دانشگاه علم و صنعت ایران – School Of New Technologies – دانشکده فناوری های نوین

اولین بوتکمپ مربیگری کودک به همت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی … دکترسید رضا غفاریان دراین مراسم با بیان اینکه این برج با نام پروفسور حسابی به بهره برداری رسید، افزود: در سال ۸۴ راه اندازی مراکز رشد و بحث کارآفرینی مطرح شد و ما در سال ۹۳ برج ۱ نوآوری و فناوری دانشگاه را راه اندازی کردیم و از سال ۹۴ بخش خصوصی را در توسعه این زیست بوم مشارکت دادیم. 4- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینههای مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته. 7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایتهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانیشده و خانوادههای آنها. ایجاد و توسعه بسترهای علمی و پژوهشی مورد نیاز در راستای فعالیت سرای نوآوری، توسعه فناوری در زمینه صنعت ساخت طلا و جواهر، جذب و حمایت از ایدهها و طرحهای فناورانه با قابلیت تجاریسازی و ارزشآفرینی، تأمین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز برای تجاریسازی طرحها و محصولات مصوب طرفین، سرمایهگذاری و حمایتهای مشترک از طرحهای نوآورانه و استفاده از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر ازجمله شبکه متخصصان و توانمندیهای تیمی را ازجمله زمینههای همکاری میان این دانشگاه و اتحادیه صنف طلا و جواهر استان اصفهان است.

در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا زمانی که با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خود را متولی اصلی فناوری اطلاعات در کشور مطرح ساخت. روش های مختلفی برای غلبه کردن بر این مقاومتها وجود دارد که به عنوان مثال می توان به ارتباطات ، مشارکت ، مذاکره اشـــــاره نمود ( Robbins,1991 ). روش دیگری را که میتوان برای توانا ساختن سازمان و کارمندان برای قابلیت تطبیق بیشتر با محیط متغیر استفاده کرد ، روش یادگیری سازمانی است (Morton ,1996 ) . این مشکلات را می توان به عنوان مسائل دارای ساختار ضعیف و یا موقعیت های مشکل نرم نام نهاد . وقتی سیستمهای اطلاعاتی بر طبق یک مدل تکنولوژیک ارائه شوند ، مسئولیت انجام کار کاملا بر عهده متخصصان تکنولوژی گذارده می شود و فرآیند ها و افرادی که تحت تاثیر فن آوری هستند مورد کم توجهی یا عدم توجه قرار می گیرند . علاوه بر این همانگونه که قبلا اشاره شد ، ماهیت فناوری اطلاعات چنین است که تغییرات ناشی از توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی نمی توانند همیشه پیش بینی شوند .

تغییر در مکان این است که شیوه استقرار سیستم و دستگاهها تغییر یابند و نهایتا مقصود از تغییر در افراد این است که در نگرش ، مهارت ، انتظارات ، پنداشتها و برداشتها تغییراتی ایجاد گردد . این اجزاء به صورت قابل اطمینان و تابع یک شیوه از پیش تعیین شده طراحی شدهاند. در تغییر فناوری شیوه ای که کار ها انجام می شود و نحوه استفاده از وسایل و ماشین آلات تغییر میکند . مطهرنیا در ادامه خاطرنشان کرد: ”اما این معانی و احتمالا هر دو در یک وضعیت تزلزلی قرار دارد، چون از یک سو جمهوری اسلامی هویتش را در مبارزه با ایالات متحده تعریف میکند و از سوی دیگر واشنگتن هم نیز پرونده هستهای ایران را در مرکز ثقل اهمیت فشارهای آمریکا و مدیریت ضدیت با تهران قرار داده است. سایر پیشرفتهای فناورانه که در دوران پالئولیت ساخته شد، لباس و پناهگاه بودند؛ پذیرش هر دو فناوری دقیقاً مشخص نیست، اما آنها یک کلید پیشرفت بشریت بودند. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به برخی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خاطر نشان کرد: برخی از محصولات فناورانه وجود دارد که مشتریان زیادی ندارند، ولی یکی از نیازهای کشور است که نمونه آن پانسمان بیماران EB است.

شما این حق را دارید که تصمیم بگیرید اطلاعات درخواستی ما را ارائه دهید یا خیر؛ اما در بیشتر موارد، چنانچه اطلاعات شخصی خود را ارائه ندهید، ممکن است نتوانیم محصولات یا خدمات خود را به شما عرضه کنیم یا به درخواستهای شما پاسخ دهیم. اما در عمل بیشتر موقعیت های مشکل به خوبی ساختارمند نبوده و هدف یا راه حل نمی تواند به آسانی و وضوح تعریف شود . هنگامی که مشکل به وضوح درک شد ، تکنیک های تحلیلی دیگری باید برای تعریف راه حل به کاربرده شوند . این دیدگاه ( به طور مثال در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید ) به مسئله به عنوان یک پدیده واقعی و قابل حل نگریسته و فرض می کند که اهداف به آسانی و به طور واقعی قابل تعریف هستند ( Flood & Jackson , 1991 ) . اگرچه این نسخه اولیه برداشتی از یک فرایند ماشینی را ایجاد می نمود ، اما در نسخه های بعدی به طور روشن بیان شد که نباید به عنوان یک فرایند گام به گام مشابه سیستم های سخت استفاده شود (Avison & Fitzgerald ,1995 ) .

دیدگاهتان را بنویسید