انواع خاک و کاربرد آن ها را بیاموزید

بهعنوانمثال اگر خاک های ریزدانه تا 100 درجه سانتیگراد حرارت داده شوند، خشکشده و مقاومتشان افزایش می یابد. از این پس آبیاری باید به موقع انجام شود تا وقتی که گیاه بتواند ریشه های جدید تولید بکند و از رطوبت خاک حداکثر استفاده را بکند. پیشنهاد میکنیم قبل از ادامه مطلب حتماً مقاله ” راه های مقابله با کاهش شوری خاک و آب” را مطالعه نمایید. بهتر است حجم ساقهها را نیز هرس کرد تا ریشه و ساقه متناسب باشند. اگر میخواهیم به دریاچه عروس و یا هر دریاچه و جنگل دیگری سفر کنیم، بهتر است که به عنوان طبیعتگرد این کار را انجام دهیم. همچنین نهال میوه را معمولا کوتاه نگه میدارند تا عمل میوه چینی راحت باشد. این عمل عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده. تجهیزات مورد نیاز خود را پیش از ورود به جزیره هنگام تهیه کنید. در طبقه بندی خاک به روش مثلث بافت خاک اگر مقادیر سه گروه اصلی تشکیل دهنده خاک را که شامل شن (درشت و ریز)، سیلت و رس است، با تجزیه مکانیکی اندازه گیری شود، در این صورت با روش قراردادی و پیشنهادی وزارت کشاوزری آمریکا (USDA) ، براساس مثلث بافت خاک که در نمودار زیر نشان داده شده است، بافت خاک طبقه بندی می گردد.

۲- رطوبت بافت خاک گلدان درحدی باشد که مانع از هم پاشیدگی خاک گلدان شود. نهال را به صورت عمود بر سطح قرار داده و تراز بودن آن را از دو طرف چک کنید، قبل از آبیاری خاک اطراف نهال را معمولا با ضربات پا محکم می کنند و بلافاصله آبیاری انجام می شود. همراه با نهال یک قیم محکم نیز کنار نهال قرار دهید تا باد نهال را خم کرده و نشکند. دیوار حایل، سازهای است که در برابر حرکت و فشار جانبی شیبهای خاکی کنار جادهها، تکیهگاهها (سد، پل) و حفریات سطحی مقاومت میکند. «چسبندگی» (Cohesion): مقدار این پارامتر از حدود صفر برای ماسه سست تا ۱۰۰ کیلونیوتن بر متر مربع برای ماسه خشک و سخت تغییر میکند. محل پیوند باید حدود ۱۵ سانتیمتر (یکم بالا پایین اشکال ندارد) بالاتر از سطح خاک قرار گیرد. در نهال جوان تازه کاشته شده می باید آب به اندازه کافی فراهم بشود و هر چند روز یکبار قبل از خشک شدن اطراف ریشه حتما آبیاری کنید. خاکهای موجود در طبیعت بسیار متنوع بوده و هر یک از آنها در کاربردهای مهندسی رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند. خاک را می توان مواد آلی و غیرآلی روی سطح زمین تعریف کرد که محیطی را برای رشد گیاهان فراهم می کند.

«ظرفیت باربری» (Bearing Capacity)، ظرفیت زمین در نگهداری بارهای اعمال شده است. ابتدا در داخل چاله مقداری خاک سطحی زمین که با کود پوسیده دامی مخلوط شده ریخته می شود بطوریکه در موقع قراردادن نهال در داخل چاله ، یقه (طوقه ) نهال در سطح کف بانکت قرار می گیرد سپس بقیه خاک را مخلوط با مقداری کود به داخل چاله ریخته و نهالهای ریشه لخت را به آرامی تکان داده ، تا خاک چاله در لابه لای ریشه قرار گیرد. موقع کندن، خاک رویی را (به عمق ۳۰-۲۰ سانتیمتری ) که به آن خاک زراعی گفته می شود جداگانه ریخته و خاک زیری را از آن جدا کرده ، با مقداری کود پوسیده دامی مخلوط کرده، سپس کف گوده را پس از پایان عملیات خاکبرداری شخم زده، نرم می نمائیم. اول با استفاده از تراز دستی یا دوربین، خطوط تراز و همچنین محل غرس نهال، مشخص می گردد. علاوه بر هوازدگی، فعالیتهای انسانی نظیر حفاری، انفجار یا باطلهبرداری نیز میتواند باعث تشکیل خاک شوند. سم قارچ کش نیز که فعالیت قارچها را در اطراف ریشه کم می کند. ۳۰۰ گرم سم قارچ کش مانند بنومیل مخلوط می کنند. برای این کار مثلا در مورد سیب ساقه اصلی را پس از کاشت تا ۸۰ سانتیمتر بالای محل پیوند نگه داشته و بالاتر از آن را حذف می کنند.

در بخشی از سواحل جزیره هنگام یک آکواریوم طبیعی وجود دارد. بهترین زمان کاشت نهال، معمولاً هنگام خواب نهال است در مناطق گرم و متعدله و نیمه سردسیر، بهترین زمان کاشت، پائیز پس از خواب رفتن نهال است ولی درمناطق سردسیر نهال کاری بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام شود. ظاهرا در مناطق وسیعی از بستر اقیانوس آرام منابعی سرشار از منگنز و مقادیر قابل توجهی کبالت ، نیکل و مس پراکنده است. روشهای مختلفی برای آبیاری وجود دارد، با توجه به شرایط کشور از نظر محدودیت آب قابل دسترس، بهترین روش آبیاری از نظر صرفه جویی در مصرف آب و هزینه (در بلند مدت ) و سهولت کار آبیاری، آبیاری قطره ای می باشد. باید توجه شود به اندازه میزان مصرف روزانه نهال از نهالستان تحویل گرفته شود. ریشه ها باید به صورت مرتب در خاک قرار گیرند و پیچیده و در هم نباشند. برای انتخاب درخت مناسب باید ۶ فاکتور را در محل کاشت در نظر بگیریم. هوا معمولا منافذ درشت را پر کرده و ضمن خشک شدن خاک وارد منافذ متوسط نیز میشود. ♦ مواد سخت موجود در خاک: مواد سخت خاک را ترکیبات معدنی تشکیل میدهند ولی ممکن است دارای مقداری مواد آلی نیز باشند.

دیدگاهتان را بنویسید