انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها

ضریب انحنا، معیاری برای تشخیص کیفیت توزیع ذرات خاک بر اساس منحنی دانهبندی است. در این صورت مشخصات اقیانوس اطلس بجای آنچه در جدول بالا آمده بترتیب بقرار زیر خواهد بود: مساحت ۵/۱۰۶میلیون کیلومتر مربع ـ ۲۹ـ۷/۳۵۴ـ۳۳۳۲ـ۹۲۱۹ عوارض (Relief) ته اقیانوس ـ چگونگی وضع ته اقیانوس اهمیت زیادی دارد زیرا مرز پائین آب را تشکیل میدهدـ ارتفاعات مانع گردش جریانها و مبادله آب میگردد ـ در توزیع رسوبات و موجودات زنده نقش مؤثری را دارد. تقسیمات اقیانوس جهانی ـ از سال ۱۸۴۵ تا آغاز قرن حاضر اقیانوس جهانی به پنج اقیانوس تقسیم می گردید: اقیانوس منجمد شمالی(آرکتیک)ـ اطلس ـ هند ـ آرام ـ اقیانوس منجمد جنوبی(آنتارکتیک)،ولی اکنون اقیانوس منجمد جنوبی چون فاقد مرزهای طبیعی برای جدا کردن آن از اقیانوس های آرام ـ اطلس ـ هند است، اقیانوس مستقل به شمار نمیآید و چنین در نظر گرفته می شود که سه اقیانوس مزبور در جهت جنوب به قاره منجمد جنوبی( آنتارکتیگ) ادامه می یابند. وی افزود: انتشار NOx علاوه بر تخریب لایه ازن، باعث تشکیل و بارش بارانهای اسیدی در منطقه، آلودگی برای محصولات کشاورزی و آسیب به سطح ساختمانها میشود و وقتی که بارانهای اسیدی در مکانهای آبی مانند تالاب، دریاچه،برکه و… امروزه با توجه به ابنکه رسانش الکتریکی آب اقیانوس ها مستقیما به میزان شوری آن بستگی دارد ، سنجش نسبت رسانش با کمک ابزارهایی مانند (PSU) Practical Salinity Units میزان شوری آب را اندازه گیری می کنند.

در پیشرفت شناسایی اقیانوس انفجارات در ته دریا یرای تولید امواج زمین لرزه ای نیز کمک زیادی می کند زیرا از این راه میتوان از ساختمان لایه ای پوسته زمین زیر دریا اطلاع کسب نمود. در زمان جنگ دوم جهانی دستگاه تعیین کننده اعماق تکمیل شد و نتایج اندازه گیریهای منظم جمع اوری و تنظیم گردید؛ مورد ارزنده دیگر فرورفتن در دریا بوسیله دستگاهی بنام (Bathyscaph) می باشد که به کمک آن دانشمندان می توانند آتشفشانی های زیر دریا و بطور کلی مناظر ته دریا را مشاهده نمایند. اما این حادثه ناگوار به نفع بشریت تمام شد. پس از این حادثه بود که موری متصدی انبار نقشهها و وسایل نقشهبرداری شد و کوشش خود را صرف نقشهبرداری از جریانهای اقیانوسها کرد. عملی شد. از این دستگاه که در کشتی قرار داده می شود، امواج مافوق صوت به ته دریا فرستاده می شود و این امواج پس از برخورد به ته دریا به دستگاه باز میگردد و بسته به زمان مورد نیاز برای این امر ، عمق محل با رسم اتوماتیک نیمرخ های پیوسته بدست می آید.

بطوریکه مشاهده می شود مساحت اقیانوس آرام نیم مساحت کل اقیانوس جهانی را تشکیل می دهد و عمیق ترین محل اقیانوس جهانی نیز در همانجا است. نشانه دیگر این است که از این محل به بعد فقط رد لاستیک خودروهای آفرودی دیده می شود و همین بهترین راهنما برای شماست. در مواردی هم فقط سه اقیانوس در نظر گرفته می شوند: آرام ـ اطلس ـ هند. اقیانوس منجمد شمالی چون با اقیانوس اطلس ارتباط ( اتصال) باز دارد جزو همین اقیانوس اخیرالذکر به حساب می آید. فلات قاره با وسعت زیاد بعلاوه در اقیانوس اطلس در سواحل غربی اروپا و سواحل شرقی امریکا نزدیک نیوفوندلند و جنوب شرقی امریکای جنوبی مشاهده میگردد. بنابراین ، حتی در مناطق استوایی ، آب اعماق اقیانوس بسیار سرد و دمای آن نزدیک نقطه انجماد است. آب سطحی اقیانوس در نواحی قطبی سرد میشود و بنابراین به طرف پایین کشیده میشود. آب سرد اعماق اقیانوس عاقبت به طرف سطح آب بالا میآید، زیرا جای دیگر برای رفتن ندارد. وجود اکسیژن در این نقاط فقط با این تصور قابل توضیح است که در اقیانوس مناطقی وجود دارد که آبهای سطحی سرشار از اکسیژن را به طرف پایین میکشد.

تعیین اعماق زیاد و تصویر عوارض ته اقیانوس بطور منظم و دقیق عملا” فقط با بکار بردن دستگاه اکوسائوندر(Echo. دلیل دیگر آن است که اگر جریانهایی برای انتقال اکسیژن وجود نداشت، اکسیژنی که از هوا جذب میشد، نمیتوانست به اعماق دریا نفوذ کند و در نتیجه بر اثر کاهش مقدار اکسیژن ، ادامه حیات در اعماق دریا امکانپذیر نبود. فصل بهار، ماههای فروردین و اردیبهشت، و در فصل پاییز، ماه مهر، بهترین زمان برای سفر به این دریاچه است. تاکنون طبیعتگردان و جانورشناسان بسیاری برای دیدن حیات وحش منطقه برای سفر به جزیره هنگام اقدام کردهاند. مشخصات پروفیل خاک برای طبقه بندی و ارزیابی و نقشه برداری خاک بکار میرود. سیستم طبقه بندی خاک AASHTO بر اساس اندازه ذرات و خصوصیات پلاستیکی توده خاک طراحی شده است. «برج کج پیزا» (Leaning Tower of Pisa)، نمونهای از سازههای ساختهشده بر روی فونداسیون خاکی است. خاک، یکی از مهمترین مصالح و مواد مورد استفاده در سازههای عمرانی و ژئوتکنیکی است. البته در برخی از موارد، وجود خاکها در سازههای مختلف اجتنابناپذیر میشود. دانشمندان گذشته مقدار کلی مواد جامد حل نشده در آبهای شسرین ( ۱ کیلو گرم ) را به عنوان معیاری برای اندازه گیری محتوی نمک این آبها که به آن شوری گفته می شود، به کار می بردند.متوسط شوری آب اقیانوس ها حدود ۳۵ گرم در یک کیلو گرم آب می باشد.عملا اندازه گیری شوری آبها با این روش به دلیل ناپایداری برخی عناصر و پایداری ضعیف برخی دیگر از آنها دشوار است .زمانی که نسبت یون کلرید به دیگر عناصر نسبتا ثابت باشد میزان شوری بوسیله محاسبه مقدار کل یون کلرید اندازه گیری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید