تاریخچه دین در ایران از زمان باستان تا امروز

این زن چادر به سر دارد و زیر آن عمامه اش به خوبی نمایان است. این چادر به نحوی روی سر میافتاده که عمامه (نوعی کلاه زنانه) را در قسمت عقب و پهلوها میپوشانیده است.دوره ساسانیان در این دوره اردشیر دین زرتشت را دین رسمی کشور قرار داد. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.برابر متون تاریخی، در همه آن زمانها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد میکردند و هم پای مردان به کار میپرداختند.

دین زرتشت از ۱۶ سده پیش دستخوش تحول های بسیاری گشت، اما دکترین اصلی آنها دست نخورده باقی ماند. در موقع تسخیر شهرهای ایران توسط مسلمانان عرب، طبق قراردادهای منعقده، مردم شهرهای ایران با پرداخت جزیه آتشکده های خود را روشن نگاه داشتند. و طبقه دوم عبارت بودند از اعرابی که با ساکنان اصلی درآمیخته بودند و ساکنان جدید خراسان را تشکیل می دادند، و اینها کارشان بازرگانی، کشاورزی، صنعت و مشابه آن بود. فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیائی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید.

او هنگامی که در یک جلسه مباحثه سلطنتی شرکت کرده بود ، به قتل رسید . گوشه چادر در زیر یک تخته فلزی بیضی منقوش یا دکمه که به وسیله زنجیری به گردن افکنده شده، بند است. داریوش در کتیبه بیستون شمهای از این قیامها را در بند دوم چنین نقل میکند: ” زمانی که من در بابل بودم این ایالات از من برگشتند: پارس، خوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت خراسان (مرو، گوش) افغانستان (مکائیه).” داریوش از 9 مهر ماه 522 تا 19 اسفند 520 ق.م به سرکوبی این جنبشها مشغول بود.

دوره مادها مادها اولین حکومت فراگیر در فلات ایران بودند آنان از هر طبقه و قومی که بودند برای جلوه گری هر چه بیشتر خود به هر چیزی که گمان میبردند خودآرایی است مانند یک نیاز حتمی و حیاتی دست مییافتند و در هر زمان وسایل موجود را از طلا، نقره، مفرغ، آهن تا گچ و سنگ و صدف میساختند.«اصلی که باید در نظر داشت، این است که طبق نقوش برجسته و مجسمههای ما قبل میلاد، پوشاک زنان آن دوره از لحاظ شکل، با کمی تفاوت، با پوشاک مردان یکسان است.»و «مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تمیز داده میشوند.»دوره پارسیها (هخامنشیان)پارسیها به وسیله کوروش، دولت ماد را از میان برداشته و سلسله هخامنشی را تأسیس کردند.

شهر شوش در اين زمان نيز شهر ثروتمند و با شکوهى بود. جامعه ایرانی تحت حکومت سلسله “قاجاریه” دارای گرایش های دینی بود. هم در گرایش های مردم و هم در نظام حکومتی دولت ها در دوره های مختلف تاریخی، تقریبا كليه جنبه های زندگی ایرانیان تحت تاثیر یا غیر مستقیم دین شان بوده است. مشكور، محمد جواد، (1369)، ايران در عهد باستان در تاريخ اقوام و پادشاهان پيش از اسلام، تهران، انتشارات اشرفي.

البته می توان گفت که حکومت های جداگانه ای در تمدن عیلام بر بخش های مختلف توسط پادشاهان متفاوت اداره می شد. پیش از مهاجرت آریائیان به فلات ایران، اقوامی با تمدنهای متفاوت در ایران میزیستند که آثار زیادی از آنها در نقاط مختلف فلات ایران مانند تمدن جیرفت (در کرمانِ کنونی) و شهر سوخته در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو و ماننا (در آذربایجان)، تپه گیان نهاوند و تمدن کاسیها (در لرستان امروز) بجای مانده است. مسلمانان ناچار به فتح چند باره بعضی از نقاط می شدند.

از این رو مقارن پیدایش اسلام در این نواحی بعضی طوایف عرب وجود داشتند. • سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان ،دکتر رکن الدین همایونفرخ، انتشارات اساطیر. دياكونف، م.م، (1378)، اشكانيان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام. کلیما، اوتاکر، (1386)، تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران، توس. شیپمان، کلاوس، (1386)، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران، لانتشارات فرزان روز. آلتهايم، فرانتس؛ استيل، روت، (1382)، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي. اومستد، ا.ت، (1380)، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه محمد مقدم، تهران، انتشارات اميركبير.

ويسهوفر، يوزف، (1382)، ايران باستان(از 550 پيش از ميلاد تا 650 پس از ميلاد)، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، ققنوس. گيرشمن، رومن، (1379)، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمهي محمدمعين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي. در عهد اشکانی جنگهای ایران و روم آغاز شد. ا در قسمت جنوبی و پارتها در حدود خراسان امروزی. در آغاز سیاست عربها در خراسان خودداری از ایجاد دگرگونی در ساخت اجتماعی مردم بود، و می کوشیدند تا از برخورد میان اجتماعات ایرانی و عرب تا حد امکان بکاهند تا هر یک جداگانه به زندگی سنتی خویش ادامه دهند.

جنبش مزدکی با قتل او و پیروانش به طرز وحشیانهای سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در قیامها و جنبشهای مردم ایران در دوران اسلام، باقی گذاشت. آقا محمدخان قاجار حکومت قاجاریه را بنیان نهاد . از پادشاهان بزرگ این دودمان هووخشتره بود که با دولت بابل متحد شد و سرانجام امپراتوری آشور را منقرض کرد و پایههای نخستین شاهنشاهی آریاییتباران در ایران را بنیاد نهاد. شصت سال پس از آنکه این نخستین دسته مهاجران در گجرات امنیت یافتند، جمعی دیگر از بهدینان به آنان پیوستند و نوادگان این مهاجران هنوز در هند آیین نیاکان خود را پاس میدارند، و به پارسیان شهرت دارند.

چرا ایران به عنوان کانون اپیدمی کرونا معرفی میشود؟ دهقانان در نخستین سده های دوره اسلامی ایران نقشی پراهمیت در سازماندهی ایران بازی کردند. ۱. راه یافتن ایرانیان در دستگاه حکومت و به دست گرفتن قدرت دولتی. طبق شواهد باستان شناسی بسیار گوناگون، ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است که سابقه آن به هزارهای قبل از میلاد مسیح برمیگردد که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و بسیار درخشان که گاه کم تر شناخته شده است می باشد.

از زمان تشکیل دولت ماد تا زمانی که حکومت ساسانیان سرنگون شد را دوران ایران باستان مینامنند که در آن زمان عرب ها به ایران حمله کردند . کريستن سن، آرتور، (1382)، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي، تهران، انتشارات ساحل. دیاکونوف، ا. م.، (1380)، «تاریخ ماد»، ترجمهٔ کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی. و این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاطهای فساد برانگیز همراه بوده است.جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این سرپیچی، به حکم دادوران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید