سابق نداده بود و آن سوره های «یس»، «مُلک» و «توحید» است، از این رو هر کس که میان این سه فضیلت جمع کند، میان بهترین عطاهای این امّت جمع کرده است». به هر حال تا آن روز مدت زمان زیادی مانده است که میتوان به آن امیدوار بود و از روزهای آفتابی لذت برد. آیات 9 تا 12 سورۀ فصّلت. مؤید این قول این آیات از سورۀ مبارک نازعات است: ﴿ … آیا از آنچه گذشت این نکته روشن نمیشود که آسمانهای هفتگانه چیزهایی در حدود زمین و قابل مقایسه با آن هستند و نمیتوانند همهٔ کائنات باشند؟

ماه در نتیجه ی میل مدارش با دایرة البروج، میتواند از بالا یا پایین مخروط سایه، به فاصله ای که حداکثر 32،000 کیلومتر می شود، بگذرد. سه روز از این ماه را که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه گرفته شود، زیرا که روایت شده هر کس در یکى از ماههاى حرام، این سه روز را روزه بدارد حق تعالى براى او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد. و به یقین، ما در آسمان بُرجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم و آن را از هر شیطان راندهشدهاى حفظ کردیم. در نزدیکترین فاصله ماه به زمین که اصطلاحاً حضیض خوانده میشود فاصله این دو جرم کیهانی از یکدیگر ۳۶۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خواهد بود. کوتاه سخن اینکه آنچه سبب زینت آسمان دنیا، یعنی نزدیکترین آسمان میشود، شهابسنگهای سرگردانی هستند که از کرۀ مریخ به راحتی دیده میشوند و شب زیبایی را برای آن به وجود میآورند و البته از زمین هم با رصد کردن میتوان آنها را دید. پس منظور از این چراغها، نمیتواند کرات آسمانی یا ستارگان ثابتی باشد که در شب دیده میشود. پس وجود این تودۀ گاز (آسمان) قبل از پردازش زمین بوده و تبدیل آن به هفت آسمان پس از پردازش زمین.

سپس به آن توده گاز و به زمین فرمان حرکت داد و آن را در دو روز به صورت هفت پیکرۀ آسمانی آراست. بقیۀ آنچه که به عنوان ستاره و چراغ در شب میبینیم، مرکز منظومهها هستند. چنان که مراد از أرض الإسلام یا أرض المسلمین، سرزمین و کشور اسلامی و مراد از أرض الکفر و أرض الحرب، سرزمین و کشور غیر اسلامی است و مسائل مربوط به آنها ذیل عنوان «دار الإسلام» و «دار الحرب» آمده است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خوابها به این موضوع پرداختهاست. آنها باید در اتاقهایی بزرگ و دمای بسیار پایین نگهداری شوند. پاسخ: با در نظر گرفتن قداست و عظمت مفسران بزرگوار باید عرض کنیم که: متأسفانه در تفاسیر مذکور، یک نکته مورد غفلت قرار گرفته که چارهای جز این ندیدهاند که «ثمّ» را از معنای واقعی خود که تأخیر زمانی است، خارج سازند.

دیدگاهتان را بنویسید