سلسله های چین باستان

دولتها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی که آنان از نظر اقتصادی در آن سنین مولد نیستند. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید میآید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از روستا به شهر میشود. اجرای یک نظام دو مسیره در چین برای برون رفت از اقتصاد دستوری، سرآمد تمامی نهادهای دورانگذار بود. به همین خاطر بهجرئت میتوان گفت که دو کشور در طول ۴ دهه گذاشته از روابط نسبتاً پایداری برخوردار بودهاند. رایان استدلال میکند، تأمین خانوادههای بزرگ به انواعی از نظم نیاز دارد که حاصلش زندگیهای موفق است. به عبارت دیگر در چنان شرایطی خانوادههای کم جمعیت مشکلات کمتری را تحمل کرده و به مراتب نگرانیهای کمتری نیز در پیش رو دارند. در عین حال میتوان پذیرفت که اگر خانوادهای پرجمعیت در بستر فقر اجتماعی قرار گیرد مشکلاتش افزوده میشود. به طور قطع نمیتوان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد.

روزی جمعیت زیاد بحران آفرین میشود و روزی دیگر میبایست به رشد منفی جمعیت و پیامدهای آن اندیشید. اومیرزاق به سختی با قرض فراوان پول را به دست آورد و پس از آن با بدهی سنگین به قزاقستان گریخت. 3ـ آثار و پیامدها الف- تغییر نظامهای تربیتی و مفاهیم اخلاقی «جان رایان»، دینشناس کاتولیک امریکایی از همسران میخواهد که بچههای زیادی داشته باشند. به نظر میرسد که در چنین فرضی با تیغ دو دمی مواجه هستیم و انتخاب هرطرف، پیامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. در دهه ۱۹۹۰، با امضای توافقنامه ای بین این دو، راه برای برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی باز شد و چین توانست از راه معامله با تایوان، میلیاردها دلار به دست آورد. • دیکتاتوری نظامی مصر بیش از هر زمان دیگری صورتی مطلقه به خود گرفته است. طبعاً کنترل جمعیت در چنین وضعی منطقی است؛ اما هر چه انسانها خود را بیشتر با ساختارهای مدرن همراه کنند، بیشتر در چنگال مدرنیته فرو میروند. چین در طول سالهای گذشته به آرامی زیرساختهای خود را در حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی در منطقه غرب آسیا گستردهتر کرده است.

چین درباره برخورد با نظام بین المللی، راهبرد مشارکت برای یافتن راه پیشرفت را در پیش گرفته و با مشارکت شجاعانه ضمن اجرای وظایف خود، حفظ حقوق خود را نیز در نظر دارد. اصولاً توافقات موردی ایران و آمریکا بدونِ در نظر گرفتن کلیتِ روابط، دوام نخواهد داشت. موضع چین و آمریکا در قبال پرونده هستهای ایران چه تفاوتهایی دارد؟ بازی سیاسی چین در حد اقل در دو دهه اخیر بر محور منافع اقتصادی تعریف می شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی به قلم Chieu Luu و Emiko Jozuka، به تعریف سیاست چین واحد پرداخته است. بر همین اساس بود که دولتهای رفاه برنامههای مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانوادهها را در دستور کار قرار دادند. وي تا آخرين لحظه عمر از غم مردم عادي و کشاورزان فارغ نبود و براي نويسندگان و اهل فرهنگ و ادب، حتي آنان که روش وي را نمي پسنديدند حقوق ماهانه برقرار کرده بود تا به کار خود در هر گوشه يي که بخواهند (منزل) ادامه دهند. جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین. مدارس از سطح ابتدایی گرفته تا کالج ها و دانشگاه های حرفه ای از چینی های خارج از کشور حمایت و پشتیبانی می کردند.

در مباحث جمعیتشناختی غالباً به آسیبهایی اشاره میشود که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانوادهها به وجود میآید. در سال 1115 میلادی ، کشور ” جین ” ( از سال 1115 تا سال 1234 میلادی ) در شمال توسط مردم ملت ” نیو جن ” تاسیس شد . مطلب فوق به واقعیتی اشاره دارد که نمیتوان از آن غفلت کرد. دلیل این مسئله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچهدار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت میکنند، کار آسانی نیست. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. به طور مثال کشور چین با 1 میلیارد و 200 میلیون جمعیت در وضعیتی کاملاً متفاوت با کشور هند با جمعیتی قریب همان جمعیت، قرار دارد. در موارد فراوانی آنچه که افراد را به سمت سیاستهای کنترل جمعیت سوق میدهد، فقدان حداقل خوراک و پوشاک و مسکن نیست؛ بلکه ارتقای وضع معیشتی و رسیدن به سطح بالاتری از آسایش است.

دیدگاهتان را بنویسید