دانلود رایگان فیلم خورشید 1080p – 720p – 480p لینک مستقیم

بیش از پنجاه مضمون و تصویر شعری درباره خورشید وجود دارد و با جمع مضامینی که با استفاده از واژه آفتاب و واژگان مشابه یا هممعنی آن در ادب فارسی وجود دارد، تعداد این مضامین بسیار بیشتر خواهد بود (← معدنکن، ص 67ـ78؛ شریعت، ص 86ـ97 که حدود 250گونه از این مضامین را از آبگون صدف تا یوسف زرین نقاب جمعآوری کرده است). در واقع مقادیر زیادی از اتمهای هیدروژن در هسته خورشید آنقدر فشرده شده و گرم میشوند که به هم میپیوندند. با از بین رفتن تدریجی منبع هیدروژن خورشید، هسته باید قادر باشد فشار کافی را برای حفظ خورشید و جلوگیری از انفجار آن تولید کند. و اصولاً همانطور که بیان خواهیمکرد لفظ «آسمان» به معنای کرات آسمانی (سیارات و ستارگان) در لغت و اصطلاح نیامده است تا هفت آسمان را بر هفت سیاره منظومه شمسی حمل شود. در حالیکه علوم جدید حدود ششصد سیاره بسیارکوچک میان مریخ و مشتری یافتهاند. ولی در همه موارد به یک معنا و در یک مصداق به کار نرفته است. بلکه قرآن در برخی موارد مطالبی را ذکرمیکندکه بشر از شمارش و فهم آنها عاجز است (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا) بله، اگر مقصود ایشان این باشد که عدد هفت دلالت بر کثرتمیکند احتمال معقولی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تذکر: سخن ایشان دلیلی ندارد. تذکر: این مطلب هم دلیلی ندارد و مخالف حس است چرا که اعراب و غیر اعراب در شبها ستارگان زیادی میبینند که میتوانند راجع به آنها فکرکنند. 8. عبد القادر مغربی مینویسد: حکمت ذکر هفت آسمان در قرآن این است که مخاطبین نمیتوانستند بیشتر از آن هفت سیاره را ببینند ودرباره آنها فکر کنند. پاسخ داد که این دو سیاره با چشم عادی قابل رؤیت نیستند.از اینرو در لیست قرآن و حدیث نیامدهاند البته اشکال اصلی سخن علامه شهرستانی آن است که لفظ «ارض» از نظر معنای لغوی و اصطلاحی بر شش سیاره فوق اطلاق نمیشود. تذکر:اشکال این سخن که «هفت آسمان همان هفت سیاره منظومه شمسی باشد» گذشت. آیا این بدان معناست كه حضرت یوسف فقط در همان روز چنین مکانتی داشت و فردای آن روز دیگر آن جایگاه را نداشت، یا اینکه یوم در اینجا مدتزمانی فراتر از یک روز متعارف را شامل میشود؟ خارج میکنند.»روشن است که در اینجا مراد از «ارض» کرهزمین نیست بلکه مقصود سرزمین آنهاست. میتوان گفت که کلمه «ارض» نیز مثل «سما» دارای دو قسم ارزشی و غیرارزشی (مادی ومعنوی) است و زمین (حسی) غیرارزشی گاهی به معنای قطعات و قارهها ـ طبقات داخلی زمین ـ کره خاکی میآید و ارض ارزشی (معنوی) به معنای عالم پست طبیعت است.

تذکر: در مورد این دو دیدگاه در ادامه سخن خواهیم گفت. تذکر: آسمان گاهی به معنای جوّ زمین میآید (مثل آیه 7 سوره ق) پس این احتمال قابل طرح است و از این رو بعداً در مورد آن سخن خواهیم گفت. 15. برخی دیگر از نویسندگان برآنند که از آیه 29 سوره بقره و آیات 15و16 سوره نوح استفاده میشود که منظور از هفت آسمان،آسمانهای زمین است که ماه در آن تابان و خورشید در میانشان فروزان میباشد. یعنی لفظ «سماء» از نظر لغت و اصطلاح بر کهکشان خاصی اطلاق نشده است و کاربرد آن در قرآن به این صورت اثبات نشده است. آسمان دوم: کهکشان راه شیری است. پرسش دوم: مقصود از زمین (ارض) چیست؟ پرسش اول: مقصود از آسمان (سماء) چیست؟ آسمان چهارم: فلک «عناقید الدرجةالاولی» است که حدود 20ـ50 میلیون سال نوری از ما دور است. ما آسمان دنیا را به چراغهایی زینت بستیم که این چراغها را «رجوم» برای شیاطین قرار دادیم. تذکر: این سخن در حد یک احتمال قابل طرح است که بعداً بدان خواهیم پرداخت. و به طور کلی آسمان در قرآن در دو مفهوم مادی (حسی) و معنوی به کار رفته است.

در درس قبل گستره مفهوم السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَما بَیْنَهُمَا و نیز معنای آسمان و زمین را در قرآن بررسی کردیم. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده. ابرکامپیوترها به دلیل قدرت پردازش و سرعت بسیار بالا در بخشهای مختلف علمی کاربرد فراوان دارند که در ادامه به نمونههایی از آن اشاره میشود. لفظ «سماء» در قرآن و علم و لغت به یک معنای واحد به کار نرفته است بلکه در معانی و مصادیق مختلف بکار رفته است. در سراسر دنیا خورشید را به نام های مختلفی می شناسند. تنها موقعی که مسافران از پنجره بیرون را نگاه میکنند متوجه سرعت واقعی قطار می شوند. «ریّان بن صلت» روایت میکند: امام محمد تقی وقتی که در بغداد سکونت داشتند روز پانزدهم رجب را همراه با اصحابشان روزه میگرفتند و بعد میفرمودند ۱۲ رکعت هم نماز به جا بیاورید و سورههای «حمد و سوره» را بخوانید و وقتی که نمازتان تمام شد سورههای حمد و توحید و معوذتین «فلق و ناس» را چهار بار بخوانید و بعد چهار بار بگویید: لا اِلهَ اِلاَّالله و اللهُ اَکبَرُ، وَسُبحانَ اللهِ وَالحَمدُلِلّه، وَلا حَولَ و لاقُوهِ اِلابالله العَلی العَظیم و چهار دفعه: اللهُ اللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْا و چهار بار: لا اُشْرِکُ ِبربی اَحداً.

دیدگاهتان را بنویسید