فلسفه حجاب در نماز

با نگاهی گذرا به مغازه ها، قصابی ها، خوار بار فروشی ها و… به تعبیر امام على (ع): روزه ریاضتى است سازنده؛ که اثرات تربیتى زیادى را به بار مى آورد. جبهه کفر را نمیشود نادیده گرفت. فقط با نصیحت و موعظه که حاصل نمیشود. در پایان ماه ملاحظه می کنیم که تعداد مراجعین ناراحتی های دستگاه گوارش و بیماری های قلبی و افزایش وزن بیشتر شده و این پدیده نشانگر این است که مسلمانان از فلسفه و مفهوم روزه کاملا دور شده اند . پس در میان آن ها قانونى اساسى به نام «پدرسالارى» وجود داشت; زندگى آن جامعه کاملا ابتدایى و ساده بود.

به هم خوردن تعادل رواني و فكري قشرهاي گوناگون جامعه. واژه فلسفه کاربردهاى گوناگون و معانى متفاوتى دارد. البته این یک سوی ماجراست و خودش مشکلات عدیدهای دارد. در حالی که همین حرف هم یک نوع ظاهرسازی بود. حتي از جهت نظري هم فلسفه به تنهايي نميتواند به ما بگويد كه چه بايد بكنيم. پیامبر اکرم وضعیت کفّار را مشخّص میکند؛ وضعیت ضعفای از مؤمنین را هم مشخّص میکند؛ یعنی نیمهکارهها؛ چه منافقین، چه آنهایی که منافق به معنای غلیظ نفاق نیستند و به آن صورت نفاقی ندارند که بخواهند دورویی کنند؛ اما طبیعتشان، یک طبیعت متزلزل است. در واقع اینها دنبال آمرزش الهی هم نبودند؛ فکر میکردند زرنگی کردند که نرفتند.

خود دکارت میگوید وقتی انسان بیش از حد به خدا فکر کند، حس خوب از بین میرود. مانند حد و رسم در منطق، یا آمپر در فیزیک و … پس اگر بخواهیم حرکت را با تغییر تعریف کنیم، کاری نکرده ایم( یعنی تعریف منطقی به معنی حد و رسم انجام نداده ایم) ، حرکت همان تغییر است. آیه قرآن میفرماید: «سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفرلنا یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم» به زبان چیزی را میگویند که به دلشان نیست.

به بیان دیگر؛ فایده و علت غایی روزه در این آیه، تقوا بیان شده است و آن سودی است که عاید خود شخص میشود، و فایده داشتن تقوا مطلبی است که احدی در آن شک ندارد، چون هر انسانی به فطرت خود این معنا را درک میکند که اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد، اولین چیزی که لازم است بدان ملتزم شود این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیری کند و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذتهای جسمی و شهوات بدنی نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد.

دکارت برای فرار از سولیپسیسم معتقد است که همه ایدههایی که به اندازه cogito واضح و متمایز هستند باید صادق باشند، زیرا اگر چنین نبود در cogito نیز به عنوان عضوی از طبقه ایدههای واضح و متمایز، میتوان شک کرد و از آنجا که نمیتوان به من فکر میکنم، من هستم، شک کرد در نتیجه همه ایدههای واضح و متمایز باید صادق باشند. لذا جبهه حق – یعنی همه انبیا – در هر برههای از زمان که فرصتی پیدا کرده و توانسته است خود را نشان دهد و قدمی به جلو بردارد، کاری که کرده، این بوده که حقایقی را که انسانها باید بدانند تا به فلاح و رستگاری نزدیک شوند، این حقایق را در ذهن انسانها و در واقع زندگی انسانها تحقّق بخشیده است.

وقتی که پیامبر برگشت، پیش آن حضرت آمدند و گفتند ما نتوانستیم بیاییم؛ گرفتاری پیدا کردیم؛ اشتغال پیدا کردیم؛ حال برای ما از خدای متعال آمرزش بطلب! بنابراین ندانستن فلسفه احکام الهی نباید ما را از انجام آن باز دارد و موجب نافرمانی و عصیان شود، چرا که این اطاعت کورکورانه نیست، بلکه بر علم و یقین تکیه دارد زیرا مسلمانان میدانند که خدای جهان بر همه چیز دانا و از همه چیز آگاه است و نقص و نیازی در ذات متعال او نیست که از اعمال بنده سودی بخواهد یا از زیانی بهراسد، خدای مهربان بسیار مهربانست و برای بندگان خود جز خیر و سعادت نمیخواهد، پس اگر به چیزی فرمان میدهد خیر و سعادت ما در آن است و کمال و تعالی ما بدان بستگی دارد و هر چیزی را نهی میفرماید برای ما زیانبخش است و بر مصالح مادی و معنوی ما لطمه میزند.

بنابراین برای نشان دادن وجود خدا، دکارت باید فرض کند که خدا وجود دارد. ماه مبارک رمضان آمد تا تشنگی وگرسنگی روز قیامت را به ما یاد آوری کرده و مسلمین را برای داشتن آخرتی بهتر آماده کند و آنها را نسبت به اطاعت و بندگی و عبودیت خداوند یکتا آزمایش نماید و نیز تقوای مؤمنین را محک زده و بسنجد .( لعلکم تتقون). به وسیله گرسنگی و تشنگی از روزهداریتان، گرسنگیها و تشنگیهای روز قیامت را به یاد آورید، که این یادآوری انسان را به فکر تدارک برای قیامت میاندازد تا جد و جهد بیشتری در کسب رضای خدا کند».

روزه گرفتن و تحمل گرسنگی و تشنگی، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را به یاد میآورد و همین توجه، در رفتار و منش و اعمال او اثر بسزایی میگذارد. وجود این آیات در قرآن، این فهم را در مخاطبان آن به وجود آورده است که هیچ فعل، حکم، اراده و سخن الهى بدون حکمت و فلسفه نیست. به عبارت دقیقتر «حجاب یعنی پوشش هرچیزی که برای جنس مخالف وخود شخص، محرک باشد حال این پوشش اعم از پوشش و اختفای بدن و مو یا بوی خوش یا آواز و صوت است بنابراین به زنی هم که بوی خوش خود را بر نامحرم عرضه می کند یا از روی نرمی و ناز یا شوخی و مطایبه با مرد سخن می گوید یا ابایی از لمس وتماس با نامحرم ندارد بدحجاب و بدعفت گفته می شود.» (قرائتی، 1389: ص480).

حق اگر از عدالت سخن میگوید، کسانی هستند که مخالف و دشمن عدالتند یا طرفدار ظلمند. ای کسانی که ایمان آوردهاید از صبر و نماز کمک بگیرید». با انجام این دستور مذهبی، افراد متمکن، وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به طور محسوس درمییابند و این باعث میشود که به کمک محرومان بشتابند. بیایید واقع گرا باشیم رسانه به کمک فرهنگ مد میآید. در این بررسی، همانگونه که در توصیف اسلام گذشت، به نظریه و دیدگاه دینی مسیحیت در خصوص ازدواج به عنوان دین الهی پرداخته میشود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول در بین مسیحیان در ازدواج توجه نمیشود.

زیرا احکام الهی و دستورات دین مبین اسلام بر اساس علم و شریعت خداوند عالم و حکیم و جهت سعادت بشر مقدر گردیده و ثابت است اما علوم بشری متغیر و قابل تبدیل می باشد. ثانیاً چه کسی گفته تعریفی که شما از عقل می دهید و بر اساس آن فلسفه را شکل می دهید، همان عقلی است که آیات و روایات می گویند؟ در خاتمه، فلسفه روح را تعالی می دهد، قوای عقلی را تقویت و احساسات را تربیت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید