جنگ ایران و آمریکا در خلیج فارس – ❤️ پست روزانه

از آغاز سال 1359 ش/ 1980 حدود شصت هواپیمای جنگی (میراژ F-1 ) به عراق تحویل داده شد. به گفته علیاصغر کاظمی استاد علوم سیاسی و دریابان سابق، این عملیات باعث شد تا نیروی دریایی ایران استراتژی جنگی خود را تغییر داده و یک راهبرد چریکی را انتخاب کند. اگر نیروی دریایی ایالات متحده تصمیم بگیرد با هدف گرفتن بندرها و تاسیسات دریایی ایران واکنش نشان دهد، آنگاه تحولات خیلی زود به جنگی خونین تر تبدیل خواهند شد. در این روند، حزبالله به تمام خطوط مرزی از جمله دستکم ۱۲ نقطه راهبردی حمله خواهد کرد و حماس و جهاد اسلامی با شلیک موشک و گلولههای خمپاره به مناطق نزدیک به نوار غزه به خطوط هم مرز با غزه حمله میکنند و همزمان با آن با موشکهای دوربرد تاسیسات نظامی و فرودگاهها و پایگاههای لجستیک و تاسیسات مهم در دیمونا و مناطق جنوبی را مورد هدف قرار میدهند. به گزارش تحریریه، بررسی آمار امروز نشان می دهد که افغانستان جنگ زده هم از ایران جلو زد و واحد پول این کشور یعنی افغانی به زیر 100 در برابر یک دلار آمریکا رسید و یک افزایش ارزش معنی دار را تجربه کرد که درس های جالبی دارد. وی با اشاره به تلاش های مکرر آمریکا برای مذاکره با حزب الله، خاطرنشان کرد: «قبلا کسی از طرف دیک چنی نزد من آمد و گفت ما شما را از لیست تروریسم خارج میکنیم، رسمیت بینالمللی به شما میدهیم.

حکومت افغانستان از سال ۲۰۰۶ به بعد تلاش کرد با استفاده از یک سیاست کثیرالمحور، روابط دوستانۀ خود را با کشورهایی که با هم روابط مبتنی بر رقابت داشتند، تا جایی که ممکن بود با حفظ تعادل بر بنیاد دوستی و همکاری ادامه دهد. تلاش حکومتی که من هم یکی از مجریان سیاست خارجی آن بودم، آگاهانه بر این امر استوار بود که افغانستان را از تنشهایِ قدرتهای جهانی با همسایهگانش بیرون نگه دارد. ۴٫ پس از شکست کمونیسم و فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای غربی و در رأس آن ایالات متحدۀ امریکا، افغانستان را عملاً به پاکستان سپردند و این کشور در پی آن شد تا نظام سیاسی افغانستان را در راستای منافع سلطهجویانۀ خود و با تکیه بر ستون پنجمی که در دوران جهاد به وجود آورده بود، سازماندهی کند. ۶٫ نیروهای افراطییی که از کشورهای عربی و کشورهای دیگر به منظور پیشبرد جهاد به افغانستان آورده شده بودند، پس از شکست اتحاد شوروی سابق جهتگیریهای متفاوتی را دنبال کردند. ۱٫ هجوم اتحاد شوروی، مهاجرت میلیونها افغان به خارج، دوران جهاد و پسانها جنگ ضد اشغال پاکستان، دست قدرتهای جهان و کشورهای همسایه را بیش از پیش در کشور ما باز کرد.

ستون پنجمِ پاکستان تا مرز انحلال افغانستان و ادغام آن در جمهوری اسلامی پاکستان به گونۀ یک کنفدراسیون اسلامی موضعگیری کرد. افغانستان در تنشهای میان عربستان و ایران به سود عربستان به گونۀ غیرواقعبینانه موضع گرفت. این ادعاها زمانی بیشتر قوت گرفت که برایان هوک نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده با به نمایش گذاشتنِ انواع سلاحها گفت: ایران از سال ۲۰۰۷ بدینسو به طالبان سلاح میدهد. رژیم طالبان سرنگون شد و در افغانستان ادارۀ موقت و پسانها جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس گردید. ۲٫ عمدتاً پاکستان به عنوان مجری سیاستهای کشورهای غربی و با درنظرداشت منافع هژمونیکِ خود به عنوان مجری اصلی سیاستهای این کشورها در پیکار با کمونیسم تبارز کرد. بر مبنای فصل دوم این پیشنویس «اسطاطوسکو اوپریزندم» مبنای مصالحه قرار میگرفت؛ امری که پذیرش آن به­معنای گام نخست ایران در عقبنشینی از ادعای خود بر ایالات اشغالی بود. مداخلۀ ایالات متحده در افغانستان در تصویب شورای امنیت سازمان ملل، حمایت بینالمللی یافت. افغانستان بهرغم فشارهای ایالات متحده در مسایلی مانند دوسیۀ اتمی ایران، مسایل حقوق بشر، قضایای ترکستان شرقی، تایوان، تبت، کریمیه و مانند اینها علیه همسایههایش و کشورهای منطقه موضع نگرفت. ایالات متحده در امر بازسازی و ایجاد نهادهای دولتی به افغانستان کمک کرد اما سیاست مبارزه با تروریسمِ این کشور عملاً شکست خورد.

ایران در همان مقطع اعلام کرد که یک هلیکوپتر آمریکایی را در این درگیری سرنگون کرده است اما آمریکا این موضوع را رد کرد. این یک واقعیت است که رابطه نزدیک آمریکا با پاکستان، همواره یک فاکتور مهم در روابط پاکستان با ایران بوده است. آنها با اتکا به حمایت غرب، از ایران خواستند تا این واقعیت را بپذیرد که شکست نظامی عراق امکان پذیر نیست، به ویژه عربستان در 31 جولای 1987 به زور متوسل شد و چهارصد زائر ایرانی را در مکه به به قتل رساند، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع و از چین موشک های دوربرد خریداری کرد. اعتماد به نفسی که سال ها از ملت ایران گرفته شده بود، دوباره بازگشت و هراسی که از آمریکا در دل ها افتاده بود، از میان برداشته شد.توجه آحاد مردم به مرگ و رستاخیز، به دلیل دیدن شهدا و احتمال کشته شدن، از طرفی و مشاهده ی روح معنوی رزمندگان و مردم خداجوی از طرف دیگر، باعث شده بود که افرادی که به انجام ناهنجاری ها عادت کرده بودند، به خود آیند و در اعمال خود تجدید نظر کنند.به طور کلی، غلبه آرمان گرایی و آخرت گرایی بر دنیاگرایی را باید از جمله آثار جنگ برشمرد.جنگ، ایران را به همه معرفی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید