جنگ عراق با ایران

چرا ترامپ از مذاکره با ایران میگوید؟ نصیر احمد نور در مورد علت این که چرا مهاجرین افغان پس از این که به ایران میآیند، ماندگار نشده و به کشور دیگری مهاجرت میکنند؟ بامداد پنجشنبه پنجم اسفند، پس از هفته­ها گمانه­زنی، نیروهای روسیه به فرمان «ولادیمیر پوتین» رییس­جمهوری این کشور، به اوکراین حمله کردند. دولت ایالات متحده پس از آگاهی از این موضوع، تمام کمکهای اقتصادی و نظامی خود به ارزش 2/4 میلیارد دلار را به پاکستان به حالت تعلیق درآورد . در روز اول جنگ، ارتش عراق برای تأمین اهداف نظامی خود در جبهه جنوب، صد درصد ادوات و چهل درصد توان نظامی خود را بهکار گرفت، ولی پس از ناکامی در جبهه میانی، توان نظامی خود را در جبهه جنوب (خوزستان) متمرکز نمود (محسن رشید، ص 20). در جبهه غرب نیروهای عراقی پشت دروازههای سرپل ذهاب و گیلان غرب و در جبهه جنوب پشت دروازههای خرمشهر و اهواز و در منطقه دزفول پشت رودخانه کرخه، با مقاومت سرسختانه نیروهای بسیج و سپاهپاسداران روبهرو شدند و متوقف ماندند. پس از این پس احتمالا ترجیح می دهند با ایران کار کنند. در ۲۷ مهر ۱۳۶۶ نیروهای آمریکایی سکوهای نفتی ایران را در میدان نفتی رشادت از بین بردند.

بعد از پیام احمد مسعود و فراخوان برای «قیام عمومی» مردم، تمایل به مقاومت در بخشی از مردم افغانستان به وجود آمده است. «یعقوبزاده در سال گذشته بیش از هر عکاسی به جبهه سفر کرده و این صحنه را آلفرد یعقوبزاده بسیار آزموده است و با اینکه در زمینههای دیگر هم عکاسی کرده، ولی به جرأت میتوان گفت، عکاسی او با جنگ متولد میشود، رشد میکند و تبلور مییابد. شهروندان افغانستانی نیز در فضای مجازی واكنشهای بسیار تندی به حضور مستقیم و غیرمستقیم پاکستان نشان دادهاند. انتظار میرفت ایران و عراق به فاصله چند روز در قبال قطعنامه واکنش نشان دهند. اما آیا اعزام این ناو به خلیج فارس جنبه تهدیدآمیز و بر آغاز فاز جدیدی از آمریکا درباره ایران دلالت دارد؟ در میان کشورهای منطقه، ترکیه و پاکستان از معدود کشورهایی بودند که موضع مستقلی را در قبال این جنگ اتخاذ کردند. در خلال این دوره، کشورهای اسلامی به بزرگترین بازار صادراتی پاکستان تبدیل شدند و سهم این کشور از 21درصد تا یک سوم از واردات این کشورها افزایش یافت. این درحالی است که بازار ارز هرات درسالهای اخیر، سهم قابل توجهی در این بخش داشته است و اکنون که به دلیل تصرف آن به دست طالبان، تعطیل شده، اثرمنفی به دنبال داشته است.

طالبان با خطر مخالفت رهبران میانی خود درباره واگذاری بخشی از قدرت یا تصمیمهای مهم دیگر روبهرو است. یکی از اصلیترین مباحث فعلی از منظر حقوق بینالملل این است که آیا کشورهای دیگر طالبان را مورد شناسایی بینالمللی قرار میدهند؟ تغییرات فرهنگی و افزایش انتظارات معیشتی و رفاهی در افغانستان با توان طالبان بسیار متفاوت است. بله، جناحهای مختلف با دیدگاههای بسیار متفاوت در طالبان وجود دارد. این اختلافها میتواند خطر وقوع «جنگ داخلی» را بسیار بیشتر كند. جناحهای مختلف این گروه چقدر میتواند وضعیت را به سمت جنگ داخلی پیش ببرد؟ همچنین تنشها در نوع نگاه به بحرانهای مختلف ممكن است افزایش یابد. این موتور ۶ سیلندر بود و مشکلات خودش را داشت ازآنجای که چند سوخته بود برای سوزانده برخی سوختها باید دمای داخلی سیلندر به اندازه کافی بالا میرفت و این خودش باعث کاهش عمر موتور و همچنین گرمایی شدید موتور می شد؛ به طوری که تانک تنها میتوانست ۳۰ دقیقه کار کند و بعد خاموش میشد و امکان جابهجایی نداشت.

علاوه بر این، مناقشات و رخدادهای سیاسی داخلی و اقدامات خشونتبار برخی گروهها در برابر نظام جمهوری اسلامی سبب وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی شدن کشور شده بود و همین امر از نظر برخی گروههای سیاسی، نوعی انسداد سیاسی تلقی میشد و بنابراین لازمه تداوم جنگ استمرار انسداد سیاسی بود. در صورت تداوم جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی، گروههای پیکارجویی مانند داعش و القاعده نیز وارد معرکه خواهند شد. اگر طالبان نتواند اقتصاد را سروسامان دهد و تحریمها آغاز شود در آن صورت خطر افزایش شورش و جنگ داخلی بیشتر خواهد شد. نیز از همان روزهای نخستین جنگ با تشکیل کمیته حسن نیت و برگزاری اجلاسهای متعدد در سطوح سران و وزرای امور خارجه، برحل و فصل مسالمتآمیز جنگ تأکید نمود (رجوع کنید به عبدالرشیدی، ص371 به بعد)، اما این تلاشها در طول جنگ به اقدامی عملی و نتیجهبخش منجر نشد. در زمینه افغانستان از همان چند ماه پیش که طالبان در حال قدرتگیری دوباره بود، برخی رسانههای وابسته به نهادهای خاص در صدد تطهیر و توجیه رفتارهای طالبان برآمدند؛ بیآنکه حتی اشارهای به پاکسازیهای گسترده قومی-زبانی طالبان یا رفتارهای این حکومت در برابر ایران بکنند. در یادداشت 4 آبان 1359 وزارت امور خارجه ایران، که در پاسخ به یادداشت دولت عراق تنظیم شده، آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت به اقدامهای تجاوزکارانه و غیرانسانی دولت عراق اعتراض کرده، اعلام میدارد که این دولت عراق است که مفاد قرارداد الجزایر و به خصوص پروتکل مربوط به امنیت در مرز را نادیده گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید