بر اساس سند تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

تابناک: تاثیر این بحران بر روابط غرب و مسکو با چین چه خواهد بود؟ تاثیر این بحران بر روابط غرب با چین و مسکو و پکن چه خواهد بود؟ ضمنا همانطور که مانویت و مسیحیت از کشور ایران به سر زمین چین نفوذ نمود با پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان و بر افتادن دین زردشت و مانوی، کم کم اعتقادات اسلامی نیز به سر زمین چین که دائما با ایرانیان در تماس بودند راه یافت و سپس با اعزام نمایندگان مذهبی از سوی دربار خلفای عباسی زمینه برای نفوذ بیشتر دین اسلام در آن سر زمین فراهم گردید و هر چه بر این دامنه نفوذ افزوده میگشت از گسترش مانویت کاسته میگردید. حکومت چین در این زمینه بر بهبود استانداردهای زندگی چینیها، میزان باسوادی، و امید به زندگی از دهه ۱۹۷۰ به این سو و همچنین بهبود امنیت شغلی و تلاشهایی که برای مقابله با فجایع طبیعی همچون سیلهای دورهای و همیشگی رود یانگتسه صورت گرفته تأکید دارد. چین، در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بحث برانگیزترین کشورها در زمینه سیاستهای پولی و تجاری بهحساب میآید. دولت چین صراحتاً اعلام کرده است که اجرای راهبردی برای پاسخگویی به چالش پیر شدن جمعیت، یکی از اولویتهای برنامه پنجساله جدید این کشور -که بررسی آن بهتازگی در کنگره ملی خلق چین آغاز شده است- خواهد بود.

طبق آمار کلمات روی این استخوان ها به بیش از چهار هزار رسیده و کارشناسان حدود سه هزار مورد از آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند . به پایان رسیده و توزیع قدرت دوقطبی در حال تثبیت است. بنابراین با این سخن که تهاجم روسیه ساختار دوقطبی در حال تثبیت را دگرگون می کند چندان موافقتی ندارم. و این ناشی از یک تلاش سازمانیافته از تجدیدنظرطلبان درون حزب و نسل جدید انقلاب چین بود که اصول جدیدی را برای ادارهی کشورشان میخواستند. اظهارات سیاسی و اطلاعات به طور آشکار و مستمر برای جلوگیری از انتقاد از دولت یا حزب حاکم سانسور میشوند به طوریکه گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۵ چین را در رتبه ۱۵۹ در بین ۱۶۷ کشور از نظر آزادی رسانه قرار دادهاست. قانون اساسی چین اعلام کرده که آزادی بیان، آزادی رسانه، حق محاکمه منصفانه، آزادی مذهب، حق رأی عمومی و حق مالکیت از جمله حقوق بنیادین شهروندان است اما این قوانین در عمل از شهروندان در مقابل تعقیب کیفری از ناحیه دولت حمایت چندانی نمیکنند.

بین الملل تابناک: عده ای از ناظران و کارشناسان سیاست بین الملل برآنند که جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور، بحرانی حاد برای نظم بین الملل و یک نقطه عطف بحرانی برای نظام بین الملل است که می تواند منجر به تحولات و تغییرات عمده ای در نظم و نظام جهانی شود. این ارقام جمعیتی نتیجه بکارگیری سیاست «یک خانواده، یک فرزند» است؛ با متوسط جمعیت هر خانوار که هم اکنون ۳٫۱ است که نسبت به یک دهه قبل که ۳٫۴۴ بوده است، نشانگر کاهش است. مجموع تجارت چین و كشورهای عربی در سال ۲۰۰۵ به ۳۸/۴۶ میلیارد دلار رسید كه نسبت به سال قبل از آن رشدی معادل ۳۹ درصد را نشان میدهد. بر اسا گزارش دولت چین بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که دومین بودجه بزرگ نظامی دنیا محسوب میشود. اما روش دولت برای این کار چیست؟ اما غرب به سرعت علیه روسیه متحد شده و نظام تحریمی بسیار سنگینی علیه این کشور اعمال کرده است. البته چین در مقایسه با چهار عضو دیگر شورای امنیت توانایی محدودتری برای اعمال قدرت نظامی خود دارد. چینیها برای برطرف ساختن این نقیصه برنامههای متعددی را برای تقویت توانایی اعمال قدرت خود ترتیب دادهاند که یکی از آنها تولید نخستین ناو هواپیمابر چین است که در سال ۲۰۱۲ وارد خدمت نظامی شد.

این کشور همراه با برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی یکی ازاعضای گروه بریکس است که از اقتصادهای مهم در حال ظهور تشکیل شدهاست. چین به عنوان یک قدرت هستهای به رسمیت شناختهشده توسط جامعه بینالمللی، یک قدرت منطقهای مهم و یک ابرقدرت نظامی بالقوه محسوب میشود. گروه دیگری از نویسندگان هم تعریف مفهوم «ابرقدرت» را به چالش کشیدهاند و معتقدند اقتصاد بزرگ چین نمیتواند به تنهایی این کشور را در موقعیت ابرقدرت قرار دهد چرا که این کشور از نفوذ فرهنگی و نظامی ایالات متحده بیبهره است. یادمان نرفته است که رفتار غرب در دوره ترامپ همانند سیاست قاشق خالی بود و همزمان رویکرد آمریکای ترامپ با سیاست تروریسم اقتصادی و ترور مقامات ارشد نظامی ایران تعریف میشد و این در موضوع ترور برادرمان شهید سردار سلیمانی شاهدش بودیم. خبرگزاری رسمی چین «شینهوا» در گزارشی اعلام کرد که این کشور سیاست جمعیتی خود را تغییر داده و به شهروندان اجازه میدهد سه فرزند داشته باشند. ما همچنین بر اساس نیازهای ملت افغانستان روند ارائه کمکهای خویش به این کشور را ادامه خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید