زمین – ویکی فقه

همچنین است اگر معدن در زمین خریدارى شده کشف گردد. از آنجا که یک چهارم جرم خورشید در مغزی هلیومی کوچک مرکزی متراکم می شود (کوچک در مقایسه با اندازه ی بسیار بزرگ خورشید در آن دوره) بقیه ماده ی ان در یک کره ی ئیدروژنی بسیار بزرگ و بی اندازه رقیق پخش می شود . یکی دیگر از کاربردهای مغناطیسی ابر رساناها، استفاده در شتابدهندههای (برخورد دهنده) بزرگ هادرونی (Large Hadron Collider – LHC) است. یکی دیگر از کاربردهای مغناطیسی هیجانانگیز ابر رسانا، طراحی و ساخت قطار شناور روی هوا است. یکی از کاربردهای مهم الکترونیکی ابررساناها، ساخت «اتصالات جوزفسون» (Josephson junctions) برای طراحی گیتهای منطقی و تحقق کامپیوترهای کوانتومی است. علاقه خاص او به فرکانسهای ناحیه اپتیکی و مکانیک کوانتومی باعث شده که در حال حاضر در دو زمینه مخابرات نوری و محاسبات کوانتومی تحقیق و پژوهش کند. این جدولها مقادیر اختلاف منظر خورشید را به صورت تابعی از فاصله سمتالرأسی آن به دست میدهند که در محاسبات خورشیدگرفتگیها به کار میرفتهاند. ناظران اولیه فرایند تولید انرژی در خورشید را به صورت واکنشهای شیمیایی، شبیه به سوختن زغال، توضیح می دادند. از انجا که این محیط بیشتر به کره ای از فلز جامد می ماند تا کره ای از گاز در نتیجه وقوع فرایند سوزاندن هلیوم سبب میشود که دمای مغزی سریعا سعود کند اما اندازه ی ان تنها افزایش اندکی از خود نشان می دهد از روی ازمایشهایی که در آزمایشگاه انجام می دهیم نیز به این واقعیت می رسیم : هنگامی که مقداری گز را گرم میکنیم به طور قابل ملاحظه ای منبسط میشود اما با گرم کردن یک جسم جامد انبساط بسیار اندکی در آن مشاهده می کنیم .

در مقاله «گاز نجیب – به زبان ساده» دیدیم که برای سرد کردن آهنربای ابررسانا و سایر قطعات الکترونیکی به کار رفته در دستگاههای MRI از هلیوم مایع استفاده میکنند. تصویر حاصل به «تصویر رزونانس مغناطیسی» (Magnetic Resonance Imagery – MRI) معروف است. در حال حاضر از ابررساناهای دمای پایین در دستگاههای MRI استفاده میشود. پی برد که مقاومت الکتریکی سیم رفته رفته کم شده و در دمای 4 درجه کلوین و کمتر مقاومت الکتریکی به طور ناگهانی ناپدید میشود. شاید تنها خاصیت مقاومت الکتریکی بالا استفاده از آن در بخاریهای برقی (داغ شدن اِلمنت) باشد. به کار بردن واژههای رسانا و عایق، علیرغم مصطلح شدنشان در علوم، شاید خیلی بار علمی نداشته باشد. شاید در ذهنتان این سوال پیش آید که چگونه دو الکترون (دوبار همنام) میتوانند به یکدیگر جفت شوند! یک جفت در عرضهای شمال و یک حفت در عرضهای جنوبی. در واقع ابر رساناها اجازه نفوذ میدان مغناطیسی را به درون خود نمیدهند.

از طریق اعمال میدان مغناطیسی بر ذرات باردار، میتوان به آنها سرعت، شتاب و انرژی خیلی زیادی داد. در واقع دیگر نیازی به استفاده از ولتاژهای بالا برای انتقال برق از طریق خطوط انتقال نیست. عملکرد این ابر رایانه به 94.6 پتالفاپس رسیده است و در 6 ماه اخیر بدون تغییر بوده است. به طور مثال در یک برخورد دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بیش از 1000 قطعه آهنربای بزرگ از جنس «نئوبیدیوم-تیتانیوم» (Niobium-Titanium) که در دمایی نزدیک به صفر مطلق کار میکنند، به کار گرفته شده است. Summit با هشت برابر سرعت سریع ترین ابر کامپیوتر قبلی امریکا، یک پیشرفت بزرگ برای این کشور و حتی جهان به حساب می آید. قدرتمندترین ابر رایانه در جهان امروز Summit است که توسط IBM برای آزمایشگاه ملی اوک ریج وزارت انرژی ایالات متحده در تنسی ساخته شده است. Summit قدرتمندترین سوپر کامپیوتر دنیا نیز ساخت این شرکت است که برای آزمایشگاه ملی اوک ریج ( Oak Ridge ) وزارت انرژی ایالات متحده در تنسی ساخته شده است. شناخت علمی دقیق خورشید طی روندی آرام دنبال شده است ، به طوری که تا اواخر قرن نوزدهم ترکیب شیمیایی و منبع انرژی خورشید نیز ناشناخته بوده است ، اما اکنون اطلاعات ما از خورشید بسیار گسترش پیدا کرده و هنوز هم در حال گسترش است.

در یک دستگاه «اسکنر بدن» (Body Scanner) آهنرباهای ابررسانا، میدان مغناطیسی قوی تولید کرده و باعث ارتعاش (رزونانس) اتمهای اجزا داخلی بدن بیمار و در نتیجه تابش امواج رادیویی از آنها میشوند. وقتی که ذرات باردار مثل الکترون و یونها در یک میدان مغناطیسی قرار میگیرند، حرکت آنها مارپیچی و منحنی شکل میشود. این نظریه بیان میکند که در دماهای خیلی پایین، دو الکترون با اسپین مخالف، برخلاف انتظار، یکدیگر را جذب میکنند. در واقع میدان مغناطیسی قوی حاصل از آهنرباهای ابر رسانا، قطار را در حدود چند سانتیمتر از روی ریل بلند میکند. بررسی فیزیک نظریه BCS خارج از حوصله این مقاله بوده و خود مطلبی جداگانه را طلب میکند. این ابرهای پایین جلوی نور خورشید را میگیرند و باد و رطوبت ایجاد میکنند. کسوف( که ماه قرص مرکزی خورشید را می پوشاند، نور سرخ فام سپهر را میتوان دید. شکاف چشمه نور را از سطح کوچکی از قرص خورشید می گیرد. تیم Oak Ridge می گوید این سیستم که 200 میلیون دلار برای ساخت آن هزینه شده است، اولین سوپرکامپیوتری است که برای استفاده در برنامه های هوش مصنوعی ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید