انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها

هنگامی که فشار تزریق، بزرگتر از مقاومت کششی خاک یا سنگ باشد، سبب شکست هیدرولیکی، گسیختگی و ایجاد ترک شده و دوغاب سریعاً داخل محل ترکخورده نفوذ خواهد کرد؛ و زمانی میتوان از این روش استفاده کرد که برهم زدن ساختار خاک و ایجاد جابهجایی تحتفشار تزریق در سطح زمین مشکل ایجاد نکند. تنش منفعل: تنشی که بر اثر فشار دیوار به سمت خاک به وجود میآید و باعث شکست برشی میشود. از پرکاربردترین مسائل مکانیک خاک میتوان به نشست فونداسیون، پایداری شیب و فشار جانبی اشاره کرد. نشست تحکیم ثانویه یا خزش، زمانی رخ میدهد که آرایش ذرات خاک تحت تنش موثر ثابت به طور پیوسته تغییر کند و به یک پیکربندی پایدار برسد. مدول الاستیسته خاک، معمولا به منظور تعیین نشست مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور تعیین رابطه بین کمیتهایی نظیر وزن مخصوص (چگالی)، نسبت تخلخل، رطوبت وزنی و چگالی ویژه، توده خاکی با حجم ۱ را در نظر بگیرید. شاخص خمیری به منظور تشخیص لای از رس، طبقهبندی خاکها، تشخیص میزان تراکمپذیری خاکها و تعیین عکسالعمل سطح خاکها به حضور آب مورد استفاده قرار میگیرد. این امر سبب ایجاد لایههای گوناگون در آب شده که از هم جدا بوده و مرزی مشخص دارند و حتی جریانهای خاص خود را دارا میباشند.

برای تشکیل این نوع دریاچه عوامل تکتونیکی موثر میباشند. این نوع دریاچهها زیاد عمیق نبوده و در اثر عوامل یخچالی پدید میآیند. خاک، لایه بالایی سطح زمین است که در اثر عوامل طبیعی نظیر هوازدگی فیزیکی (باد، باران، تغییرات دمایی)، شیمیایی (هیدراتاسیون، کربناتاسیون، اکسیداسیون) و زیستی (فعالیت گیاهان و حیوانات) یا عوامل مصنوعی مانند حفاری و انفجار سنگ تشکیل میشود. عوامل زیادی بر روی نفوذپذیری خاکها تاثیرگذار هستند. این حوزه، اهمیت بسیار زیادی در مهندسی ژئوتکنیک دارد. این گرایش با عنوان مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی) شناخته میشود. به عنوان مثال، برای ساخت فونداسیون ممکن است به خاک با دانهبندی درشت نیاز باشد. علاوه بر این، عملکرد خاک به عنوان تکیهگاه و خاکریز نیز از اهمیت زیادی در مهندسی پل و راهسازی برخوردار است. جانداران زیادی از گیاهان و جانوران گرفته تا انسان ها موجب تخریب خاک می شوند. هنگامی که طیف وسیعی از نیروهای مختلف بر روی سنگ ها وارد می شوند، آنها به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند و انواع بافت خاک را تشکیل می دهند. انواع خاک وجود دارد که هر کدام از خاک ها مشخصه های بی همتایی از نظر رنگ، بافت، ساختمان و محتویات دارند.

برحسب شکل ظاهری 6 نوع ساختمان را میتوان در خاک تشخیص داد. پ- هاش خاک های قلیایی بیش از 8 و نمک آن کم و ساختمان آن ستونی است. اگر نمونه در قطری کوچکتر از ۳ میلیمتر تکه شود، رطوبت خاک کمتر از حد خمیری است. به علاوه، در هنگام لرزش الکها، امکان پخش شدن ذرات در هوا و از دست رفتن نمونه نیز وجود دارد. آیا امکان دارد دریاچهای در زیر اقیانوس شکل گیرد؟ از اینرو، اطمینان از عملکرد مناسب، عدم تخریب، بهسازی و به طور کلی ایمنی این سازهها، وظیفهای است که برعهده مهندس ژئوتکنیک و علم مکانیک خاک قرار دارد. برخی از این تجهیزات برای تخمین رفتار خاک در محل اجرای پروژه و برخی دیگر برای تعیین دقیقتر رفتار خاک در آزمایشگاه مکانیک خاک مورد استفاده قرار میگیرند. از اینرو، تایید اولیه کیفیت دانهبندی خاک محل اجرای پروژه توسط آزمایش دانهبندی صورت میگیرد. این سیستم، نوع و کیفیت دانهبندی خاک را مطابق با استاندارد ASTM D-2487 به پنج گروه شن، ماسه، لای، رس و آلی با دانهبندی خوب یا بد و خاصیت خمیری زیاد یا کم تقسیم میکند. وجود سیستم فوق العاده مجهز سرمایشی و گرمایشی در مجموعه به سبکی راه اندازی شده که کل مجموعه ورزشی با یک دمای ثابت و استاندارد محیط است و توسط سنسور های هوشمند در طول شبانه روز بررسی می شود که تمام این امکانات برای رفاه حال کاربران و مشتریان عزیز است که از مجموعه بیرون میروند دچار سرما خوردگی نشوند.

به دلیل فضای خالی بین ذرات، میزان تراوش در خاک با دانهبندی بد بیشتر از خاک با دانهبندی خوب است. به دلیل زهکش بودن و داشتن بافت هایی درشت باعث جابه جایی آب و در دسترس قرار گرفتن آن، برای گیاهان خواهد شد. این منطقه ویژه اقتصادى با دارا بودن اراضى وسیع پشتیبانى به مساحت 1060 هکتار ( قابل افزایش تا 2120 هکتار )، قرار گرفتن در مسیر کریدور بینالمللی ترانزیت شمال – جنوب و بهره مندى از موقعیت خاص و استثنایی نقش مهمى را در ابعاد ملى و منطقه اى به عهده گرفته است. تمام این سازهها به نوعی با خاک در ارتباط هستند. این پدیده نخستین بار توسط داگ اندرسن و هیو میلر به تصویر کشیده شد و در برنامه سیاره یخزده(Frozen Planet) شبکه جهانی بیبیسی در سال2011 به نمایش درآمد. اما واقعا چه چیز باعث ایجاد این پدیده میشود؟ وقتی که این غلاف و جریان یخی در تماس با کف اقیانوس قرار میگیرد در مسیر حرکتش هر چیز زنده را از میان میبرد. دلفینها در فصلهای خاصی از سال به نزدیکی جزیره هنگام میآیند؛ آنها انسانها را دوست دارند و معمولا وقتی متوجه حضور قایقها میشوند، در کنار آنها شنا میکنند و با مسافران همبازی میشوند. بامزهترین دوستان گردشگران در سفر به جزیره هنگام، دلفینها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید