فلسفه در نهاییترین شکل خود ابزاری برای تفکر است

به هر حال این ماه مانند دیگر ماهها نیست؛ باید تلاش و سعی کنیم که یک لحظه اش بدون ذکر خدا سپری نشود و از هر چه موجب غضب اوست جداً پرهیز گردد: از دروغ ، تهمت، غیبت، حسد، دشنام به یکدیگر، اهانت به مؤمنین و هرچه از حب ذات و خودخواهی تراوش می کند و انسان را از پرستش خدا به پرستش شیطان وا می دارد باید اجتناب کرد و دوری نمود .

روزه در لغت به معنی خودداری و دوری از یک شئ می باشد. این روایت در تمام کتابهای مسلمانان با اندک تغیرات روایت شده است و وجه این که روزه برای خدای متعال است، این است که تنها عبادتی است که از امور عدمی تشکیل می شود، شایان ذکر است که روزه این پاداش را دارد که تمام اعضا و بدن و قلب آدمی صائم (روزه دار) باشد. در روایت ها، تکرار شده که دو رکعت نماز اگر با قصد قربت باشد، کافی است که بهشت را برای انسان تضمین کند و امام – رحمة الله علیه – همواره می فرمود: من که نتوانستم این دو رکعت را به جا آورم شاید شماها بتوانید!

واضح است که فعل وجودی نمی تواند محض و خالص در اظهار عبودیت بنده و ربوبیت خدای متعال باشد؛ زیرا خالی از نقایص مادی و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست، و ممکن است در انجام آن قصد غیر خدا (ریا) نیز درمیان باشد، و سهمی از آن را برای غیر خدا انجام دهد، چنان که در موارد ریا و سمعه و سجده برای غیر خدا این آفات مشاهده می شود، بر خلاف عملی که همۀ آن نفی است، یعنی روزه که عبارت است از نخوردن، ننوشیدن، و ترک بسیاری از مشتهیات دیگر که صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات می بیند، و با خویشتن داری خود را از لوث شهوات نفس پاک نگهمیدارد، و این امور عدمی چیزی نیست که غیر خدا دخلی در آن داشته باشد؛ زیرا امری است که تنها میان بنده و پروردگارش (پنهان از چشم دیگران است) و طبعاًجز خداوند کسی ازآن اطلاع حاصل نمیکند.

هدف انسان در زندگی، میتواند عامل محرک او باشد، هدفی که ممکن است مادی باشد، مانند بدست آوردن ثروت بیشتر، یا معنوی باشد، مانند به دست آوردن قدرت. او در مدرسه عبرانی آمستردام، تحت تعلیم و تربیت استادان بزرگ، به تحصیل زبان عبری و دروس دینی پرداخت و تا آن حد پشرفت کرد که در همان سنین جوانی به خوبی باتمام نکات و رموز کتب معتبر دینی آشنا شد.پس از آن زبان لاتینی را فرا گرفت تا با افکار و فرهنگ های دیگر آشنا شود. این مردم از آغاز طفولیت در این مکان بوده اند و پا و گردن آنان با زنجیر بسته شده، به طورى که از جاى خود حرکت نمى توانند کرد و جز پیش چشم خود به سوى دیگرى هم نظر نمى توانند افکند; زیرا زنجیر نمى گذارد که آنان سر خود را به عقب بر گردانند.

فلسفه با شگفتی و حیرت در برابر جهان آغاز شد. سینگر ضمن به چالش کشیدن این ادعا که عشق رمانتیک، پدیدهای جدید و قرن نوزدهمی است، سخن خود را با رویکرد ایدهآلیستی افلاطون به عشق آغاز میکند و قدم به قدم دامنه بحث را به دورههای میانه میکشاند. از سوى دیگر، چون حس لامسه دامنه و برد زیاد ندارد و فعالیتش محدود به تماس از نزدیک است و هورمون هاى جنسى زن به صورتى دوره اى ترشح مى شوند و به طور متناوب عمل مى کند، تأثیر محرک هاى شهوانى بر زن، صورتى بسیار محدود دارد و از این نظر فعالیت زنان بسیار کم است؛ به خلاف مردان که ترشح اندروژن ها در آن ها صورتى یکنواخت دارد و هیچ عامل طبیعى آن را قطع نمى کند.

چون اشاره سبک زندگی بیشتر به جنبههای رفتاری و تنظیم برنامههای زندگی دارد، جنبههای درونی، فکری و معنوی در سبک زندگی مطرح نمیشود آنها پایهها و منابع سبک زندگی را تشکیل میهند. شیخ محمد غزالی برای استقبال از رمضان برآمادگی روحی تاکید داشته ومیگوید: آمادگی به رمضان با تهیه خوراکی ها و ترتیب مهمانی، تصور اشتباهی است؛ چون این ماه مشروع گردیده است تا به سوی الله متعال بر گردیم و به منظور خشنودی او تلاش نموده و قرآن کریم را مورد تدبر قرار دهیم؛ زیرا تلاوت قرآن معراج ارتقاء و تزکیه بوده و این ماه مسابقه برای کسب خوبی هاست، درین مسابقه کسی پیروز می شود که با نشاط و حماسه تلاش شبانه روزی نموده باشد.

2ـ حجاب به معنای پوشش و پردهای است اما منظور پرده لجاجت و تعصب و خودخواهی و غرور و جهل ونادانی و عناد و تقلیدهای کورکورانه است. اما غایت حکمت متعالی تولید و فراهم کردن اثر و نتیجه ای نیست، هدفش درک و فهم اصول اوّلیه واقعیت است؛ یعنی معرفت برای خود معرفت. گفت نام مجموعه آثار من را نگذارید وِرکه (werke) به معنی کارها بلکه بگذارید wegenichtwerke یعنی راهها و نه کارها. موضوع عشق و بررسی ابعاد گوناگونی از آن در آثار مختلفی از سینگر مود توجه بوده است. فایدروس در پایان خطابه نتیجه گرفت که عشق عامل فضیلت و نیکبختی و اروس خدای عشق نیکوکارترینِ خدایان است!

دو دین برجستهی الهی و آسمانی هستند و هر دو مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی میباشند و «ازدواج» نیز یکی از عوامل و شاید برجستهترین و موثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. هرچند در ادامه مدعی میشود که این حکم، بعدا نسخ شده است. هرچند سینگر سالها به اندیشه و پژوهش در ماهیت عشق، فلسفه عشق و ابعاد گوناگون عشق بوده، معتقد است همچنان راه پژوهش در این زمینه گشوده و ناتمام است؛ به ویژه پژوهشهایی با رویکرد علوم شناختی و عصبشناسی که میتواند روشنگر ابعادی تازه از عشق باشد.

اینک ماه های رحمت و مغفرت فرا رسیده و خداوند دروازه های بهشت را بر رویتان گشوده، هشدارتان باد، عملی از شما سر نزند که این دروازه ها بسته شود و به جای آن ها، دروازه های جهنم گشوده شود . برحذر باشید که به جای مغفرت، مستوجب عذاب الاهی نگردید، به خدا لحظه ای تحمل عذاب الاهی را نداریم؛ گویا اینکه هیچ عذابی سخت تر و دردناک تر از غضب خدا و روی برگردانیش از ما نیست، به او پناه می بریم و از او درخواست مغفرت و آمرزش می کنیم و امیدواریم از ما راضی گردد .

نیچه ميگويد زندگی زیباترین اثر هنری است که ما به وجود ميآوریم و تنها ابرمردها هستند که چنان این تابلو یا اثر هنری را ميآفرینند که جای هیچ دستکاری دیگري در آن وجود ندارد و به قدری این اثر هنری زیباست که افسوس نمیخورند که ای کاش این قسمتش را عوض ميکردم. تغییراتی است که در سبک زندگی انسانها به وجود میآید و ما را به سبک زندگی اسلامی نزدیک میکند که در همه سال باید داشته باشیم. این کارگاه به صورت حضوری بعد از ظهرهای شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ طی ۴ جلسه برگزار میشود که نخستین جلسه این کارگاه نیز روز شنبه ۲۱ اسفندماه سال جاری در تالار علامه جعفری (ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه، شماره ۲ برگزار خواهد شد.

در این صورت شخص به گونه ای از مادیات فاصله می گیرد و با عالم عقل که نزدیکترین موجود به خداست نزدیک می شود، تا جایی که در او تعالی فانی گشته وبه نیازمندی خود پی میبرد و به ذات بی نیاز وصل میشود و به مقام صائمین واقعی ؛ نیروی ویژه(خواص الخواص) می رسد. اگر نگاهی به متون فلسفی در سرتاسر جهان از زمان باستان تا به امروز بیندازیم، متوجه خواهیم شد که فلاسفه کسانی هستند که در پی یافتن حقیقت (صدق) یا معنایند. وی اذعان داشت: تا آنجا که بنده مطالعه قرآنی و تاریخی کرده ام؛ چند همسری نخست در جهان امروز و در عرف عقلا قباحت دارد، دوم این که نه تنها هیچ دختری را باسرپرست نمی کند بلکه یک خانم دیگری را هم بی سرپرست می کند.

پیش از ورود آراء فلسفی یونانی، نظریه اجتهاد در نخستین سده تاریخ اسلام مطرح بود و بذرهای علم نظری اصول الفقه، که برخی از مباحث آن رنگ فلسفی دارد، در این دوره پاشیده شد. به عبارت دقيقتر از ديد فلاطوري «اين فلسفه ديگر نه يوناني صرف بود و نه قرآن صرف و نه آميزه و التقاطي از آن دو بلكه يك جريان فكري مستقل و ويژهاي بود كه از برآيند آن دو به وجود آمده بود». براساس لياقت ها و زمينه هايى كه خود آنها به وجود آورده اند تعيين مى شود و انسان در چنين شبى با تفكر و تدبر مى تواند به خود آيد و اعمال يك سال خود را ارزيابى كند و با فراهم آوردن زمينه مناسب بهترين سرنوشت را براى خود رقم زند.

دیدگاهتان را بنویسید