انتقال فناوری – شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تنها حاکمیت یک فرهنگ غنی مناسب میتواند رهنمون ما در کسب علم و فناوری و پرهیز از آفات آنها باشد و این فرهنگ تنها از طریق علوم انسانی، دستیافتنی است. این رشته برای ده طیف از متصدیان مشاغل مهندسی، مدیریتی و طراحی در وزارت ارتباطات با همکاری مشترک بین این وزارتخانه و وزارت علوم تدوین شدهاست. رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۳۸۵ برای اولین بار در دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع به تدریس شدهاست؛ و بالاخره برنامه درسی کارشناسی “مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT” با ده گرایش در جلسه روز ۲۵/۶/۸۷ شورای برنامهریزی آموزش و درسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب نهایی رسید. ابتدا تنها گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و در مقطع ارشد تدریس میشد اما از سال ۱۳۹۱ که دانشگاه علامه طباطبایی این رشته را به مقطع دکتری عرضه کرد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات تا مقطع دکتری دانشجو میپذیرد. و دانشگاه جامع نیز این رشته را در سال ۱۳۸۹ با عنوان «مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» در دفترچه خود قرار دادهاست، و از همین سال دانشگاههای (امیرکبیر، شریف، علم و صنعت و تهران) نیز کارشناسی ارشد این رشته را در گرایشهای مختلف دایر کردند، این رشته از سال ۱۳۹۱ دارای دوره دکتری در پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز میباشد.

6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش. در کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان یک مجموعه ترکیبی از سختافزار، نرمافزار، شبکه، امکانات، و غیره (شامل تمامی تکنولوژیهای فناوری اطلاعات)، به منظور توسعه، تست، ارائه، نظارت، کنترل یا حمایت از فناوری اطلاعات خدمات تعریف شدهاست. مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات در یک شرکت شامل بسیاری از توابع اساسی مدیریتهایی، مانند بودجه ، نیروی انسانی و سازماندهی و کنترل میباشد که، همراه با موارد که به تکنولوژی مربوط میباشد، مانند مدیریت تغییر، طراحی نرمافزار ، برنامهریزی شبکه، پشتیبانی فنی و غیره میباشد. روندی است که به موجب آن تمام منابع مربوط به فناوری اطلاعات با توجه به اولویتها و نیازهای سازمان اداره میشود. این برنامه جهت آموزش مهندسینی طراحی شده که بتوانند نیازهای تخصصی تعداد زیادی از مشاغل مرتبط با “تکنولوژی ICT” را برآورده نمایند. این برنامه برای رفع نیازهای تخصصی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از سوی این وزارتخانه طراحی و تدوین شده و با تأیید گروه صنعت به دبیرخانه شورا ارسال شده بود. این مهم، به عنوان یکی از اصلیترین موضوعات مطرح در اجلاس سران کشورهای گروه 8 (G8) که در جولای سال 2000 میلادی در کشور ژاپن برگزار گردید، مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفادة مفید و مؤثر از این فناوریها در کشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید.

۶. برنامه ریزی ، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف. ۵. مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره­وری به صورت دوره­ای منظم به بالاترین مقام دستگاه و دفتر نوسازی و تحول اداری برای ارائه به شورای تحول اداری. وی درباره اهداف جشنواره گفت: در این جشنواره به دنبال این هستیم که چطور تجربههای گرانبهای انقلاب به نظریههای راهگشای آینده تبدیل شود و این هدف اصلی جشنواره است. به عبارتی اطلاعات همان فرم قابل استفاده از داده ها است که از راه های خاصی پس از پردازش به دست می آید.به عبارت دیگر اطلاعات داده ای است که توضیح و تفسیر شده باشد .مثلا با داشتن تاریخ تولد فردی به عنوان داده می توان به اطلاعاتی چون تاریخ تولد و یا تفاوت سنی وی با خودمان پی ببریم. قاعده ی اول : قدرت های بزرگ باید حوزه های قدرت و نفوذ یک دیگر را به رسمیت بشناسند.قدرت های بزرگ اروپایی و ایالات متحده در چهار چوب سازمان آتلانتیک شمالی حوزه ی نفوذ روسیه را که جانشین اتحاد جماهیر شوروی از دسامبر ۱۹۹۱ به این سو می باشد را به رسمیت نشناختند و ناتو را طی پنج دوره به حوزه ی نفوذ روسیه گستردند .اکراین آخرین فتح ناتو بود اما خط قرمز روسیه هم بود.

سیستمهای ذخیره اطلاعات بیمار، سیستمهای اطلاعات دارویی، سیستمهای درمانی و جراحی، سیستمهای پیگیری درمان، سیستمهای درمان از راه دور، سیستمهای راهبری پرستار، رباتهای جراح و سیستمهای پذیرش بیمار و بسیاری دیگر که در پس پرده طراحی تمام اینها یک هدف مشترک وجود دارد و آن تسهیل در کار درمان است. در بسیاری از سوره های قرآن کریم از «مال» به عنوان خیر یاد شده است. ۴. نظارت بر عملکرد تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت دستگاه ها و نهادهای عمومی و مردمی. ۱۴. تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت های پیشگفته به عاملین ذیحساب حوزه ها و واحدهای وزارتخانه و نظارت بر کارآنها برای تسریع در فعالیت های مالی و جلوگیری از توقف در انجام کارها در محدوده مقررات و آئین نامه های مصوب. هدف گروه تربیت نیروی انسانی متخصص درزمینهٔ مدیریت دانش و فناوری برای دانشگاهها، شرکتها و دستگاههای اجرایی خصوصی و دولتی کشور و همچنین انجام پژوهشهای علمی و کاربردی در حوزه مدیرت دانش، فناوری اطلاعات و سیاستگذاری علم و فناوری است. گروه آمادگی توسعه همکاریهای بینالمللی و برگزاری دورههای مشترک با سایر دانشگاهها و مجامع علمی داخلی و خارجی را دارا است. رویداد نمونه اولیه را میتوان نقطهای کلیدی میان فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری و تحقیق و توسعه محصول دانست.

دیدگاهتان را بنویسید