فهرست کامل + تاریخ و تاریخچه – کجارو

زیرا مشخص ترین چیزی است که معرف فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین است. مغول ها که خود را در برابر مردم ایران تنها یافتند شروع به قتل عام کرده و ایران را به خاک و خون کشیدند و چیزی جز ویرانه باقی نماند . عرفان نیز تاثیر گذاری خود بر بسیاری را در طی سلسله ایلخانیان شروع نمود. • ایلخانیان (۱۲۵۶-۱۳۳۶ میلادی. • غزنویان (۹۹۸-۱۱۶۰ میلادی./ ۳۸۸-۵۵۵ ه. • زیاریان (۹۲۸-۱۰۷۰ میلادی./ ۳۱۵-۴۶۲ ه. • سامانیان (۸۷۵-۹۹۹ میلادی/ ۲۶۱-۳۸۹ ه. • طاهریان (۸۲۰-۸۷۳ میلادی/ ۲۰۵-۲۵۹ ه. ایرانیان که از تبعیض طبقاتی موجود در کشورشان ناراضی بودند اسلام را پذیرفتند و در اشاعه آن کوشیدند ولی با این حال هرگز در طول تاریخ ایران مخالفت خویش را با سلطه امویان و عباسیان بر خاک ایران پنهان نکردند و جنبشهای استقلال طلبانهای را به پا ساختند که تشکیل حکومتهایی چون طاهریان (۸۸۱-۸۲۶ میلادی) و صفاریان (۹۰۳-۸۶۶ میلادی) را میتوان از نتایج آنها برشمرد.

حکام آل بویه (۱۰۵۵-۹۴۵میلادی) پس از فتح شیراز و تأسیس حکومت خویش راهی بغداد شده آن را تصرف نمودند و مقام خلافت را به آلت دست خویش تبدیل نمودند و قدرت واقعی را در دستان خویش گرفتند. سلجوقیان (۱۱۹۴-۱۰۳۸میلادی) با پیروزی بر غزنویان حکومت خویش را تأسیس نمودند و سراسر ایران را تحت سیطره خویش درآوردند و به یاری وزرای بزرگ و دانشمند ایرانی قدرت خود را تثبیت نمودند ولی در نهایت توسط خوارزمشاهیان از میان رفتند. و گره ها از کنار هم نشستن به یک کلیت زیبا و اصیل می رسند. هنری است که از جزء به کل سوق داده می شود.

از قلب و جان و روح آدمی می گذرد و در بطن و سرشت او می نشیند و جای دل انگیزی باز می کند. این سرزمین بارها در طول تاریخ وسعتی از خود را از دست داده ، مورد تاخت و تاز قرار گرفته ، در دست فرهنگها و تمدنهای دیگر اسیر شده ، اشغال شده و مجدداً از ویرانه های خود سر برآورده است و هر بار به قدرتی تأثیر گذار و قوی در تاریخ تبدیل شده است.

در صده های معاصر هم بیشتر تحت تأثیر شمشیرهای ترکیبی از عربی و اروپایی قرار گرفته و از انواع شبیه شمشیرهای فرانسوی استفاده میکرده اند که هنوز هم در نیروهای نظامی و جهت مراسمات مرسوم است. بعضی از این مردم بر این باورند که قالی از افسانه های گذشتگان تأثیر گرفته است. او یکی از پادشاهان شکیل ، با عزم و به نام ساسانی بود که مردم ایران بسیار او را دوست داشتند. هنر قالیبافی را یکی از مردمی ترین هنرهای روی زمین به شمار آورد. دوک و خامه هایی در خانه های اولیه فلات ایران در حفریات بدست آمد که تاریخ آن به ۵۰۰۰ سال پیش از مسیح است.

در کاوشگاههای غرب ایران که اشیای خاکستری پیدا شدهاند، گسستی ناگهانی با سفالگری آغازین سنتی به چشم میخورد، و… باری اعراب خراسان از همان آغاز فتح، با ایرانیان رفته رفته روابط و علایق پیدا کردند. اما مورد مهم بعدی این موضوع است که به علت ارتباط ایران با کشورهای همسایه و یا بهتر گفته شود قاره های همسایه و تبادلات فرهنگی و سیاسی و نظامی نیز در کنار عوامل فوق الذکر باعث ورود انواعی از رده های دیگر سلاح به کشور نیز میشده. کتاب در 6 فصل نوشته شده و نویسنده سعی کرده است به صورت ساده وقایع مهم 2 سده اخیر ایران را بدون پرداختن بیش از حد به جزییات، واکاوی کند.

می تواند بسیاری از سمبل ها و نشانه ها را برای ما روشن سازد. در آن زمان این پسرک گمان نمیبرد که موج سریع و توقفناپذیر قدرت ماد ناگهان فرو ریزد، یا کسی که رهبری این فروپاشی را برعهده خواهد داشت خود او خواهد بود. گاه شمار زرتشتی ایران باستان از معروفترین تقویمهای ایرانیان بود که ۱۲ ماه ۳۰ روزه داشت. خلاصه تاریخ ایران از آغاز تا کنون : هنگامی که سخن از تاریخ ایران میرود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیستهاند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی میخواندهاند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بودهاست زیستهاند.

کیاکسار از سویی به درستی باور داشت که این تهاجمات او را نیرومندتر ساخته است، اما از سوی دیگر مشکلات خطیری را که حفظ یک امپراتوری پهناور پیش میآورد پیشبینی نمیکرد. در سده چهارم هجری هنوز آتشکده های فارسی به اندازهای فراوان بوده که استخری نتوانسته نام تمام آنها را از حفظ بنویسد، زیرا به گفته این جغرافی نویس به ندرت استان و شهرستان و بخشی یافت می شده که در آن دست کم چند آتشکده نباشد. در کنار شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خود گوناگونی اقوام تابعه نیز که علاقه به استفاده از تسلیحات خاص خود داشتهاند و یا دارای شمشیرهای مختلفی بودهاند باعث نوعی فراخی استفاده در شمشیرهای مورد استفاده در این کشور در طول تاریخ بوده ؛ هر چند همیشه نوعی شمشیر به طور قالب و عمومی به عنوان سلاح اصلی و سازمانی در نیروهای نظامی آن استفاده میشده است.

تمام مورد بالا ما را به این نتیجه میرساند که این موارد در کنار هم و در کنار اینکه در برخی اوقات نیروهای ایرانی مهاجم و گاهی مدافع بودهاند باعث نیازهای تسلیحاتی متفاوتی میشده و به همین دلیل تسلیحات مورد استفاده هم بر اثر همین موارد گوناگون بوده اند. دیدن این اثر هنوز هم بعد از 2500 سال رشگ برانگیز است. قالی بافی یکی از بهترین و برجسته ترین هنرهای ایران زمین است. یکی از عجایب این شهر برجی به ارتفاع پنجاه متر بود که معبد مردوک خدای بابل برفراز آن قرار داشت.

حکومت خوارزمشاهیان (۱۲۳۱-۱۰۷۷ میلادی) یکی دیگر از حکومتهای تاریخ ایران بود که با تهاجم مغولها به خاک ایران آغاز گردید. قالی ایران Ù هرگاه از آن سخنی به میان می اید آن طبع لطیف بافنده را بیان می کند، زیرا ساخته و دست پرورده زحمتکش ترین و رنجکش ترین مردم ایران زمین اند. نام دیگر قالی را می توان به دست آفریده های پرنقش و نگار ایرانی نام نهاد. همه این دست آفریده های پرنقش و نگار ایرانی با تلاش و کوشش زنان و مردانی است که با شوریدگی نگاره ها و گرمی رنگ دل های پاک ممزوج شده است.

نه تنها قالی را باید دوست داشت بلکه باید بدان خو گرفت و چشم و دل و جان را باید به گرمای آن سپرد. به همسایه تان روسیه بنگرید که یکصد سال پیش وضعیتی بدتر ازما داشت. در اینجا و همچنین در شهرهای مجاور، آتشکده هایی وجود داشت که مسلمانان از آنها خراج می گرفته اند، ولی آنها اجازه نداشتند که آتشکده ها را مثل مساجد با گچ سفید کنند. پس از مرگ اسکندر (۳۲۳ قبل از میلاد) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید.

پس از افشاریان، زندیان (۱۷۹۶-۱۷۵۰ میلادی) بر اریکه قدرت تکیه زدند و در دوره حکومت آنها شهر شیراز به پایتختی انتخاب گردید و به شهری باشکوه و بزرگ تبدیل شد. یک پرستشگاه باستانی در دوره عیلامیان میان دو شهر قدیمی استان خوزستان، شوش و شوشتر. از دوره صفوی (۱۷۳۲-۱۵۰۱ میلادی) برای اولین بار در تاریخ ایران مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی گردید. قالی را می توان گفت که باغی است البته باغی از رنگها و نگاره ها که بر کف زمین گسترده است. قالی هنری است زنده و گویا، که بیانگر دل و صفای روحانی بافنده را نشان می دهد.

در واقع همین دل و جان لطیف و دستهای بخشنده است که چهره افتخار ملت ما ایرانیاین را بر صفحه روزگار حک کرده است. که از دل و جان و سرپنجه های بخشنده بافنده برگرفته و نشإت می گیرد. و به همین خاطر بود که گروهی از آنان در پاسداری از دین نیاکان خود زادبوم دیرینه خود را رها کردند و از دژ سنجان در خاک نیشابور بیرون آمدند، نخست به قهستان خراسان و از آنجا راه جزیره هرمز پیش گرفتند، و سرانجام در پی یافتن کوچ نشینی در گجرات، از طریق خلیج فارس راهی دیار هند شدند. وضعیتی که عکس آن را در یونان باستان شاهد بودیم و به جهت نبود تفکر قدسی در باره قدرت و قدرتمداران، مورخان به سهولت و با طیب خاطر بدان می پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید