تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

در زمینهی دانشگاهی، انجمن ماشینهای محاسباتی رشتهی IT را اینگونه تعریف کرده است: «برنامهی تحصیلی دورهی کارشناسی که دانشجویان را برای آشنایی با فناوری کامپیوتر و نیازهای تجارت، دولت، سلامت، مدارس و دیگر سازمانها آماده میکند. بی رحمی خود را حفظ کرده و جان مردمان جهان در طول تاریخ تشکیل دولت های مدرن ، قربانی این بی رحمی شده است.از این منظر نقدی بر ولادیمیر پوتین که فرمان جنگ تمام عیار کلاسیک بر علیه اکراین را صادر کرد نیست چرا که جبر سیاست بینالملل چنین جنگی را بر سیاست مداران تحمیل می کند.چرا که معضل امنیت ,مشکله ی اقتدار در سیاست بین الملل دست نخورده و تمیز باقی مانده است .حس ناامنی در این حوزه ی پیچیده و تو در تو به واسطه تصمیمات و اقدامات دولت های دیگر ،کافی ست که یک واحد سیاسی را به سمت جنگ و خشونت سوق دهد .دلیلش روشن است .او ملجا و ماوایی جز خویشتن نمی یابد تا امنیت و منفعت و قدرتش را حفظ و نگه داری کند .در این پهنه ی جنگل وار دولت ها تنها ترین موجودیت های سیاسی هستند.از همین رو چاره ی جز کسب ،حفظ و افزایش قدرت خویش ندارند .این اصل مشخصا میان قدرت های بزرگ بسیار پر رنگ و غلیظ است.

دکتر «محسن معارفی» در گفت و گو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان در خصوص مفهوم ایثار و فداکاری در دین مبین اسلام گفت: انسان ها به طور فطری علاقه مند به جمع آوری و افزایش مال و ثروت و منفعت خود هستند. رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه المصطفی (ص) با بیان اینکه کلمه «خیر» در زبان انگلیسی هم به معنای خوب و نیک و هم به معنای کالا و متاع به کار می رود، تصریح کرد: در قرآن هم چنین است. با روی کار آمدن خاتمی، تنش­زدایی و گفتگو با کشورهای مختلف جهان برای رفع سوءتفاهمات و تقویت روابط با این کشورها رسماً در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت. تخمین زده شده که ظرفیت جهان برای ذخیرهی اطلاعات بر روی دستگاههای الکترونیکی از کمتر از 3 اگزابایت در سال 1986 به 295 اگزابایت در سال 2007 رسیده که تقریباً هر سه سال رشد دو برابری داشته است. بنا بر گزارش Gartner بین رشته های IT این رشته بیشترین رشد را در سال 2005 داشته است که خود گواهی بر اهمیت و ضرورت امنیت اطلاعات در شرکتا و سازمانها است. ما به موارد نقض دادههای شخصی طبق الزامات قوانین مربوطۀ حفاظت از دادهها رسیدگی میکنیم؛ این الزامات میتواند شامل گزارش بروز نقض به مقام ناظر بر حفاظت از دادهها و صاحبان دادهها باشد.

آمار بیکاری در این رشته نیز نسبت به بسیاری از رشتهها بسیار کمتر است و حتی طبق آمار اعلام شده دانشجویانی که هنوز تحصیل خود را نیز به پایان نرساندهاند هم میتوانند در حین تحصیل، شاغل یکی از میدانهای کاری مرتبط با این رشته شده و به بهبود وضع اقتصادی خود در کنار فرآگیری این علوم، بپردازند. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. نتیجهگیری: در نظامهای سیاسی­ای که هدف نهایی آن­ها دستیابی به قدرت است میان سیاست و اخلاق سازگاری برقرار نیست و تنها در صورتی میان سیاست و اخلاق رابطه­ای مثبت و سازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسی سعادت بشر باشد. هدف از این دوره ارائه درکی مناسب از فناوریهای مرتبط با شبکههای کامپیوتری، مهارت در طراحی و تولید سیستمهای مالتی مدیا برای توزیع در سطح شبکه و آگاهی از ابزارها و روشهای مودنیاز برای تغییر وظایف تجارتی و مدیریتی از طریق انجام معاملات به صورت الکترونیکی است.

اگر به روند توزیع و سطوح مشاغل موجود در سطح ملی، اجزا وسطح درآمد، سرانه ملی درآمد و تولید ناخالص ملی (GNP) و اجزای آن در آمریکا به عنوان یک جامعه اطلاعاتی نظر بیفکنیم، در مییابیم که از سال 1947 تا 1968 میلادی، میزان استخدام نیروی انسانی در فعالیتهای اطلاعاتی و خدماتی، افزایش 60 درصدی (در مقابل افزایش 10 درصدی صنعت) داشته و در دهه1970 تا 1980 بخش اطلاعرسانی تنها بخش گسترش یافته در سطح مشاغل ملی آمریکا بوده است. ۲. اخذ نظرات نمایندگان و نیازمندیهای فرهنگی، هنری و تبلیغی حوزههای انتخابیه آنان و مشکلات و مسائل مطروحه به منظور انعکاس به واحدهای ذیربط. ۱۰. صدور و ابلاغ مجوز تأسیس، توسعه و انحلال مراکز و انجمن های فرهنگی هنری چند منظوره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه آنها و ابلاغ مراتب به سازمان ها و مراجع ذی ربط نظیر سازمان ثبت شرکت ها. ۷. مطالعه، بررسی و شناخت نیازهای عمرانی وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری. ارزش تجاری فناوری اطلاعات در ماشینی کردن فرآیندهای تجاری، تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری، اتصال فروشندگان به مشتریهایشان و تأمین بهرهوری ابزارهای افزایش کارایی، است.

دیدگاهتان را بنویسید