انسان، تربیت و روانشناسی اخلاق

آنگاه به برخی ویژگیهای آن اشاره نموده و در آخر ارتباط آن را با اسلام بیان خواهیم کرد. ورزش را می توان به عنوان هر فعالیتی طبقه بندی کرد که برای رقابت به تلاش و مهارت بدنی خاصی نیاز دارد. برای کودکان امنیت بیشترین اهمیت را دارد. رشته تربیت بدنی علاوه بر تکیه بر تحرکات جسمانی که از وجود آنها برای تقویت قوای جسمانی دانشجویان خود بهره میبرد، به منظور تقویت قوای ذهنی و فکری آنها از علوم مختلفی نظیر روانشناسی، جامعهشناسی، مدیریت و فیزیولوژی هم کمک میگیرد.

شاخهی روانشناسی ورزشی یکی از جدیدترین رشتههای کارشناسی ارشد علوم ورزشی به شمار میرود. بدین لحاظ می توان چنین نتیجه گرفت که اصول، با توجه به پیش فرض های انسان شناسی و در نظر گرفتن توانایی ها و ویژگیهای انسان، او را برای دستیابی به اهداف کمک می کنند. او شریک ندارد، بدین موظف شدهام و من نخستین فرد تسلیم شدگانم». تربیت موظف به بیان چگونگی پیمودن راهی است که اخلاق از آغاز تا انجام نشان داده است.

بنابراین ابتدا باید روشن شود که علم تعلیم و تربیت چیست و سپس نسبت آن با تعلیم و تربیت اسلامی بیان گردد. زیرا هنوز درباره محتوا و روش آن اتفاق نظر مشخصی وجود ندارد و علم بودن آن مورد تردید میباشد. در مورد تعلیم و تربیت ، افراد مختلف و مکاتب متعددی نظر داده اند که لازم است این دیدگاهها با توجه به زمینه های آن مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله، به منظور تبیین ویژگیهای عناصر برنامة درسی تربیت اخلاقی، بر اساس مبانی دینی، با مراجعه به آثار گفتاری و نوشتاری علامه مصباح یزدی، به عنوان یک اندیشمند در عرصة مباحث دینی و صاحبنظر در عرصة تربیت اخلاقی، برخی از مبانی، اصول و شیوههای تربیت اخلاقی ایشان را کشف و استنباط کرده و با اشراب آن اصول و شیوهها، به بیان الگویی مطلوب، به طراحی برنامة درسی تربیت اخلاقی پرداخته است. برای معرفی هر علم بهترین راه تعریف، بیان ابعاد و ویژگیهای آن علم میباشد. امّا بیان این نکته لازم است که تعلیم و تربیت اسلامی با علم تعلیم و تربیت کاملاً منطبق نیست.

سرّ این واقعیت به طور اجمال این است که، اساساً دین را برنامه زندگی بشر دانستهاند. گاه اشکال می شود که در صورت تأکید و تمرکز بر روی یک نقطه، مخاطبِ برنامههای تربیتی به شخصیتی یک بعدی و تک ساحتی تبدیل میشود و از جامعیت شخصیت محروم میماند که می توانیم به هیأتیهای بینماز، نمازخوانهای بیسواد، عالمان غیرمتقی، متقیان غیرولایی، ولاییان ناکارآمد، کارآمدان بیاخلاق، افراد خدوم غیرمتدین، خواص بیبصیرت که نمونههایی از این آسیب هستند، اشاره کنیم.

البته این سخن به معنای بی­توجهی به مسایل مهم و اساسی و عدم حساسیت نسبت به تکالیف شرعی نیست. بنابراین ابتدا مختصراً به تعریف تعلیم و تربیت میپردازیم، سپس سیری کوتاه در نظرات مختلف و متعددی در زمینه علم بودن و یا نبودن آن از ابتدا تاکنون خواهیم داشت. بنابراین معنا از تربیت، اهلیّت این فرد به اصطلاح مربی را هم میتوان تکنیک دانست، هم کاری هنری، و هم ناشی شده شده از فلسفه و نیز علم. این کارشناس ارشد تربیت بدنی تصریح کرد: تفاوت تربیت بدنی با ورزش در آن است که در ورزش، فرد اسیر رقابت و در نتیجه فشار بیش از حد جسمانی و روانی به منظور ارضای احساس برتری جویی می شود، اما تربیت بدنی اینگونه نیست.

به عنوان مثال ، ورزش های گروهی به آنها کمک می کند تا به احترام دیگران احترام بگذارند ، در یک هدف تیمی سهیم باشند و به عنوان عضوی سازنده تیم ، معاشرت کنند. فراتر از همهی اینها، طوری با کودک رفتار کنید که دوستدارید دیگران با شما رفتار کنند. افراد غیرممیزبه اطفالی گفته میشود که هنوز به سن تمییز دادن خوب از بد و تصمیمگیری نرسیده اند ؛ ولی افراد ممیز ، افرادی هستند که به این درجه سنی رسیده اند که بتوانند صحیح را از ناصحیح تشخیص بدهند.البته به طور کلی باید گفت که قانون طفولیت را رافع مسئولیت کیفری میداند ، یعنی اگر اطفال مرتکب به جرمی شوند ، که مستوجب پرداخت دیه باشد ، این دیه میبایست توسط والدین آنها که عاقله آنها محسوب میشوند پرداخت شود و برای اطفال مجازاتی تعیین نمی گردد .

این کتاب به شما میآموزد که با فرزند مضطرب و نگران خود چگونه رفتار کرده و این احساسات را از او دور کنید. به همین خاطر مدارس به آموزش غیرمستقیم توجه بیشتری مینمایند. تربیت خوب فرزند، بدون تردید دارای اجر اخروی نیز برای والدین میباشد؛ زیرا اثر فرزند صالح پس از مرگ والدین؛ همواره به آنها میرسد و خداوند متعال آنها به خاطر تربیت فرزند صالح؛ مورد تکریم قرار میدهد. با بررسیهای انجام شده پیرامون منابع این موضوع ابتدا قرآن و آیات مرتبط با موضوع تربیت مورد بررسی قرار گرفت و آیات موجود در زمینهی آن استخراج گردید. او در بین ابداعات بشر دو مورد را از بقیه مشکلتر میداند، هنر مملکتداری یعنی حکومت، و هنر تعلیم و تربیت.

فروید بر مراحل اولیه رشد تأکید افراطی دارد و شکلگیری اخلاق را در تعارض بین کشانندههای غریزی و خواستههای جامعه میداند و نفوذ اعتقادات اخلاقی را مرهون ترس از تنبیه شدن در صورت عمل نکردن به آن میداند، از اینرو، آنها را محدودیتهایی تلقّی میکند که بر فرد تحمیل میشود. این ورزش طرفداران و تماشاگران زیادی دارد که می توانند بر روی مجریان تأثیر بگذارند و به آنها انگیزه دهند تا در بهترین حالت رقابت کنند. وی معتقد است، مردم هنوز درباره معنای واقعی این دو اختلاف نظر دارند. یک کارشناس ارشد تربیت بدنی معتقد است، ورزش و تربیت بدنی تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند.

انسان برای بهره بردن از آن برنامه کامل، سالم و همه جانبه باید تحت یک تربیت صحیح و البته فراگیر به نحوی که تمام طول عمر او و همه جوانب و ابعاد انسانیاش را در بر گیرد، باشد. بعضی از فلاسفه تعلیم و تربیت چون «امانوئل کانت»(Immanuel Kant) مشکل تعریف و تربیت را به مشکل بودن ماهیت تربیت ربط میدهند و معتقدند: برخلاف آنچه مردم تصور میکنند تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسائل مبتلا به انسان است. و سعی کنید والدین بودن را به یک شغل قابل کنترل تبدیل کنید. وَ اتَّقُوا یَوْمَا لاتَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئا وَ لایُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لایُؤخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ؛ و بترسید از روزی که هیچ کس عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند، و نه از او شفاعتی پذیرفته، ونه به جای وی بدلی گرفته می شود، ونه یاری خواهد شد (بقره، آیه ی48).

این انسان تنها به وسیله کسی میتواند به درستی شناسانده شود و سپس تربیت گردد که خود خالق اوست. پس منطقاً این برنامه باید در تمام شئون زندگی او منطبق باشد. به همین منظور در قرآن و سنت برای انسان یک برنامه زندگی کاملاً منسجم و نظامدار طراحی شده است. این سه وقت برای پدر و مادر خصوصی است و علت اصلی آن که خداوند در قرآن در سه وقت برای ورود به اتاق خواب پدر و مادر اجازه ورود گذاشته این است که در این سه زمان والدین پوشش مناسبی ندارند.

طاغوت مردم را از نور خارج می کند و به ظلمات می رساند: ظُلُمَاتٌ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ این دو راه است: راه انبیا، و راه طاغوت. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تربیت اطفال و فرزندان در خانواده از دیدگاه اسلام پاسخ دهند . والدین نه تنها به فرزندان اجازهی حل مسئله نمیدهند بلکه خود به سرعت مشکلات کودک را برطرف کرده و اصلا اجازه نمیدهند او با مشکل درگیر شود.

پار خاطرنشان کرد: سلامت جامعه شهری و شهروندان در گرو پرداختن به مسئله مهم تربیت بدنی است و بر اساس طرح جامع ورزش کشور، ورزش همگانی در حیطه اختیارات شهرداری ها می باشد. در مکتب نقلی نیز برای مدلل ساختن گزاره ها به منابع نقلی دین (آیات و روایات) استناد می شود. به هر روی و گذشته از اینکه دست یازیدن به تعریف جامع و مانع برای تربیت میسر میگردد و یا خیر، نباید پنداشت که اگر چنان تعریفی فراهم نیاید، باب تلاش و گفتگو باید بسته شود و هیچ تعریفی برای آن یاد نگردد؛ زیرا بر همان تعریفهای ناهمسو از تربیت نیز آثار و منافع افزون میتوان جست.

زیرا غالب دانشمندانی که در حیطه تعلیم و تربیت صاحب رای میباشند، هم در تعریف و ماهیت علم تعلیم و تربیت و هم در ابعاد و ویژگیهای آن اختلاف نظر دارند. تربیت کودک پنج ساله پسر نیازمند صبوری فراوان است زیرا کودکان پنج ساله پسر بسیار کنجکاو ، پر سر و صدا و دردسر ساز هستند . تربیت بدنی همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های اجتماعی را گسترش دهند. به نحوی که هر متخصص متعهد و منصفی از هر فنی، به نحوی با نظرات دین اسلام سروکار دارد. و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت اشراف دارد.

تقدس تعالی اخلاق به پایه ای است که نباید با قرار دادن ان در ردیف انظباط از مقام ان بکاهیم. حسین پار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با تبریک روز تربیت بدنی و ورزش، اظهار کرد: بر اساس تعاریف “تربیت بدنی” فرایندی آموزشی تربیتی است که هدف آن بهبود رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است. ورزش قوانینی کاملاً مشخص دارد که از طریق انجمن ها یا فدراسیون ها تنظیم می شود. او متوجه می شود مادرش دروغگوهای کوچولو را دوست دارد! آیا حقایق اخلاقی کلی وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید