بر اساس سند تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در ماه نوامبر سال گذشته، رهبر چین، جناب شی جین پینگ در نشستی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، سه اصل احترام متقابل، حل و فصل مشترک و صلح آمیز مسائل، و همکاری برد- برد را بهعنوان مبانی مناسبات دو کشور مورد تاکید قرار داده و به گونهای روشن چارچوب آتی روابط چین و آمریکا را مشخص نمودند که رئیس جمهور آمریکا نیز واکنشی مثبت به این موضع نشان دادند. سال گذشته هزاران تن از محصولات مغز دانههای کاج افغانستان به گونهای شایسته در بازار چین به فروش رسید. در برخی از مواد بدهیهای موجود بیمه اجتماعی، تهدیدی برای جذب منابع کمیاب، به صورتی متناسب با پیری جمعیت است. بنابراین، برای اینکه روند مسدود سازی (قطع نفت و گاز به چین) موفقیت آمیز باشد، آمریکا باید بتواند ایران را از طریق اقناع کردن و یا فشارآوردن، به تعلیق صادرات انرژی به چین متقاعد نماید. صادرات مواد غذایی سریعتر از واردات در حال رشد بوده است. باوجود شواهد فراوانی دال بر رشد پیمانکاری امنیتی چین در آفریقا و ارتباط آن با امنیت آفریقا و دینامیکهای حکمرانی، هنوز مطالعاتی دراینباره صورت نگرفته است، بنابراین انجام چنین اقداماتی بسیار مهم خواهد بود. نیاز به تأمین امنیت سرمایهگذاریها و شهروندان چینی در آفریقا افزایشیافته است؛ اما به دلیل نگرانی درباره وجهه و دیگر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیک، بعید است پکن نیروهای خودش را به آفریقا اعزام کند.

فرانس۲۴ در گزارشی نوشت: تسلط اقتصادی یا سیاسی و نفوذ در کشورهای آفریقایی از طریق کمک های بلاعوض مالی و حضور کارشناسان و نهادها یکی از الگوهایی است که فرانسه صراحتاً در تقابل با راهبرد چین که عمدتاً بر اعطای وام متمرکز است، در پیش گرفته و درصدد تقویت آن است. این در حالی است که کمک های مالی رسمی توسعه ای(ODA) فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰.۹ میلیارد یورو؛ در سال ۲۰۲۰میلادی، ۱۲.۸ میلیارد یورو و در سال جاری میلادی نیز افزایش خواهد یافت. بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس ماه گذشته برآورد کرد که اگر همهگیری سویه اومیکرون در چند استان چین طی زمستان جاری، دولت را ناچار به اجرای قرنطینه ملی کند، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد کاهش مییابد که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ خواهد بود. فرانس ۲۴ ادامه داد: سازمان های مردم نهاد (NGOs) بر این باورند که جاه طلبی جدید فرانسه از این حیث که خلاف مسیر دیگر کشورها بوده، حائز اهمیت است؛ چراکه در واقع کشورهای دیگر در این زمینه در حال عقب نشینی هستند، به عنوان مثال می توان انگلستان را نام برد که به دلیل پیامدهای مخرب اقتصادی ناشی از بحران شیوع کرونا، حمایت های مالی خود در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را متوقف خواهد کرد.

این رسانه فرانسوی افزود: فرانسه با افزایش بودجه و اعطای اعانه های مالی خود در قاره آفریقا با تمرکز بر کشورهای جنوب صحرا، درصدد تغییر سیاست های توسعه طلبانه خود در این قاره است. وی افزود: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها خواستار ایجاد جهانی متحدتر و همچنین لغو بدهی کشورهای آفریقایی شده است؛ همبستگی بین المللی هرگز تا این میزان ضروری نبوده است؛ شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ گواه بارز این موضوع است. تعداد تحریمهای آمریکا در دوران رئیس جمهور سابق این کشور بالغ بر ۳۸۰۰ مورد شد. رهبران جمهوری خلق چین با تأکید بر اصول پنج گانه همزیستی مسالمتآمیز، گامهای اول را در جهت عادیسازی رابطه با همسایه شمالی خود برداشته و بعد از آن در سال ۱۹۸۲ در سطح معاونین وزارت خارجه مذاکراتی آغاز شد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ با دعوت رئیس جمهور چین، یانگ شانگ کون، از گورباچوف، رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی، به طور رسمی پس از یک وقفه سی ساله مذاکره در سطح رهبران دو کشور شروع شد که اهمیت این دیدار از رویگردانی طرفین از سیاستهای سنتی در شوروی و سیاستهای درهای باز چین نشأت گرفته بود. حکومت چین راهپیماییها و تجمعهایی را که تهدیدی بالقوه برای «ثبات اجتماعی» کشور تلقی کند، سرکوب میکند که معروفترین و خونبارترین آنها واقعه میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ بودهاست.

اول، آنها با توجه به اینکه نیروهای امنیتی محلی همواره به دلیل محدودیت ظرفیت و پیچیدگیهای سیاسی قابلاعتماد نیستند، برای حفاظت از منافع چین در خارج رویکردی عملیتر دارند. تنها پیشرفت مهم، الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای (SCO) بوده است، یک سازمان بینالمللی به رهبری چین که به پیشبرد منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همه کشورهای عضو اختصاص دارد. این بازیگران میتوانند با ترسیم نقشه فعالیتهای شرکتهای تحت مالکیت دولت چین در قاره آفریقا، ردگیری پروژههای مهم، ارزیابی تأثیرات امنیتی سرمایهگذاریهای چین و جمعآوری دادههای کلیدی در خصوص پیمانکاران امنیتی برای ارائه پژوهشهای دقیق مبتنی بر شواهد، به بستن شکافهای اطلاعاتی کمک کنند. در این زمینه جامعه مطالعاتی چین- آفریقا، ساختارهای گستردهتر جامعه مدنی، انجمنهای حرفهای و دانشگاهها میتوانند نقش ایفا کنند. بدین ترتیب دولت چین تحت تاثیر عوامل یاد شده در اواخر سال 1978 به منظور ارتقا نیروی تولید جامعه سیاست درهای باز را اجرا نمود. آنطور که پکن تصدیق میکند اغلب شرکتهای تحت مالکیت دولت چین در محیطهایی بیثبات فعالیت میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید