راهکارهای خوش اخلاقی در زندگی چیست؟

اینان گاهی متعرض کشورهایی میشوند که این امر را قبیح میدانند و آنان را تقبیح میکنند که چرا شما برای مردم محدودیت ایجاد میکنید؟ برای خویشتن زشت بدان همان را که برای دیگران قبیح می دانی و به همان چیز برای مردم راضی باش که برای خود رضا می دهی. خبرگزاری مهر -گروه دین و آیین-نگار احدپور اقبلاغ: اخلاق اجتماعی یا روش برخورد انسان با محیط اطراف خود، در اسلام از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است؛ به خصوص با توجه به توسعه هر روزه امکانات و ابزار و گستردگی دایره ارتباطات اجتماعی افراد، لازم است که با مراجعه به منابع و متون، آیات و روایات، اصول حضور در جامعه و اخلاق اجتماعی را درک کنیم، بدین منظور، سعی داریم، اصول اخلاق اجتماعی از منظر صحیفه سجادیه، که یکی از متون دعایی بر جای مانده از ائمه اطهار علیهم السلام است را بررس، کنیم چرا که افقهای مختلف را به روی خواننده میگشاید.

فقر و تهیدستی در هر جامعه ای زاینده بسیاری از معضلات اجتماعی بوده و جامعه را به بیراهه می کشد. نه به سوی دعوت حقی روی می آوردند تا بدان تمسک بجویند و از گمراهی برهند و نه در سایه الفتی می آرمیدند تا از عزت آن بهره مند گردند. سخنران بعدی جناب آقای دکتر کوثری مطالب خود را تحت عنوان «جامعه آنارشیک و اخلاق اجتماعی» عنوان کردند.وی با آنارشیک خواندن جامعه ایرانی گفت:جامعه ایران یک جامعه آنارشیک در حوزه اخلاق اجتماعی است.آنارشی در اینجا نه به معنای سیاسی آن که به معنای بیاخلاقی اجتماعی است و مترادف آنومی آورده میشود.آنچه باعث میشود جامعه به سمت نظم اجتماعی حرکت کند قواعد،هنجارها و رویه های حاکم بر آن جامعه هستند.دین از جمله پشتوانههای هنجارهای حاکم بر جامعه است که می تواند به تقویت نظم اجتماعی کمک کند .

پس صبح کردند، درحالی که در نعمت ها غرق و در لذت زندگی فراخ شادمان بودند، امورشان در سایه دولت مقتدرشان به سامان آمد و حالشان را در سایه عزت پیروزی آرمید و کارهایشان استوار و روبه راه گردید و سلطنت شان تثبیت شد. اگر این گزاره ها حکایت از امر واقع ندارند ، آیا پرده از احساسات و یا عواطف گوینده یا اراده ی جمع بر می دارند؟ اما بنابر اعتقاد سنّتی معتزله و به تبع آن متکلمّین شیعه ، انسان قدرت تشخیص حسن و قبح را با عقل مستقل از شریعت دارد ،و نیازی به امر و نهی الهی نیست.

اگر این ویژگی را در خود به وجود آورید و بتوانید اخلاق پسندیده ای داشته باشید، طولی نخواهد کشید که هم از لحاظ روحی و روانی به آرامش می رسید و هم در زندگی دنیوی تان به مال و مقام فوق العاده ای دست پیدا می کنید. این تزکیه صرفا جنبه فردی ندارد و در حقیقت یک فرایندی است که انعکاسی در حیات اجتماعی انسان هم پیدا میکند و تبعا از این عنوان عام میتوانیم عناوین اخلاقی ریزتری را بگیریم. در ساختار اخلاق اسلامی، ایمان به عنوان عالیترین صفت نفسانی هدایتگر مورد تأکید فراوان واقع شده و به همین دلیل تحصیل مبادی و مقدمات آن همانند علم و یقین نیز به شدت مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است.

در اسلام ، رعایت امانت ، اصلی فراگیر ، همیشگی و مطلق است و هیچ کس به هیچ عنوان ،حق پایمال کردن هیچ امانتی را ندارد .از کلی بودن ادای امانت ، ممنوعیت کلی و حرمت همه جانبه ،خیانت نیز به دست می آید و در آیات و روایات نسبت به خیانت و خائن ، شدید ترین نکوهش ها اظهار شده است ،گر چه همه انواع خیانت ، کوچک باشد یا بزرگ ، فردی باشد یا دسته جمعی ،ناروا و زیان آور است ، ولی می توان گفت برخی از خیانت ها از تباهی بیشتری برخوردار است و امکان دارد سرنوشت ملتی را تباه کند.

مفهوم امانتداری در کسبوکار، قابل تجزیه به سه پرسش است: 1. چه چیزی در کسبوکار مورد امانت قرار میگیرد؟ 2. مراد از امانتداری در قبال آن امور چیست؟ 3. صاحبان امانت کیستند؟ البته امانتداری در حرفه نمیتواند به معنای عدم تصرف باشد؛ زیرا تصرف و بهکارگیری مقوم کسبوکار است؛ بلکه تصرف در حرفه دو گونه است: امانتدارانه و غیرامانتدارانه. به صاحبان امانت برسانید، و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید این که دادگرانه داوری کنید».

اینها نمونه هایی از اخلاق آن حضرت است که ما باید سرمشق زندگی خود قرار دهیم، این چراغ روشن الهی زمانی چشم به جهان می گشاید که تاریکی و ظلم و جور و ستم تمام جهان را فرا گرفته بود. زمانی که صفا و صمیمیت و بشر دوستی به حد صفر رسیده بود، زمانی که طوق بندگی خان و قیصر و کسری بر گردن همگان دیده می شد، در زمانی پیامبر چشم به جهان گشود که دختران را جلوی چشم مادرانشان زنده به گور می کردند، بی نظمی و بی دینی روح همگان را خسته کرده بود و ایثار و فداکاری و محبت از همگان سلب شده بود، احدی نبود که بتواند عدالت را در بین مردم گسترش دهد و ستمگران را به سزای اعمالشان برساند.

اگر کسی تو را زمانی محروم کرده و الان به تو نیاز دارد تو پاسخ او را با محرومیت نده، بلکه تو آن چه را می خواهد به او بده و اگر کسی با تو بدی کرده تو پاسخ بدی را با بدی نده بلکه بدی را با خوبی بده. دراین خطبه، علت انحرافات و مفاسد اجتماعی را نوع رفتار و اعمال افراد دانسته و چون اعمال آدمیان، از انگیزه ها و نیت هایشان سرچشمه می گیرد، باید با تغییر این انگیزه ها به اصلاح جامعه پرداخت. پست ترین جاها خانه شان و خشک ترین بیابان ها کاشانه شان بود.

اهل سيره نوشته اند : پيامبر خدا در خانه خويش خدمتكار اهل خود بود, گوشت را تكه تكه مى كرد و بر سفره غذاى حقيرانه مى نشست و انگشتان خويش را مى ليسيد , بز خود را مى دوشيد و لباس خود را وصله مى نمود و بر شتر خود عقال مى زد و به ناقه خود علف مى داد , با خدمتكار منزل آرد را آسياب مى كرد و خمير مى ساخت. در 12 ربیع الاول سال 570 میلادی پادشاه حبشه لشکری را با فیل سواران عازم مکه می کند و به مکه می فرستد و خودش هم همراه است تا خانه کعبه را تخریب کند اما از جایی که نمی داند که حافظ خانه کعبه کسی دیگر است.

چون خداوند متعال می خواهد در این سال پیامبر عظیم الشان اسلام را به جهان هستی بفرست و سال ولادت ایشان است، لذا پرندگانی را می فرستد تا با ریگهایی که دارند هر ریگی بر سر سربازی که فرود می آید از پاشنه پایش بیرون می آید، با سنگ هایی که می انداختند همه نابود شدند و با خاک یکسان شدند در این سال که سال عام الفیل است پیامبر متولد شدند. در ماه مبارک ربیع الاول قرار داریم ماهی که حوادث بسیار مهمی در این ماه رخ داده است، از آن جمله ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی (ص) در دوازده ربیع الاول بوده است و همچنین وفات پیامبر هم در 12 ربیع الاول اتفاق افتاده؛ هجرت پیامبر هم در 12 ربیع الاول اتفاق افتاده است.

پیامبر به همین نحوپرورش می یابند تا اینکه زمان بعثت پیامبر فرا می رسد باز امتحانات بعد از بعثت بسیار دشوارتر است. در زنده به گور کردن دختران و پرستیدن بتان و قطع پیوند ارحام و غارت یکدیگر دست و پا می زدند. به نظر او همین «آدم ها» بودند که جامعه شوروی را زنده نگاه داشته بودند. هنگامی که شهروندان یک جامعه به حقوق فردی و اجتماعی خود آشنایی داشته باشند و نتایج و عواقب آن را بدانند بهتر می توانند حقوق خود را استیفا نموده و حقوق دیگران را نیز رعایت نمایند.

9 بنابر این، شناخت آفات و آسیب ها، روشی برای جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی است و بستری است که اخلاق اجتماعی در آن رشد می کند و به بار می نشیند. به کوشش علیاصغر حلبی. فراموش کردن ارزش ها یکی از بسترهایی است که جامعه را به انحطاط می کشاند، چنان که جامعه روزگار حکومت امام علی(ع) نیز به همین گرفتاری مبتلاشد. اگر مردم، آنگاه که بلاها نازل می شود و نعمت ها را از آنها زایل می سازد، با نیت درست، درپیشگاه خدا تضرع کنند و با دل های پرمحبت نسبت به پروردگار، از او درخواست عفو نمایند، مسلماً آنچه از دستشان رفته است باز خواهد گشت و هر مفسده ای را برای آنها اصلاح خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید