جزیره واقعی آدمخوارها! + تصاویر

طولانیترین قطر این جزیره نیز از «روستای هنگام کهنه» تا «روستای هنگام جدید» حدود ۹ کیلومتر و و کوتاهترین قطر جزیره پنج کیلومتر طول دارد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز میشود. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام هم مانند سایر نقاط جنوبی کشور در فصلهای پاییز، زمستان و بهار است. شن خالص چون ذرات آن تماماً از هم جدا هستند، فاقد ساختار می باشد، ولی در خاکی که مواد آلی و یا ذرات ریزتر از شن – به نسبت مناسب – وجود داشته باشد، ذرات مجتمع شده و خاک دارای ساختار ویژه میشود، اینگونه تجمع ذرات باعث تهویه بهتر خاک می گردد. تاریخچه مطالعه خاک در مهندسی چیست؟ استفاده از خاک به عنوان ماده تشکیل سازههای مهندسی به هزاران سال قبل بازمیگردد. در سال 1925 میلادی (1303 شمسی)، «کارل ترزاقی» (Karl Terzaghi)، مهندس و زمینشناس اتریشی، کتابی را منتشر کرد که شروعی بر عصر جدید مهندسی خاک بود. در سال 1773 میلادی (1151 شمسی)، یک مهندس فرانسوی به نام «شارل آگوستن دو کولن» (Charles-Augustin de Coulomb)، نظریه فشار زمین بر روی دیوارهای حایل ارائه داد.

در سال 1911 میلادی (1289 شمسی)، یک مهندس سوئدی به نام «کرت اتربرگ» (Kurt Magnus Atterberg)، چندین آزمایش را برای تعیین روانی خاکهای چسبنده پیشنهاد داد. در سال 1885 میلادی (1263 شمسی)، یک ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی به نام «جوزف ولنتین بوسینسک» (Joseph Valentin Boussinesq)، تئوری توزیع تنش در محیط نیمه محدود همگن، ایزوتروپ و الاستیک در شرایط بارگذاری خارجی را معرفی کرد. در سال 1856 میلادی (1234 شمسی)، یکی دیگر از مهندسان فرانسوی به نام «هنری دارسی» (Henry Darcy)، قانون دارسی را برای تعیین توزیع جریان در محیط متخلخل ارائه کرد. در طی فرآیند هوازدگی (فیزیکی، شیمیایی، زیستی)، انواع مختلف سنگ (آذرین، دگرگونی، رسوبی) به ذرات کوچکتر تبدیل میشوند. «افق خاک» (Soil Horizon)، لایهای موازی با سطح زمین است که خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن با لایههای بالایی و پایینی تفاوت دارد. معضلات جمع آوری دفن زباله که پیامدهایی از جمله آلودگی زیست محیطی، تنشهای سیاسی، اجتماعی و اعمال هزینه های گزافی برای شهرداری ها دارد. مثلاً خاک رسی سنگین در صورتی که در موقع مرطوب بودن شخم زده می شود، ساختارش به هم می ریزد و پس از خشک شدن، سطح خاک سفت شده، سله می بندد و بصورت کلوخ در می آید.

به دلیل تحکیمنیافته بودن خاک، بین ذرات تشکیلدهنده آن فضای خالی وجود دارد. همانطور که شما عزیزان می دانید شنا ورزشی است که ضامن سلامتی است و دلایل بسیار فراوانی وجود دارد که شما به استخر بروید. بیشتر در لایههای سطحی خاک وجود دارند، ولی گاهی در لایههای عمیق هم دیده میشوند. برای شل کردن شیارهای شخم و تراکم عمیق، به طور منظم از چنگک های عمیق یا خیش زدن استفاده کنید. در واقع تمام عملیات از قبیل شخم و زهکشی ، دادن کود حیوانی و آهک زدن که برای بهبود وضعیت فیزیکی خاک انجام میشود، روی ساختمان خاک اثر گذاشته و تاثیری روی بافت آن ندارد. این امواج سواحل دریاچهها را در اثر عمل سایش کنده و خراب میکنند و باعث عقبنشینی ساحل میگردند. «خاک» (Soil)، لایه سطحی زمین است که بر اثر هوازدگی یا حفاری به وجود میآید. خاک لایه بالایی سطح زمین و از مصالح پرکاربرد در سازههای عمرانی است.

و عمق دریاها بسیار مختلف و تغییرپذیر است و در بعضی نقاط سوند (آلتی که در تعیین عمق دریاها استعمال می کنند) به تک آن نمیرسد و در این جاها عمق دریا را از دوازده تا پانزده هزار متر فرض کرده اند و تک دریاها نوعاً مانند سطح زمین ناصاف و غیرمسطح است و در زیر آب دره هایی موجود است شبیه دره هایی که در کوههای بسیار مرتفع مشاهده می کنیم و جزیره های کوچک و کم وسعت نیز قله های کوههای مرتفع تحت بحری هستند. تک دانههای ذرات خاک که بطور فردی وجود داشته و اجتماع مشخصی از ذرات در آنها صورت نگرفته است. در صورتی که بالای این ساختمانها گرد باشد، آنها را ستونی و اگرا مسطح باشد، آنها را منشوری گویند. این ساختمانها به اسامی بشقابی ، ستونی ، منشوری ، مکعبی ، فندقی ، دانهای و اسفنجی شناخته میشوند. ساختمانهای ستونی و منشوری : تودههای خاک بطور عمودی روی هم قرار گرفتهاند، ارتفاع ستونهای حاصل متغیر و قطر آنها گاهی به 15 سانتیمتر میرسد. ما می توانیم لوم را هم به عنوان نوع چهارم خاک در نظر بگیریم اگرچه این خاک در واقع ترکیبی از شن، سیلت و خاک رس است.

دیدگاهتان را بنویسید