خاک چیست ؟

این قانون برای محاسبه میزان نفوذپذیری خاک مورد استفاده قرار میگیرد. از اینرو هرس مناسب و کافی درختان میوه برای رسیدن به خصوصیات مطلوب محصول همواره مورد توجه باغداران بوده است. معمولاً هرس زمستانه به هنگام خزان گیاه انجام میشود، با وجود این در تمام ماههای پاییز و زمستان این عمل میسر است. در حالت دوم که نهال منشعب است ابتدا باید چند شاخه فرعی را بطوریکه با هم حداقل ۱۰ سانتیمتر بر روی تنه نهال فاصله دارند به عنوان شاخههای اصلی و آینده درخت انتخاب کرده و سپس دقت کرد که این شاخهها فضای تاج درخت آینده را در تمام جهات فرا گرفته باشند و تداخلی در یکدیگر نداشته باشند. این موضوع میتواند به دلیل وجود و سنتز هورمونهای رشد مانند اکسین ها و جیبرلینها در انتهای شاخه باشد. دریاچه پریشان از سال ۱۳۸۸ به دلیل کمبود بارندگی و حفر صدها چاه مجاز و غیر مجاز در اطراف آن برای استفاده در امور کشاورزی مردم این منطقه و به عقیده محلیان به دلیل وجود نیروگاه سیکل ترکیبی برق در نزدیکی دریاچه خشک شده است.

شن داخل خاک در واقع ذرات کوچک سنگ فرسایش یافته است. این نوع خاک ها، دارای پیوند بین ذرات ضعیف بوده و سست می باشند. از طرفی با حذف مقداری از ریشههای نهال باید تعادل بین اندام هوایی و ریشه نهال را تنظیم کرد. تصویر زیر، تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این آزمایش را نمایش میدهد. به گزارش ایسنا بنابر اعلام حلال دانلود، جزیره مجموعه نمایش خانگی به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی منوچهر محمدی و امیرحسین حیدری است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری آخرین ساخته سیروس مقدم، کارگردان مجموعه های «پایتخت»، در جزیره کیش به پایان رسید و گروه برای ادامه کار به تهران آمدند تا بتوانند به زودی خود را برای پخش آماده کنند. از آنجایی که ریشه نهالهای بذری عمیق است در هنگام جابجا کردن و انتقال به بستر اصلی، تعدادی از ریشهها آسیب میبینند از اینرو بایستی ریشههای زخمی را هرس کرد. بنابراین هرس پوست، گل و میوه، حذف برگها و سرزنی شاخههای در حال رشد از جمله هرسهای تابستانه محسوب میشوند.

برای تثبیت این نوع خاک روش های گوناگونی ازجمله جلوگیری از مرطوب شدن، تراکم خاک، جایگزینی مصالح، استفاده از پی های عمیق، تثبیت با مصالح درشتدانه و مواد افزودنی دیگر با توجه به شرایط پروژه میتوان در پیش گرفت. در هر دو حالت زاویه بین شاخهها و تنه تا زمانی که نهال دارای شاخههای جوان و قابل انعطاف است باید با کمک تکههای چوب باز نگه داشته شود. نحوه هرس این دو نوع نهال پس از کاشت در زمین اصلی ، تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. در درختان میوهای که محل تشکیل جوانه گل آنها سیخکهای (Spurs) (شاخههای کوتاه میوه دهنده) دو ساله است هرس تابستانه ممکن است گلدهی را تحریک کند زیرا با حذف شاخههای سال جاری نور بیشتری به جوانهها و برگهای اطراف سیخکها می رسد و رقابت سیخکها با سرشاخههای در حال رشد کاهش می یابد. برای مثال اگر سیخکهای یک شاخه حذف شوند شیره نباتی که به مصرف سیخکها میرسید به طرف سایر اندامهای مجاور هدایت میشود و رشد و نمو آنها را تسهیل می کند. ۴- قسمتهای مختلف یک شاخه با یکدیگر همبستگی دارند. ۲- قسمتهای فوقانی یک شاخه بهتر از قسمتهای تحتانی آن تغذیه می شوند.

در سالهای سوم و چهارم پس از کاشت نهال، هرس تنها به حذف شاخههای رشد یافته اضافی و نامطلوب محدود شده و فرم و اسکلت اصلی نهال که شامل تنه و ۴ – ۳ شاخه اصلی است باید حفظ شود. با توجه به اهمیت پرورش میوههای دانهدار به ویژه سیب و گلابی در بحث میوهکاری، در اینجا به اصول کلی در موردهرس باردهی این گونهها اشاره شده و یادآوری میشود که دقت کافی در این موارد راهنمای خوبی برای هرس باردهی در درختان میوه است. اگرچه گفته میشود این کف بر سلامت انسان کوچکترین تاثیر نامطلوبی ندارد ولی باز بهتر است در مواجهه با مواد در حال زوال و جلبکهایی که در نزدیکی خطوط ساحلی در حال تجزیه میباشند جانب احتیاط را نگاه داشت. به عنوان مثال، وقتی گیاهان و جانوران می میرند و تجزیه می شوند، مواد مغذی ای را آزاد می کنند که به خاک برمی گردد. گیاهان باغ معمولاً در خاک خنثی یا کمی اسیدی رشد می کنند، بیشتر آنها در خاک بسیار اسیدی یا خاک بسیار قلیایی رشد نخواهند کرد، اگرچه تعداد کمی از آنها برای چنین شرایطی نیز سازگار شده اند. منشاء شور بودن و قلیایی بودن آن به ماده اولیه یعنی سنگ اصلی، آب زیرزمینی شور و آب جاری شور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید