متن های زیبا درباره اخلاق خوب + عکس نوشته – تــــــــوپ تـــــــــاپ

اخلاق حرفهاي، سلسله واكنشها و رفتارهاي مقبول و پذيرفته شده است كه بخشهاي مهمياز آنها در تخصصهاي مختلف از سوي سازمانها و مجامع تخصصي، صنفي و حرفهاي براي مطلوب بخشي به روابط اجتماعي، به صورت آييننامه و قانون ميآيد لكن بنده معتقدم اولا همه اخلاق حرفهاي را نميتوان در قالبهاي رسميتعريف كرد و ثانيا نميتوان همه ابعاد اخلاق سازماني و يا حرفهاي را از اخلاق فردي، شغلي و يا كار تفكيك نمود. پس نميشود گفت، اخلاق حرفهاي تنها با آموزش به دست ميآيد؟

بدیهی است که این مقدار مزاح، نه تنها اثر منفی ندارد، بلکه سبب افزایش محبت و صمیمیت میان افراد می شود. بنابراين اينكه گفته شود، اخلاق حرفهاي يعني تنها مسئوليتپذيري، اين سادهترين تلقي از اين مفهوم پيچيده و چند بعدي است. از مسئوليتپذيري گفتيد، بفرماييد مسئوليتپذيري در سطح فردي و سازماني چه معني و مفهومي دارد و مسئوليتپذيري در اين دو حيطه، آيا تفاوتهايي هم دارند؟ اخلاق حرفهاي (Professional ethics)، يكي از زمينههاي دانش مديريت به شمار ميرود اما همه نظريههاي مديريت نسبت به اخلاق سازماني موضعگيري يكساني ندارند. دلیل آن این است که آنها برای ارائه قوانینی که رویدادهایی را مثبت ارزیابی می کنند و از موارد منفی در نظر می گیرند ، به وقایع گذشته اعتماد می کنند.

زمانی که اخلاق پسندیده ای دارید، اشخاصی که در کسب و کارتان از شما با مهارت تر هستند، به صورت خودجوش دوست دارند که به شما مهارت های خود را بیاموزند که به این شیوه شما بهتر عمل کنید که این منجر به افزایش اعتماد به نفس در شما خواهد شد! پس اگر انسان از تبعات اعمالش ميترسد، هر چند منشأ ترس رفتار خود انسان است اما آن تبعات اعمال را بر رفتار انسان مترتب ميكند، خداست.

بايد تكنيكها و مهارتها افزايش يابد، بايد توان فكري ارتقاء يابد و نگرشها متحول شود و در كل شكلي از معرفت و بصيرت ايجاد شود و گرنه با يك بخشنامه و يا چند توصيه و يا چند ماده قانوني كه نميشود مثلا پديدههاي خلاف اخلاق حرفهاي مانند زيرميزي و يا تقاضاهاي القايي را به طور كامل در حوزه نظام سلامت برچيد. پیرزن از این سخن پیامبر گریست. فرق شخصی که اخلاق خوبی دارد با کسی که اخلاق مناسبی ندارد در این است که شخص اول سعی می کند همواره به چیزهای مثبت بیندیشید و ذهن خود را با چیزهای مثبت مملو کند که شخصی که اخلاق نامناسبی دارد در اغلب اوقات توانایی انجام این کار را ندارد و در برخورد با کوچکترین اتفاقات منفی زندگی از پای در خواهد آمد و نمی تواند که به خوبی در برابر آنها از خود مقاومت نشان دهد.

تو بهتر از چنین آدمی فاصله بگیری وگرنه اون تو رو هم مثل خودش میکنه و اون موقع توجه تو روی بدی ها میره و طولی نمیکشه که توهم تبدیل به یک آدم بداخلاق میشی. 5 ـ دشواری تحصیل ملکه و لزوم استقامت: دوران پیدایش ملکه بر آدمی سخت میگذرد؛ کسی که واجد ملکه نیست توان بسیاری به کار میگیرد، توجه و تمرکز فراوانی هزینه میکند، زمان قابل توجهی معطل میشود اما محصول چندانی به چنگ نمیآورد، خصوصا این که غالبا آغاز حرکت برای کسب یک توان با ناکامی و شکست همراه است، و این همه کافی است تا انسان ضعیف را به ستوه آورد و از زیر بار سنگین عمل بیرون کشد مگر عامل قدرتمندی او را به استقامت مجبور سازد یا عشق و علاقه وافری طی این مسیر را بر او هموار کند.

ساده ترين وجه اين تمايز اين است كه گفته شود: اخلاق فردي، مسئوليتپذيري شخصي است در برابر رفتار فردي كه يك انسان از خود نشان ميدهد، ولي اخلاق كار (Work ethics) مسئوليتپذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفهاي و شغلي خود به عنوان صاحب يك حرفه، شغل و يا پست سازماني. بايد كار علمي، فرهنگي، مهارتي و حقوقي توامان انجام پذيرد. به طور عام، مباني اخلاق حرفهاي و انتظارات اجتماعي برخاسته از آن عبارتند از: صداقت، عدالت، امانت داري و وفاداري در جريان كسب و كار.

قبل از پرداختن به اين سوال بايد مقدمهاي عرض كنم. اما برگرديم به سوال شما، به نظر اينجانب مسئوليتپذيري اول فردي است و بعد نهادي و يا دولتي. مسئوليتپذيري يعني پاسخگويي در قبال وظيفه و تكليف، بنابراين مسئول در قبال رفتار خود و عوارض ناشي از آن، مورد سوال و بازخواست قرار ميگيرد و تشويق و يا تنبيه ميگردد. همانطور كه افزايش معرفت تأثير مستقيم در تزكية اخلاقي انسان دارد، از طرف ديگر آراستن نفس به فضائل و صفات اخلاقي موجب گشوده شدن درهاي علم و حكمت بر قلب انسان خواهد شد. 2. بالابودن سطح معرفت به طور كلّي، يعني هنگامي كه معارف الهيه نسبت به مبدأ و معاد و احوال اولياء و انبياء و امور ديگري از اين قبيل، بالا برود، انسان نسبت به فضائل اخلاقي علاقمند و از رذائل متنفر ميگردد.

«تربیت اخلاقی» مسیر گذار از وضعیت موجود (دامنه ای که مبدا حرکت انسان است) به سوی قله کمال را بازمینماید و آدمی را چونان راه می برد تا سیمای آرمانی انسان اخلاقی را در لوح وجود خویش نقش کند. سازمان ها از داشتن کارکنانی با اخلاق کاری قوی منفعت فروانی می ­برند چرا که خصایص و شخصیت این افراد به پیشبرد و دستیابی اهداف آن کمک بسیاری می­ کند. از آن جمله می توان گفت گشاده رویی موجب رسیدن به مراتب عالی معنوی می گردد.

پیامبر خدا(ص) در حق ا و فرمود: او از کسانی است که خوش رویی و سخاوتمندی اش او را به سوی بهشت کشانید. وی تصریح کرد: تحریف اندیشه اصیل اسلامی، غلبه اندیشه جاهلی و پراکندگی و متلاشی شدن تشکیلات شیعی بر اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، اهم مشکلاتی بود که امام سجاد (ع) را به سمت بازسازی و ارتقا جایگاه اجتماعی شیعه رسانید و حضرت در ذیل دعا و موعظه و بخصوص ارائه این منشور، اندیشههای ناب توحیدی را برای جامعه و بخصوص شیعیان تبیین نمودند؛ افق نگاه امام شکل گیری دوباره و ارتقا یافته تشکیلات منسجم و شایستهای از شیعیان بود تا زمینهای برای تشکیل حکومت اسلامی شود.

کتاب طعم زندگی: آموزههایی برای بهتر زیستن نوشتهی حبیب الله فرحزاد ، به بررسی مباحثی از قبیل سخاوتمندی، انفاق، اخلاق اسلامی و راه و رسم زندگی از منظر جنبههای مذهبی میپردازد. مثلا كسي كه امانت داري ندارد، دغدغه حفظ اموال عموميو استفاده بهينه و بهرهوري از امكانات و اختيارات را ندارد. مردم براین باور بودند که چون شرکتها و مؤسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست مییابند، به کشور بدهکار و مدیون هستند و بایستی برای بهبود اوضاع اجتماعی تلاش کنند (Mc Namara,1999:6). می توان گفت که بسیاری از بیماری های روحی و روانی انسان به خاطر داشتن خلق و خوی بد و نامناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید