آیا اساسا شناخت چیزی ممکن است؟

این در حالی است که در زبان انگلیسی Ethics بیشتر بهعنوان معرفت اخلاقی ( یعنی علم اخلاق و فلسفه علم اخلاق) به کار میرود و Morality بیشتر بهعنوان هنجارها و ارزش های اخلاقی. در بررسی نظریه اسلام، ابتدا به فلسفه و علل ازدواج پرداخته شد؛ ولی در بررسی دیدگاه مسیحیت، اهمیت و جایگاه ازدواج بر مبحث علل و فلسفه ازدواج مقدم گردید. به همین خاطر فیلسوف اخلاق بیش از پیش به استدلال اهمیت میدهد و میخواهد بداند کدام استدلال خوب است و کدام بد. متافیزیک اصطلاحی مربوط به فلسفه می باشد که به حدود 2000 سال پیش و ارسطو بازمی گردد.

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ؛(1) او كسی است كه در میان مردمان درسناخوانده، فرستادهای از خودشان برانگیخت، كه آیات الهی را بر آنان میخواند و آنان را پاكیزه میگرداند و كتاب و حكمت میآموزاند، هرچند پیش از آن در گمراهی آشكاری بهسر میبردند. حجاب زن، حقی است الهی اگر همه اعضاء خانواده اعم از همسر، برادر، فرزند و … او در همین سال دستور دستگیری تمام معتزله را صادر کرد و آنان را واداشت تا به صراحتٍٍ از مکتب اعتزال بازگردند، و دست خطی از همه گرفت و افزود که اگر کسی از این به بعد، دست از پا خطا کند و غیر راه اهل حدیث برود به شدت مجازات خواهد شد.

«مسئله این است؛ هدف نهایی بشر، آن هنگام که روح خود را در جهان محقق میکند.» هگل در فلسفه خود نسبت به پیشینیان و جانشینان گرایش بیشتری به تاریخ دارد. این کتاب برای هر کسی که می خواهد بداند اساسا فلسفه درباره ی چه موضوعی سخن می گوید، فوق العاده سودمند است. نمی دانید واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهی گیری شیطان برای به دام انداختن مردان شهر نیستید.

اگر قرار نبود زن وارد جامعه شود پس حجاب برای چه مطرح شده است؟ زن مثل آتش است و مرد مثل آب اگر بین آنها حائلی نباشد آب آتش را خاموش می کند. بی حجابی، چشم چرانی را به دنبال دارد و چشم چرانی مقایسه و سخت گیری در انتخاب همسر را به دنبال می آورد و چهره هیچ زنی نمی تواند با مجموعه ای از زیبایی های دیده شده یک مرد رقابت کند. اگر می خواهی بین تو و خداوند حجابی نباشد، بین خود و مردم محجبه باش؛ که بی حجابی در حجاب است.

ارسطو یک نظریه خیال دارد که اگر برخی اشارات جزئی جسورانه را از این نظریه حذف کنیم با یک نظریه بسیار سنتی درباره خیال مواجهیم. اما کسی که با زنان و مردان گوناگونی ارتباط دارد زمینه این را پیدا می کند که بعد از مدتی نسبت به همسر خود سرد و بیتفاوت شود؛ و در نتیجه همسرش نیز در اثر چنین برخوردی به سردی خواهد گرایید. مثلاً مقوله ی اضافه که نسبت دو چیز است، مثل پدری و فرزندی؛ یا مقوله ی ملک، و آن مالکیت چیزی چیز دیگری راست؛ در اینها اصلاً حرکت معنی پیدا نمی کند، و اگر هم در مقوله ای مثل فعل یا انفعال حرکتی مشاهده شود، درنهایت به یکی از چهار مقوله ی اصلی حرکت قابل تحویل است.

بدیهی است وقتی اجازه دادیم هر کاری آزاد باشد، آزار جنسی، مزاحمت ها و تجاوز به عنف هم افزایش پیدا می کند، جامعه ای که علیه شرم و حیا اعلام جنگ کرده، دشمن زنان است. يا اينكه آنها را در برابر بىبندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنههاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟ این یک خطر جدی است که فیلسوف و روشنفکر به فیلسوف رسانهای تبدیل نشود، چون این دست روشنفکرها موضوعات فلسفی را به موضوعات مُد روز سطحی و عمومی تبدیل میکنند.

دکارت به عنوان اولین فیلسوف مدرن معرفی شده است. چنانچه گفته شد، بر اساس مکاتب مختلف فلسفی و هدف هر مکتب و یا هدف هر فیلسوف، روشی متفاوت با روش دیگر فلاسفه و یا مکاتب فلسفی به وجود آمده که متناسب با اصولی است که آن فیلسوف یا آن مکتب فلسفی پذیرفته است.مثلا اگر عقیده یک فیلسوف این باشد که فقط با تعقل محض می توان به حقیقت رسید، روش او فقط شامل استدلال عقلانی خواهد بود؛ اما اگر در کنار تعقل، به اشراق و نوعی شهود و مکاشفه درونی نیز ایمان داشته باشد و آن را نیز برای نیل به خقیقت عالم لازم بداند، روشش دیگر فقط استدلال عقلی نخواهد بود.ما در این جا برخی از روش های اساسی فلسفه را ذکر می کنیم: روش استدلالی یا قیاسی روشی است که عمدتا در فلسفه به کار می رود و هر گاه صحبت از روش اصلی فلسفه می شود، همین روش مد نظر است.

لذا دود بی حجابی در وهله اول به چشم خود زنان می رود. این مبحث در کلّ نظام فلسفی/ جهان بینی مشّائی آثاری دارد و از لوازم این تفکر به شمار می رود( مثلاً اینکه موضوع حرکت نمی تواند امری بالفعل از همه جهت باشد، همچون عقل مجرد) که البته جای تفصیل آن اینجا نیست و همین قدر اشاره ای به آن کردیم. که البته این مشکلات در بین زوجهایی که هم مسیر نیستند و درک مشترکی از مفهوم ازدواج ندارن، طبیعیه.

یعنی اگرچه ازدواج را مسیر نیل به عفت و حیا میداند، ولی به گونهای ازدواج را ترویج و تشریع نمیکند که خود تهدیدی برای عفت اجتماعی محسوب شود و افراد هرزه در قالب ازدواج به اهداف زشت خود برسند و عفت عمومی را به یغما برند. مفسران در تفسیر لفظ «اله» اقوال متعددی را مطرح کردهاند که همگی دور از واقع بینی است. اما از آنجا که لفظ بنابراین نشان میدهد که شهود یک استدلال است، در کتاب مدیتیشن او فقط میگوید من فکر میکنم، من هستم. کسی که به مُد و خودنمایی و افراط در کار آرایش مشغول است، کی به ارزش های واقعی خود خواهد رسید؟

کسی که به این چیزها مشغول شد، به ارزش های واقعی کی خواهد رسید؟ علی (علیه السلام): ندیدم کسی لباس گروهی را بپوشد و بعد از مدتی مثل آن ها نشود. زن را وسیله التذاذ مرد کرده اند اسمش را گذاشته اند آزادی زن! و از نظر قرآن مجید زن امین حق الله است. اسلام برای ایجاد محیطی سالم و برای آنکه زن بتواند به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کند حجاب را معین کرده است. مگر نه این است که مطابق آماری که داده شد، بخش مهمی از تصادفات از این قبیل است که زن برهنه و بی حجابی توجه راننده را به خود جلب کرده و این امر باعث تصادف او شده است؟

همین مزیت های مرکز مشاوره روانشناسی مجیب است که در کنار کادر متخصص آن، این مرکز را از سایر مراکز متمایز می کند. همچنین حالات شناخته شده از راه روانشناسی آماری-آزمونی میتوانند درونمایه داشته باشند. یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک جنسی است؛ در مقابل، فقدان حجاب و آزادی معاشرتهای بیبندوبار میان زن و مرد، هیجانها و التهابهای جنسی را فزونی میبخشد و تقاضای سکس را به صورت عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمیآورد.

آلفرد هیچکاک: معتقدم زن هم باید مانند فیلمی پرهیجان باشد بدین معنا که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و بگذارد مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت دهد. پژوهشهای او تا جایی ادامه داشت که ظاهراً پاسخ برخی پرسشهای بیجوابمانده خود در غرب را در مشرق زمین یافت. در محيطى كه حجاب است (و شرائط ديگر اسلامى رعايت مىشود) دو همسر تعلق به يكديگر دارند، و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص يكديگر است. در پاسخ بايد گفت: حكم كلى، آن است كه خودآرايى، جايز و خودنمايى در مقابل نامحرم، ممنوع است. در بخش مفاد، بدیهی خواندن آن و نیافتن معادل مفهومی یک نظریه است.

در حالی که این درواقع آزادی مردان هرزه، برای تمتع از زن است. آنها برای اینکه از زن آنچنان موجودی که مورد نظر خودشان هست بوجود آورند محتاج این هستند که دائما مد درست کنند. هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود حصار و پرچین کشیده ای. نزدیک ترین افراد به هم می باشند و در مواجهه با مشکلات زندگی به یکدیگر پناه می آورند و رازهای زندگی شان را به یکدیگر بازگو می کنند و نیاز به همدردی را از طرف مقابل احساس می کنند. ممکن است رئیسمان با بی احترامیاش روزمان را خراب کند و بی کفایتی همکارانمان با افزودن بر کار و مشغله ما باعث استرسمان شود.

تاریخ و آمار نشان داده است که هرگاه زنان بی حجاب بوده اند خشونت علیه آنان بیشتر بوده است. زنان بی شرم و حیا جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند. ژان ژاک رسو: شبیه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان بر آن ها می شود. فقط کفش دختر از زیر چادر بیرون بود و آن پسر تا موقع پیاده شدن به کفش آن دختر چشم دوخته بود. ارضاء بی ضابطه یعنی ایدز، یعنی گم شدن نسل، یعنی سکس با حیوانات، یعنی تولد انسان هایی که قابلیت کشتن انسان معصوم را دارند (زنازادگان) و…

انتخاب و پسندیدن چهره یک زن توسط مردان چشم و گوش بسته، به مراتب آسانتر از مردی است که هر روز صدها زن بزک کرده را دیده است. حجاب قبل از این که تکلیف زن باشد حق زن است. محور سخن در مورد نخست، درباره آفریدگاری، و در دومی کردگاری است و به تعبیر دیگر، در یگانگی خالق، محور سخن این است که جهان هستی، جز یک آفریننده بیش ندارد، و در یگانگی مدیر و مدبر، محور سخن این است که جهان یک گرداننده بیش ندارد. اخلاق مبتنی بر فضیلت با هر فضیلتی درگیر نیست بلکه تنها فضایلی خاص را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید