آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟

به عبارتی در مسائلی مثل مسئولیت پذیری اجتماعی باید دقت شود که عملکرد واقعی سنجیده شود یعنی هست ها نه بایدها، پس باید به عملکرد های مطابق با استانداردها نمره دهیم، نه سخن گفتن های مبتنی بر ارزش ها و استانداردها که در عمل متفاوت صورت می گیرد. 3. پیمودن آن برای همگان امکان پذیر است، هم یک استاد بزرگ، دانشمند علوم الهی و هم یک فرد عادی بی سواد، می توانند اصول اخلاقی اسلام را فرا بگیرند و به آن عمل نمایند. كشمكش این نیروها در همه انسانها وجود دارد و پیروزی نسبی یكی از این عوامل موجب میشود كه افراد از نظر ارزشهای انسانی در سطوح كاملاً مختلفی باشند، گاهی از مقربترین فرشتگان بالاتر و زمانی از خطرناكترین درندگان پست میشود.ولی نكتهای كه در اینجا لازم است به آن توجه شود این است كه غرایز و امیال و شهوات به صورت اصلی و طبیعی و متعادل نه تنها زیانبخش نیستند، بلكه وسایل ضروری ادامه حیات خواهند بود.به عبارت دیگر، همانطور كه در ساختمان جسم انسان یك عضو بیمصرف و بیكار آفریده نشده در ساختمان روح و جان او نیز هر غریزه و انگیزهای نقش حیاتی دارد و تنها در صورت انحراف از وضع طبیعی و بر هم خوردن تعادل به صورتهای خطرناك و كشنده بیرون میآیند.مثلاً چه كسی میتواند نقش «غضب» را در حیات انسان انكار كند؟

رفتار مثبت سازمانی بر روی محصولات یا خدماتی که مجموعه ارائه میدهد و روابط سازمان با سهامداران نیز تاثیرات شگرفی دارد. چرا که در هر جامعه ای که اخلاق اجتماعی به خوبی مراعات گردد به یقین آن جامعه از جهت اخلاقی و روابط بین انسان ها بیمه خواهد گردید. سرمایه، تکنولوژی و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعال و مولدی هستند که سرمایهها را متراکم میسازند، از منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را میسازند و به عنوان نیروی پیش برنده ی توسعه ملی عمل می کنند. به عنوان مثال چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه، کم اعتنا به مبانی و مبادی اخلاقی باشد اما از پرستاران، پزشکان و پرسنل توقع داشته باشد، اخلاقی عمل کنند.

حس، باور و استشمام هر آن چیزی که وجود دارد نه آن چیزی که باید باشد، تفسیر و حقیقت مسئولیت پذیری اجتماعی است. یک تهدید اخلاقی یک ترس گسترده است، اغلب غیر منطقی است که کسی یا چیزی تهدیدی برای ارزش ها ، ایمنی و منافع جامعه یا جامعه است. 1. چیزی یا کسی درک شده و به عنوان تهدیدی برای هنجارهای اجتماعی و منافع جامعه یا جامعه در نظر گرفته می شود. 2. رسانه های خبری و اعضای جامعه / جامعه پس از آن تهدیدی را در راه های نمادین ساده نشان می دهند که به سرعت قابل تشخیص بیشتر به عموم مردم می شود.

واژة تربيت، واژهاي عام است و تمام اقسام پرورش، اعم از تربيت بدني تربيت عقلي و تربيت اخلاقي را در بر ميگيرد و بنابراين تربيت عقلي كه از راه تفكر و تعليم و تعلّم حاصل ميشود خود از مصاديق تربيت است. تنها راه برای پیشگیری از این حالت بالا بردن اطلاعات زوجین و تبدیل این رابطه به یک رابطه دوطرفه است. چه رابطه ای میان عمل اخلاقی و ثواب و پاداش وجود دارد؟ معیار اخلاقی بودن یک عمل اخلاقی، رعایت حقوق و وظایف است یا فضایل و رذایل؟

یکی از اساسیترین عوامل مؤثر در بها دادن به ارزشهای اخلاقی، نیت و انگیزه عمل است. اگر نتایج بد بیشتر بود در این صورت عمل مورد نظر از لحاظ اخلاقی نادرست و اگر نتایج خوب بیشتر بود، در این صورت، این عمل از لحاظ اخلاقی درست است. «همه کار خود را خوب میشناختند و در شرایط دشوار خوب انجام میدادند. در یک جامعه زنده و پویا، همه کار خود را خوب می شناسند و در شرایط دشوار آن را خوب انجام می دهند. به عبارت دیگر با مطالعه در حوزه رفتار سازمانی ، خواهیم توانست به سوالات مهمی در حوزه منابع انسانی پاسخ دهیم .

در میان اندیشمندان اسلامی توجه به حوزه های اخلاق اجتماعی به معنای دوم (جامعه و تاریخ)، اخلاق محیط زیست و اخلاق حرفه ای کمتر از سایر حوزه ها به چشم می خورد. بنابراین، فلسفه اخلاق، علمی است که از مبادی تصدیقی علم اخلاق به منظور تشخیص معیارهای خوبی و بدی و به دست آوردن ملاک ارزشی رفتار انسان ها بحث می کند؛ به این معنا که انسان تکالیف و رفتارهای اخلاقی را برای چه هدف و غایتی باید انجام بدهد یا آن را ترک کند، و هدف و مقصد این رفتارها چیست؟ حضرت امام (ره) هم قائل به این معنا بودند.

در ارتباط با مسئولیت اجتماعی هم اخلاق حرفه ای مطرح است و هم اخلاق عمومی(Common morality). بدون مسئولیت پذیری فردی، مسئولیت پذیری سازمانی تضعیف خواهد شد. ـ (إنَّما یُوَفّی الصّابِرون أجرَهُم ، بِغَیرِ حِسابٍ)(2) یعنی :«صابران اجرخود را به تمام وکمال و بدون حساب خواهند گرفت». بدون مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری دولتی و یا تولیت، سخن گفتن از مسئولیت پذیری سازمانی، تضعیف خواهد شد. تحول در بخش های مختلف جامعه متناسب با تحول فردی و فرهنگی اتفاق می افتد. هراس های اخلاقی اغلب بر افرادی که به علت نژاد، قومیت، طبقه، جنسیت، ملیت و یا مذهبشان به حاشیه رانده شده اند، متمرکز است.

به طور معمول، رسانه های خبری، که توسط سیاستمداران پرورش می یابند، وحشت های اخلاقی ادامه می یابد و اغلب به تصویب قوانین جدید یا سیاست هایی می رسند که ناشی از وحشت است. به همین ترتیب، ترس از اخلاق اغلب بر کلیشه های شناخته شده متکی است و آنها را تقویت می کند. 3. رسانه های خبری نشان دهنده نماد نمادین تهدید، باعث افزایش نگرانی های عمومی می شوند. 1. مقامات و سیاست گذاران با تهدید، واقعی یا درک شده با قوانین یا سیاست های جدید پاسخ می دهند. بسیار مهم است. به نظر بنده اخلاق کار و اخلاق حرفه ای مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی و سایر زمینه های توسعه محسوب می گردد.

افسری که زن و بچهاش را در شهری گذاشته و به ماموریتی در سیبری میرفته است. نیز برخی از دانشمندان غربی در تعریف اخلاق گفته اند که اخلاق جمع خُلق است؛ ولی بر علم معیّنی استعمال می شود که مشابه آن درلغات اروپایی واژه morale به زبان فرانسوی، moralsبه زبان انگلیسی، moral به زبان آلمانی، moraleبه زبان ایتالیایی است و این واژه ها از کلمه لاتین moras جمع mos گرفته شده است. بنابراین، این سفارش امام(ع) به خاطر آن است که سنت های ریشه دار جامعه نقش مهمی در سود و زیان جامعه دارند، در حقیقت، قطار جامعه بر روی ریل این قوانین و سنت ها نهاده می شود و مسیر جامعه را مشخص می نماید.

ریشه برخی موارد انحراف از مسئولیت پذیری ها، گاهی سهل انگاری های صورت گرفته از راس هرم سازمان هاست. این روزها با سالگرد آزادسازی خرمشهر، حماسه های زیادی نقل می شود از همه ی گمنامانی که تاریخ ما را ساختند و دشمن تا دندان مسلح ما را از خاک مان راندند. کستلر در جایی از خود میپرسد که این جامعه با این همه آشفتگی چرا اصلا زنده و پابرجا مانده است. رسول اکرم(ص) درباره پرورش اخلاقی کودکان فرمود: فرزندان خود را تربیت نمایید که در برابر آنان مسئولیت بس بزرگی دارید.

اخلاق حرفه ای فراتر از آن است که تنها مسئولیت نامیده شود. ایمانی میتواند نقطه آغازین حرکت به سوی کمال باشد که بر پایه برهان استوار بوده و براساس بینش فراتر از ماده بنا نهاده شده باشد و حیات را جاوید بداند. اخلاق حرفه ای فراتر از آن است که آن را تنها مسئولیت بنامیم و یا آن را به قانون، مقررات و آییننامهها احاله دهیم و یا آن را به سازمان ها و واحدهای حرفهای تحویل دهیم و یا آن را فقط در قلمرو منابع انسانی ببینیم و یا با اکتفا به نوشتن یک منشور اخلاقی، دین خود را به آن ادا کنیم.

کوهن از مطالعه خود در مورد این جوانان و رسانه ها و واکنش عمومی به آنها، یک نظریه از ترس اخلاقی را که پنج مرحله از این فرآیند را تشکیل می دهد، تدوین کرد. کوهن پیشنهاد کرد که پنج مجموعه کلیدی از بازیگران درگیر در روند ترس اخلاقی وجود دارد. در کتاب، کوهن جزئیات مطالعه خود را از واکنش عمومی در انگلستان برای مبارزه بین “مد” و “راک” جوانان subcultures از 1960s و ’70s. کارمندی که در نبود امکانات به کار خود چسبیده بوده است. بر محمّد و آلش درود فرست و آبرویم را به توانگری حفظ کن و قدر و منزلتم را به تنگدستی پست مفرما که از روزیخوارانت روزی بخواهم و از بَدان و اشرار آفریدههایت، عطایی درخواست کنم؛ تا به سپاسگزاری کسی که عطایم میکند، گرفتار شوم؛ و به سرزنش کسی که از عطا کردن به من باز میایستد، دچار گردم؛ و حال آنکه تو متولّی بخشش و بازدارندگی من هستی، نه دیگران.

بهترین مدیران همیشه برای کم کردن استرس و فشار وارده بر کارکنان به دنبال روشهای جدید هستند. آن ها حیرت آفریدند و همه ی کسانی که منتظر بودند، تا ببینند ایران سرانجام با این سربازان کم سن و سالش در مقابل افسران زبده ی نظامی، چه خواهد کرد را به شگفتی واداشتند.. موضوع : اسلام — مجموعهها,فضایل — احادیث علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ق.,احادیث خاص (ان الغضب من الشیطان),متون قدیمی تا قرن ۱۴ اخلاق اسلامی,آداب طریقت,اخلاق عرفانی,شیعه امامیه — اصول دین,توحید,بهره و ربا (فقه),مناجات,چهارده معصوم — سوگواریها,سرگذشتنامه ها — قرن ۱۴ چهارده معصوم,شعر عربی — قرن ۱۴,علم امام,تفاسیر (سوره احزاب.

پایه ی اصلی ثروت ملت ها را انسان ها تشکیل میدهند. سمینارهای آموزشی اخلاق برای اتخاذ تصمیمات صحیح در موقعیتهایی که وضعیت اخلاقی آنها مورد آزمایش قرار میگیرد ابزارهای مفیدی ارائه میدهند. بهرههای فراوان و آثار بسیاری در موارد دیگر نصیب ما خواهد شد و در سایر اهداف تربیتی موفقتر هستیم. او در جوانی از طرفداران سرسخت کمونیسم بود و در سال ۱۹۳۱ به حزب کمونیست آلمان پیوست، اما هفت سال بعد در بحبوحه ی دادگاههای مسکو از حزب جدا شد و در باقی عمر خود به یکی از مخالفین آشتیناپذیر استالینیسم و یکی از فعالان ضد کمونیست تبدیل شد.

کستلر از چند آدم ساده و معمولی یاد میکند که در طول سفر دیده و توجهاش را برانگیختهاند. وقتی او در سال ۱۹۳۳ به شوروی سفر میکند، جامعهای میبیند به کلی آشفته و درهم ریخته. این کمونیست به چشم میبیند که در جامعه ی آرمانیاش هیچ چیز سرجایش نیست و هیچ سازمان یا دستگاه اداری درست کار نمیکند. شاهکار او رمان “ظلمت در نیمروز” است که به پرده ی آهنین و محاکمات فرمایشی در شوروی دوران استالین میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید