اقدامی که قابل قبول و مثبت تلقی میشود

«ساموئل هانتینگتون» در بخشی از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چین و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت: تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالشهاست. ما با هم کار میکنیم تا نقش هماهنگکننده مرکزی سازمان ملل را در امور جهانی تقویت کنیم و از فرسایش سیستم حقوقی بینالمللی که منشور سازمان ملل متحد بنیان آن است، جلوگیری کنیم. آمارتیاسن نتیجه می گیرد که نتایج خیره کننده معمولا در کاهش باروری: «عمدتا از طریق ظهور ارزش های جدید – فرآیندی که در آن گفتمان سیاسی و اجتماعی نقش مهمی داشته است – سطح بالای باسوادی جمعیت کرالا، به ویژه باسوادی زنان که از بسیاری از مناطق هند بیشتر است تا حد زیادی به امکان پذیری یک چنین گفتمان سیاسی و اجتماعی کمک کرده است». درکرالا، اگر مبارزات رسمی که خانواده های کوچک تر را حمایت می کنند بیشتر از نقاط دیگر موثرند، علت آن عمدتا این است که هم شرایط اجتماعی و هم شرایط اقتصادی همزمان یا قبل از آن تغییر کرده است.

ژاپن و کره جنوبی هر دو قدرت های اقتصادی بزرگی هستند که توانایی بالقوه دستیابی به سلاح هسته ای را نیز دارند. موفقیت کرالا نشان می دهد که کاهش باروری به رشد سریع اقتصادی و حتی نبود رشد یا سیاست های دولتی وابسته نیست، بلکه وابسته به توسعه انسانی ریشه داری است که بر توانمندی های زنان تاکید می کند. شفقنا- یک تحقیق جدید نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی حزب کمونیست چین در استان مسلمان نشین سین کیانگ باعث کاهش میلیونی جمعیت در این استان غربی خواهد شد. اما مناسبات چین و آمریکا، مناسبات پایداری نیست و قدرت تاثیرگذاری سیاسی چین بر آمریکا و غرب کمتر از روسیه است، بنابراین سیاست غیرشفافی درقبال ایران اعمال میکند و میکوشد تا اختلافات ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به نقطه غیرقابل اتکا و شناور و غیرپایدار برسد تا چین بتواند پشت سر ایران به غرب و آمریکا سنگاندازی کند. کرالا، ایالتی در جنوب غرب هند که بر کاهش فقر و توسعه انسانی تاکید داشته است، یک مورد مهم قابل بررسی است. در این حالت است که به معنای واقعی کلمه، ارزش سهام تسلا کاهش پیدا خواهد کرد. این مساله چالش های زیادی را ایجاد کرد.

برخی از موفقیت های کرالا ناشی از موقعیت برتر زنان در فرهنگ محلی است؛ اما دلیلی وجود ندارد که اگر اراده سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، موفقیت کرالا نتواند در جای دیگری در هند تکرار شود. اما تحقیقات آدریان زنز نشان میدهد درحالیکه کاهش میزان تولد در میان قوم هان تنها 19 درصد بوده، همین کاهش در میان مسلمانان اویغور در سال 2019 میلادی بیش از 50 درصد بوده است. به این ترتیب نرخ باروری کرالا تا سال های اخیر کمتر از باروری چین بود؛ اما بر عکس چین کاهش سریع باروری در کرالا بدون اجبار صورت گرفت – جدا از اینکه چینی ها پاداش های مستقیم بسیار زیادی را برای کاهش باروری پرداخت کرده بود. بنابراین وجود آیات و روایاتی با این مضمون که خداوند روزی همه را ضمانت کرده است، دلیل کافی برای رحجان عدم کنترل جمعیت در هر شرایطی نیست. این تحقیق سوال بسیار مهمی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه چین در استان سینکیانگ یک نسلکشی بزرگ مرتکب شده است. طبق آمار کلمات روی این استخوان ها به بیش از چهار هزار رسیده و کارشناسان حدود سه هزار مورد از آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند . تا نیمه دهه ۱۹۹۰، نرخ باروری ایالت کرالا تا ۷/۱ فرزند به ازای هر زن رسیده بود و در این حد باقیمانده بود که حاکی از یک رشد جمعیت کند در طول زمان بود (در غیاب مهاجرت).

10. درست است که جمعیت به تنهایی منشأ مشکلات نمیباشد؛ اما زمانی که حل مشکلات دیگر به تعویق افتاده است آیا کنترل جمعیت گریز ناپذیر نمیباشد؟ اما رهبران عملگرای چین بر تداوم سیاست خارجی چین، اعاده ثبات در داخل و صرف ابراز نارضایتی از اقدامات ایالات متحده( بدون قطع روابط) تأکید داشتند. چین همچنی به آزار جنسی زنان زندانی و همچنین بیگاری کشیدن از زندانیان متهم شده اما تاکنون اجازه بازدید کارشناسان بینالمللی را از استان سین کیانگ صادر نکرده است. گفتنی است چین به زندانی کردن یک میلیون اویغور به بهانه بازآموزی عقیدتی و سیاسی متهم است. پذیرش محدود کردن اندازه خانواده از یک سو ناشی از افزایش دراّمد در میان ۲۰۰ میلیون یا بیشتر جمعیت طبقه متوسط هند و از سوی دیگر به دلیل بهبود شرایط زندگی در میان بخش قابل ملاحظه ای از فقرا بود. نرخ رشد جمعیت آن قدر کاهش یافت که چین نگران سالخوردگی جمعیت شد و در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت سیاست دو فرزندی را اعمال کند. با کاهش باروری، ترجیح پسر بر دختر بیشتر شد. این برنامهها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت باروری، تولید و تنوعبخشی به وسایل کنترل بارداری، اولویتدهی به فعالیتهای اجتماعی و مشارکت در برنامههای توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد.

دیدگاهتان را بنویسید