محمدرضا فروتن به «جزیره» سیروس مقدم پیوست/ آغاز تصویربرداری در کیش

برخی از جاهای دیدنی جزیره هنگام مثل ساحل درخشان یا ساحل نقرهای یا آسمان جزیره، شبانه هستند. سفر به جزیره هنگام تجربههای منحصر به فردی برای افراد اهل هیجان در چنته دارد. بسیاری از مسافران بعد از دیدن عکسهایشان با این لباسها، یک دست لباس محلی خریداری میکنند و یادگاری از سفر به جزیره هنگام به شهرشان میبرند. در رابطه با مکانیک خاک و مفاهیم مرتبط با آن، آموزش جامعی در مجموعه فرادرس تهیه شده است که میتواند در فراگیری این مبحث به شما کمک کند. این کمیت، از پارامترهای مهم در بررسی نشست زمین به شمار میرود. مقاومت برشی (زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی)، مقاومت کششی، تراکمپذیری/تحکیم، ظرفیت باربری و نفوذپذیری/تراوش، از مهمترین مفاهیم و پارامترهای مکانیک خاک هستند. در صورتی که پیوند بین ذرات خاک ضعیف یا بار اعمال شده بر روی آن زیاد باشد، شکست برشی در شیب رخ میدهد. در سیستم SI، واحد وزن مخصوص کیلونیوتون بر متر مکعب است. وزن مخصوص خاک چیست؟

مقاومت کششی خاک چیست؟ مقاومت کششی در مسائل مکانیک به ندرت مورد بررسی قرار میگیرد. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM D1883 در آزمایشگاه مکانیک خاک اجرا میشود. به منظور تعیین رابطه بین کمیتهایی نظیر وزن مخصوص (چگالی)، نسبت تخلخل، رطوبت وزنی و چگالی ویژه، توده خاکی با حجم ۱ را در نظر بگیرید. فرمول محاسبه وزن خاک چیست؟ فرمول تخلخل و نسبت تخلخل خاک چیست؟ تاریخچه مطالعه خاک در مهندسی چیست؟ رطوبت وزنی خاک چیست؟ به منظور درک بهتر روابط وزنی حجمی خاک، کلیت تصویر بالا را به خاطر داشته باشید. در ادامه، هر یک روابط حجمی (نسبت تخلخل، تخلخل و درجه اشباع) خاک را به صورت مجزا معرفی میکنیم. از اینرو، نسبت تخلخل را میتوان به عنوان معیاری برای تراکمپذیری خاک در نظر گرفت. از اینرو، مقاومت برشی، مهمترین پارامتر مورد استفاده برای طراحی سازههای ژئوتکنیکی به حساب میآید. شکست در اکثر سازههای خاکی به دلیل اعمال تنشهای برشی رخ میدهد. به دلیل عدم تغییر حجم آب در این شرایط، فشار آب منفذی افزایش مییابد و آب شروع به حرکت میکند.

این خاک ها قلیایی بوده و معمولا از سنگ آهک و سنگ گچ به وجود می آیند . اگر PI برابر صفر باشد، حالت خمیری در خاک وجود نخواهد داشت. چیزی به نام “لایه هوموس” وجود ندارد. در نهایت و پس از اصلاحاتی که انجام گرفت، در نهایت این سیستم به نام سیستم طبقه بندی خاک AASHTO در سال ۱۹۴۵ ثبت گردید. دانستن این موضوع که آب این دریاچه مصنوعی بزرگ از کجا و چگونه تأمین میشود، خالی از لطف نیست. رشد و نمو گیاهان که علاوه بر سالم و زیبا ساختن محیط زیست ، منبع اصلی احتیاجات خوراکی و پوشاکی ما را تشکیل میدهد، بدون خاک امکانپذیر نیست. خاک، برخلاف فلزات و بسیاری از سنگها، یک ماده توپر نیست. مقاومت کششی، توانایی ماده برای مقابله با افزایش طول ناشی از اعمال بارهای محوری است. ورمی کمپوست، وزنی سبک، رنگی قهوه ای، بافتی نرم و بدون بو دارد که ترکیبات آن با انواع خاکها می تواند شرایط ایده آلی برای گیاهان فراهم سازد . قابلیت کشاورزی خاک های رسوبی بافت ریز: این نوع از خاک چنانچه شور نباشد انواع مختلف گیاهان از قبیل گندم، جو، چغندر، سبزی ها و درختان میوه در آن به خوبی رشد کرده، محصول می دهند.

این دریاچه و جنگل اطراف آن، یکی از بهترین مناظر را برای ثبت عکسهای یادگاری دارد. «زاویه اصطکاک داخلی» (Internal Friction Angle): مقدار این پارامتر از صفر درجه برای رس خالص تا ۴۰ درجه برای لوم ماسهای تراکمیافته تغییر میکند. دیگر بازیگران این سریال به زودی معرفی می شوند. در ادامه، به معرفی هر یک از این موارد میپردازیم. «چسبندگی» (Cohesion): مقدار این پارامتر از حدود صفر برای ماسه سست تا ۱۰۰ کیلونیوتن بر متر مربع برای ماسه خشک و سخت تغییر میکند. حدود اتربرگ، بر اساس حالتهای روانی (مایع، خمیری، نیمه جامد و جامد) تعیین میشوند. در واقع، این معیار بار اساس میزان رطوبت، سفتی خاکهای ریزدانه را توصیف میکند. به عنوان نمونه زمینهای شور ابرکوه حاصل شور بودن آب زیرزمینی و یا سنگ اصلی شور این مناطق است. تصویر زیر، نمونهای از یک دستگاه ادومتر برای اجرای همزمان آزمایش تحکیم بر روی سه نمونه خاک را نمایش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید